Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe kansen op balans tussen arbeid in zorg

Datum nieuwsfeit: 20-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

ROSA-Conferentie

OP DE EVENWICHTSBALK,

Nieuwe kansen om een balans te bereiken tussen arbeid in zorg

In maart van dit jaar bracht Staatssecretaris Verstand van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de nota "Op weg naar een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg" uit. Veel mensen combineren arbeid en zorg, maar niet iedereen gaat dat even makkelijk af. Menigeen wankelt wel eens bij zijn inspanningen om werk buitenshuis en zorgtaken thuis in balans te houden. Waarom lukt het de een beter dan de ander om op de balk te blijven? Is het een kwestie van geld? Kan de goedverdienende middenklasse zaken makkelijker oplossen dan een laagopgeleide, alleenstaande ouder? Waar ligt de taak van de overheid? Regelen sociale partners en partners in de liefde het zelf? Of zijn regelingen noodzakelijk om mensen in staat te stellen arbeid en zorg te combineren?

We nodigen u uit om op 20 november de ROSA-conferentie mee te praten over de vraagstukken, de oplossingen en de knelpunten. De conferentie wordt gehouden in Felix Meritis, Keizersgracht 324 in Amsterdam.

U kunt zich opgeven bij het OIP, Gizla van Velzen, email (gjvvelzen@pvda.nl), onder vermelding van de deelsessies van uw voorkeur.

Programma

10.30 uur koffie
10.45 uur opening door Mariëtte Hamer en Tanja Jadnanansing, resp. vice-voorzitter en lid Dagelijks Bestuuur 11.00 uur Kabinetsstandpunten door Klaas de Vries, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gevolgd door discussie met de zaal o.l.v. Tanja Jadnanansing 11.45 uur deelsessies Mantelzorg, Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en Bijstandsouders
13.15 uur lunch
14.15 uur deelsessies Zorgverlof, Diversiteit en Kinderopvang Het belastingplan van de 21e eeuw langs de emancipatie-meetlat, met Agnes Jongerius, FNV, o.l.v. Tanja Jadnanansing 15.45 uur Op de evenwichtsbalk, Jet Bussemaker en Marijke van Hees, Partijvoorzitter, in gesprek met Tanja Jadnanasing 16.00 uur drankje

U kunt zich inschrijven voor de volgende deelsessies:

Mantelzorg, de (vanzelfsprekende?) zorg voor een naaste De niet-werkende vrouw die dicht bij haar ouders en kinderen woont, wordt zeldzaam. De behoefte aan mantelzorg neemt door de vergrijzing juist toe. We stellen vast dat de helft van de 1 miljoen mantelzorgers met overbelasting kampt. Met de vergrijzing neemt ook de mantelzorg toe, reden om nu te anticiperen. Willen we dat mantelzorg betaald wordt? Waar hebben ze behoefte aan? En welke rol kunnen zorgverzekeraars hierbij spelen? Is er een constructie denkbaar waarbij zorgverzekeraars bijdragen aan de positieverbetering van mantelzorgers?

sprekers:
Maarten Boon, ZAO zorgverzekeringen
Maria Pijl, bestuurslid Land.Org.Thuisverzorgers (LOT) José Smits, Tweede Kamerlid
Marlojein Morée, docent aan de RUL

Het zelfregulerend vermogen van het MKB
Regelingen op het gebied van arbeid en zorg hebben voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) vaak ingrijpende gevolgen. Vooral de vervangingsvraag is een lastig probleem. MKB-Nederland staat niet te springen bij het ontwikkelen van deze regelgeving. "Wij lossen het zelf wel op" is een veelgehoorde uitspraak. En vaak lukt het ook. Maar dit is in hoge mate afhankelijk van de informele relatie tussen werkgever en werknemer. De kracht van dit zelfregulerende vermogen is tevens de zwakte. De positie van de werknemer fluctueert met de economische situatie. Volstaan de eigen oplossingen, of moet de politiek regelingen treffen?

Sprekers:
Ton Hokken, MKB-Nederland
Elly Jonkman, dir. SPA Pensioenadviseurs
Rik Hindriks, Tweede Kamerlid
Fanny Bod, Dagelijks Bestuur

Verlofregelingen: iedereen aan de onderhandelingstafel Het tiendaagse verlof is een van de onderdelen van wat een integraal verlofstelsel zou kunnen worden. Vinden we dat het zorgverlof voldoende is vorm gegeven? De nota pleit er voor om zoveel mogelijk aan de sociale partners over te laten. Dat betekent dat er van werknemers verwacht wordt dat ze zelf moeten onderhandelen met hun werkgever. Welke gevolgen heeft dat voor de onderkant van de arbeidsmarkt? Is onderhandelen voor iedereen weggelegd?

Sprekers:
Jet Bussemaker, Tweede Kamerlid
Anja Verweij, Vrouwenalliantie
Leontine Bijleveld, (FNV)
Jules van Well, Centr. Levensmiddelenhandel (ov)

Bijstandouders in de knel
Onlangs heeft het kabinet het voorstel van Verstand gesteund om ouders met kinderen onder de vijf jaar te verplichten 24 uur per week aan het werk te gaan. Het voorstel heeft veel opschudding veroorzaakt. Een bijstandsmoeder: "Je doet het nooit goed. Zorg je thuis voor je kinderen, dan moet je werken. Werk je dan krijg je de schuld als ze later ontsporen." Economische zelfstandigheid versus onbetaalde arbeid.

Sprekers:
Manon van der Garde, oud-secretaris Jonge Socialisten Cock Kerling, Vrouwenbelangen
woordvoerder Komitee Vrouwen in de Bijstand (ov) Saskia Noorman, Tweede Kamerlid
Leontine Bijleveld, FNV

Kinderopvang: wie bewaakt de kwaliteit?
Kinderopvang blijft een belangrijke voorwaarde om ouderschap met werk buitenshuis te combineren. Naast instellingen die nauwe banden hebben met de gemeenten, zijn er steeds meer particuliere organisaties. Er wordt steeds meer gesproken over kinderopvang als basisvoorziening. Niet alleen als opvang voor werkende ouders, maar ook als bijdrage in de ontwikkeling van kinderen. Dat stelt eisen aan de kwaliteit. Daarom moet er zowel voor particuliere als de gesubsidieerde instellingen een kwaliteitsstelsel ontwikkeld worden. Welke eisen kunnen we daaraan stellen? En wie bewaakt dit?

Sprekers:
Mariëtte Hamer, Tweede Kamerlid PvdA
Elmar Teune, raadslid Wageningen (ov)
Lucas Tol, Gemeente Amsterdam
Annemieke Huisingh, Stichting Pedagogiekontwikkeling voor het Jonge Kind
Anousjka Dinjens, Stichting Uk, particuliere kinderopvang

Diversiteit; `One size fits one'
Nederland verandert in een hoog tempo. Het ligt voor de hand dat mensen uit verschillende culturen andere wensen hebben. Een van de kritiekpunten op de nota is dat die `te wit' zou zijn. Maar ook mensen die een andere leefvorm dan het traditionele gezin hebben, herkennen zich waarschijnlijk maar ten dele in de nota. Sommige voorzieningen missen, terwijl andere wellicht overbodig zijn, omdat die in eigen kring worden opgelost. Hoe kan de overheid beleid maken dat mensen aanspoort tot zelfinitiatief en dat recht doet aan de verschillen? Op zoek naar empowerment.

Sprekers:
Maria Scali, duo-voorzitter MEV
Judith Belinfante Tweede Kamerlid
Olga Fles, voorzitter Gezinsraad
Loyola Seymonson, Mi Oso is mi Kas

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie