Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Visserijraad te Brussel

Datum nieuwsfeit: 22-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Kamercommissie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
Viss. 997606
datum
15-11-1999

onderwerp
Agenda Visserijraad 22 november 1999 te Brussel TRC 1999/5382 doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Op 22 november 1999 zal de Raad van Visserijministers te Brussel bijeenkomen. De volgende onderwerpen zijn geagendeerd.

1. Voorstel voor de uitvoeringsbepalingen van de structuurmaatregelen in de visserijsector
Het voorstel bevat de maatregelen waarvoor, de voorwaarden waaronder, en de percentages waartegen het visserijstructuurfonds (FIOV) voor de periode van 2000 tot 2006 kan worden ingezet. Deze Verordening is een vervolg op de besluitvorming over Agenda 2000 tijdens de Top van Berlijn, eerder dit jaar. Het Commissievoorstel is reeds besproken tijdens de Visserijraden van 30 maart,
10 juni en 26 oktober jl. Alle delegaties hebben toen de op de vlootherstructurering gerichte maatregelen in relatie met het Meerjarig Oriëntatie Programma voor de vloot (MOP) als het meest belangrijke punt naar voren gebracht.
Ik heb ervoor gepleit, dat lidstaten die nog niet aan hun MOP-doelstellingen voldoen toch de hen toegewezen visserijstructuurgelden kunnen inzetten voor hun vissersvloot onder voorwaarde dat tegelijkertijd de capaciteit wordt teruggebracht.
Dit is voor Nederland van belang ter bevordering van de zogenaamde 'vernieuwbouw', dat wil zeggen de omschakeling binnen met name de kottervloot naar andere visserijmethoden onder gelijktijdige reductie van de capaciteit gemeten in motorvermogen en brutoinhoud. Hiermee kan Nederland dichter bij zijn capaciteitsreductiedoelstelling komen en tegelijkertijd meer duurzame vormen van visserij bevorderen.
In het Commissievoorstel is deze mogelijkheid niet opgenomen. Tijdens de Raadsbijeenkomst van 26 oktober jl. is geen akkoord bereikt over een door het Voorzitterschap voorgesteld compromis. Dit compromis, dat voortborduurde op het junicompromis, bevatte weliswaar versoepelingen, maar kwam op een aantal belangrijke punten niet tegemoet aan de wensen van de meerderheid van de Raad.

Het ging daarbij met name om het hoge percentage voor verplichte capaciteitsreductie bij nieuwbouw en modernisering van schepen. In de kern - de op de vloot gerichte maatregelen - is dit compromis voor Nederland niet aanvaardbaar, aangezien het de weg afsnijdt om met behulp van EU-fondsen een gewenste vlootontwikkeling onder gelijktijdige inlevering van capaciteit op gang te brengen. Omdat de klassieke sanering de afgelopen jaren in Nederland nauwelijks heeft gewerkt, lijkt deze omschakeling het instrument bij uitstek om in de buurt van de ons land opgelegde MOP-reductiedoelstelling te komen.
Bovendien maken de voorstellen de huidige, reeds zeer complexe MOP-regelgeving, nog complexer.
Het Voorzitterschap streeft naar besluitvorming in de komende Raad.
2. Voorstel herziening gemeenschappelijke marktordening Tijdens de Raad van 30 maart jl. heeft de Europese Commissie het voorstel met betrekking tot een herziening van de marktordening gepresenteerd.
De belangrijkste doelstellingen van de nieuwe verordening zijn: + rationeler vissen via betere planning; + versterking van de positie van de vissers en hun producentenorganisaties (PO's) op de markt; + meer informatievoorziening aan de consument over het visproduct;
+ verbetering van het evenwicht tussen aanbod en vraag, zowel van verse vis direct voor de consument, als in het verwerkingssegment.
In algemene zin sta ik positief tegenover de voorstellen en steun ik pogingen om via de marktordening te komen tot een betere aansluiting van het beheer van visbestanden op de werking van de markt.
Het compromis van het Voorzitterschap van de laatste Visserijraad ligt nog steeds op tafel. Het beoogt wijzigingen aan te brengen op een vijftal onderdelen van het Commissievoorstel. Het betreft: + een uitzondering van de etiketteringsplicht voor kleine partijen vis;
+ toevoeging van aquacultuur aan het hoofdstuk productie en planning, het optioneel maken van de vergoeding voor die plannen en het schrappen van vergoeding voor contractvisserij;
+ verhoging vergoedingen voor doordraai;
+ terugdraaien van een deel van de Commissievoorstellen tot omzetting van tariefschorsingen in tariefcontingenten;
+ aanpassingen die gerelateerd zijn aan het interventieregime.
Ik ben nog steeds van mening dat het compromisvoorstel op een aantal onderdelen een stap terug is ten opzichte van het oorspronkelijk Commissievoorstel.
Het gaat dan met name om het toevoegen van aquacultuur, de verruiming van de vergoedingen voor doordraai en het terugdraaien van een aantal tariefschorsingsvoorstellen. Ik blijf verder van oordeel dat de nieuwe marktordening geen belemmeringen mag opwerpen voor het voortbestaan van het co-managementsysteem in Nederland.
Op het punt van de voorgestelde etiketteringsverplichting is het mijns inziens de verantwoordelijkheid van de marktpartijen, producenten en consumenten om onderling afspraken te maken, die zijn gericht op een grotere transparantie van de markt. Het Voorzitterschap streeft in de komende Raad naar een politiek akkoord.
3. Voorstel voor Raadsverordening en Raadsbesluit met betrekking tot het verzamelen van basisgegevens in de visserij Het voorstel strekt ertoe een communautair kader te scheppen voor het verzamelen en beheren van gegevens, die nodig zijn om de toestand van de visbestanden en van de visserijsector te kunnen evalueren. Beoogd wordt volgens geharmoniseerde en niet van jaar tot jaar wisselende procedures te werken aan meerjarige gegevensreeksen. Het ontwerp Raadsbesluit zal het meerjarige budgettaire kader vastleggen.
De Europese Commissie zal de voorstellen in de Raad presenteren. 4. (eventueel) Visserijbetrekkingen met Marokko De Europese Commissie zal de Raad informeren over de stand van zaken met betrekking tot de onderhandelingen met Marokko over het nieuwe visserijakkoord.
5. (eventueel) Voorstel inzake NEAFC (North East Atlantic Fisheries Commission) controle verordening
Het voorstel van de Europese Commissie strekt tot uitvoering van de in NEAFC-kader in 1997 overeengekomen aanbeveling met betrekking tot de visserijcontrole. Het gaat met name om de controle in internationale wateren van het gebied waarop het Verdrag inzake de multilaterale samenwerking in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan van toepassing is. Besluitvorming in de komende Raad is niet voorzien. Het Voorzitterschap wenst op basis van het onderhavige voorstel een oriënterend debat over met name de vraag of de Europese Commissie dan wel de lidstaten de uitvoering van de controle in regionale organisaties zoals de NEAFC moeten organiseren en financieren. Met het oog op deze discussie zal de Europese Commissie ook een mededeling aan Raad en Parlement toezenden. 6. (eventueel) Voorstel voor verordening inzake de prijzen voor visserijproducten in het jaar 2000
Het betreft de jaarlijkse vaststelling van de richtprijzen en producentenprijzen voor een aantal visserijproducten. Het Voorzitterschap streeft naar besluitvorming.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

datum
15-11-1999

kenmerk
Viss. 997606

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...