Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

ECN: Nuttig gas van hout zonder waarde

Datum nieuwsfeit: 19-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Nuttig gas van hout zonder waarde

--> -->

Petten, 19 november 1999

Op het Battelle instituut in het Amerikaanse Ohio is een proces ontwikkeld om uit hout een gas te maken dat goed brandt. De brandstof, 'biomassa', wordt bij 830oC in een reactor van enkele kubieke meters verkoold. Behalve houtskool, 'char', ontstaat er dan ook, zoals mensen met een open haard weten, gas dat kan branden en/of ontploffen, 'stookgas' of 'synthetisch gas' genoemd. Het omzetten van biomassa in gas kost energie maar er ontstaat genoeg kool om de warmte daarvoor te leveren.

Het ging de Amerikanen om het gas. Ze wilden er bijvoorbeeld een gasturbine op laten lopen. Helaas bevat het stookgas uit het Battelle-proces betrekkelijk veel teer. Dat is vervelend bij transport door gasleidingen. Bewegende onderdelen van een turbine kunnen ervan vastlopen. Uitlaatgassen zijn smeriger dan gewenst is.

Onderzoekers van ECN werken aan een beter proces. Kern hiervan is dat het vettige gas alleen maar voor verbranding, dus voor warmte, wordt gebruikt en van de houtskool met stoom een schoon, teervrij gas wordt gemaakt voor andere toepassingen. Een 'interconnected fluid bed'-reactor, waar onderzoekers van de Technische Universiteit in Delft al jaren aan werken, maakt het proces mogelijk. Die reactor heeft een aantal compartimenten waarin afzonderlijke stappen van het proces in afzondering kunnen verlopen. Onderzoekers van ECN willen de reactor gebruiken voor technologie die ze IFB-CASST noemen, 'interconnected fluid bed clean air-blown sustainable syngastechnology'.

Op een plaat waar gas doorheen geblazen kan worden, staan minimaal vier compartimenten. In één van de vier compartimenten wordt biomassa verkoold in heet zand. Door de bodemplaat wordt lucht geblazen. Een deel van het vettige gas dat ontstaat gaat naar een brander buiten de installatie. Dankzij een slimmigheidje bij het inblazen van de lucht wordt het zand, en dus de verkoolde biomassa, 'vanzelf' getransporteerd naar een aangrenzend compartiment. Daar wordt de kool met stoom omgezet in een schoner en nuttiger gas dan het Battelle-proces kan leveren.

Onderzoekers van ECN menen dat IFB-CASST een grote toekomst heeft. De technologie laat zich bijvoorbeeld goed combineren met de omzetting van aardgas in een gasmengsel dat rijk is aan waterstofgas, een proces dat 'stoomreforming' heet en in de (petrochemische) industrie veel wordt toegepast. De manier waarop IFB-CASST en stoomreforming worden gecombineerd bepaalt de samenstelling van het uiteindelijke gasmengsel. Die kan dan ook nauwkeurig worden afgestemd op de beoogde bestemming van het geproduceerde gas.

Op lange termijn zullen fossiele brandstoffen plaats moeten maken voor brandstoffen als waterstofgas en biomassa. IFB-CASST kan aan de produktie van waterstofgas bijdragen en de industrie in staat stellen gebruik te maken van biomassa als duurzame energiebron

Interview met Hubert Veringa: 'Houtskool branden heeft weer zin'

Wanneer hout niet domweg brandt maar door omstandigheden op een temperatuur van zo'n 300 oC komt en lucht daar slecht bij kan, valt het in nogal onverwachte stoffen en stofjes uiteen. Om maar wat te noemen, water, azijnzuur, alcohol, teer, houtskool en gassen als koolmonoxide, kooldioxide, methaan, etheen en waterstof. Maak je de temperatuur nog wat hoger, een graad of vierhonderd, dan begint het hout volledig te verkolen en ontstaan eigenlijk alleen nog houtskool en gasvormige koolwaterstoffen. Dat is verkolen. Iedereen die regelmatig vuurtjes stookt, kent de situatie. Je ziet dat er wat gebeurt maar je ziet geen vlammen. Het vuurtje rookt wat. Gooi je er op dat moment een lucifer in, dan floept het ineens aan en gaat het normaal branden.

Sinds mensenheugenis -- en dat kun je letterlijk nemen -- wordt hout verkoold. Aanvankelijk gebeurde dat voor de kool. In de middeleeuwen bijvoorbeeld op de Veluwe om de brandstof te leveren voor de Hamalandse ijzersmelterijen. De bossen hadden daar toen al zo onder te lijden dat de smelterijen uiteindelijk wegens brandstofgebrek moesten sluiten. Later, met name in de negentiende eeuw, mikte men ook op de andere produkten en sprak dan wel van houtdistillatie. In ketels van zo genoemde kamerovens werd hout verkoold en van de gassen werd bijvoorbeeld het formaldehyde gebruikt om er formaline van te maken. Maar de behoefte aan houtskool verdween en de chemische industrie begon stoffen als formaldehyde te synthetiseren. Houtskool wordt nu eigenlijk alleen nog gebrand voor de barbecue, de kunst en norit.

Hubert Veringa

Sinds enkele tientallen jaren voelen we echter de gevolgen van het gebruik van fossiele brandstoffen, zeker ook in de chemische industrie. Ze raken op. Ze zorgen voor veel extra koolzuurgas in de atmosfeer. Amerikanen hebben daarom het houtskool branden weer van stal gehaald. Stel, dachten ze, dat we houtafval of voor dit doel gekweekte wilgen of populieren verkolen. Kunnen we dat dan zo doen dat het gasmengsel dat daarbij ontstaat het aardgas voor bijvoorbeeld een elektriciteitscentrale kan vervangen, al is het maar voor een deel? Ze zijn aan de slag gegaan en hadden succes. Dat is mooi want hout raakt niet, zoals een fossiele brandstof, op. Je kunt het zo weer kweken. Bovendien haalt hout in de groei evenveel koolzuurgas uit de lucht als het bij verbranding produceert.

Houtskool branden heeft dus weer zin. Maar het kan beter dan de Amerikanen het doen en er zit meer in het proces dan er tot nu toe wordt uitgehaald. Bij ECN hebben we het zo verbeterd dat we een schoner gasmengsel krijgen. Bovendien hebben we erover nagedacht of je het gasmengsel ook niet voor wat anders kon gebruiken dan verbranding alleen. Dat bleek te kunnen, bijvoorbeeld in de chemische industrie. De resultaten zijn zo veelbelovend dat we op onze vinding octrooi hebben aangevraagd.

Voor meer informatie: dr. Hubert Veringa ECN Brandstoffen, Conversie en Milieu Tel.: 0224-564628 Fax.: 0224-563489 E-mail: (veringa@ecn.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie