Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda's commissievergaderingen Capelle a/d IJssel

Datum nieuwsfeit: 22-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Capelle a/d IJssel

Agenda's commissievergaderingen

Spreekuur
Aan iedere commissievergadering is een spreekuur gekoppeld. U moet zich wel vooraf aanmelden voor het spreekuur via het telefoonnummer 2848688.

Spreekrecht
Het spreekrecht biedt u de mogelijkheid voorafgaand aan de vergadering de commissie toe te spreken. Wilt u spreken over onderwerpen die op de agenda van de vergadering staan, dan moet u dat melden aan de voorzitter van de commissie. Dit kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering. U kunt dit mondeling doen via het Informatiecentrum, telefoon: 284 84 84. Of schriftelijk. Het postadres is: De burgemeester van Capelle aan den IJssel, t.a.v. het hoofd Facilitaire Diensten, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. U kunt uw brief ook afgeven bij de receptie van het gemeentehuis.

De commissie voor Bestuurszaken vergadert maandag 22 november 1999, aanvang 20.00 uur.
Voorzitter burgemeester J.J. van Doorne.

Op de agenda staat onder andere:

Ø Zondagsopenstelling speeltuin Schollevaar;

Ø Cameratoezicht;

Ø Inzet veiligheidsmedewerkers in openbare en niet openbare ruimte;

Ø Najaarsnota 1999;

Ø Portefeuilleverdeling college.

De commissie voor Sociale Zaken, Milieu en Volksgezondheid vergadert dinsdag 23 november 1999, aanvang 20.00 uur. Voorzitter wethouder R.P. Binnendijk.

Op de agenda staat onder andere:

Ø Milieu-ambities woonwijk Fascinatio;

Ø GSM-antennemasten;

Ø Najaarsnota 1999.

De commissie voor Welzijn en Educatie vergadert maandag 29 november 1999, aanvang 20.00 uur.
Voorzitter wethouder G.J.M. van den Akker.

Op de agenda staat onder andere:

Ø Planning uitwerking onderwijsachterstandenbeleid;

Ø Fusie De keeten van Capelle met Stichting BSO;

Ø Omzetting SVO-afdelingen van de scholen voor speciaal onderwijs in praktijkonderwijs
en intentie van De Bouwsteen om te fuseren met het IJsselcollege;

Ø Najaarsnota 1999.

De commissie voor Stadsontwikkeling, Beheer en Vernieuwing vergadert woensdag 24 november 1999, aanvang 20.00 uur. Voorzitter wethouder D.H.J. Kroos-van der Meij.

Op de agenda staat onder andere:

Ø Ontwerpbestemmingsplan woonwijk Fascinatio;

Ø Overdracht woonwagencentrum aan de Stichting Woningpartners;

Ø Voorstel welstandscommissie;

Ø Najaarsnota 1999.

De commissie Economische Zaken en Regiozaken vergadert woensdag 1 december 1999, aanvang 19.00 uur. Voorzitter wethouder A. Oster.

Op de agenda staat onder andere:

Ø Wijziging programmapakket kabeltelevisie;

Ø Najaarsnota 1999.

De commissie voor Financiën, Sport, Cultuur en Grondzaken vergadert dinsdag 30 november 1999, aanvang 20.00 uur. Voorzitter wethouder J. Tammel.

Op de agenda staat onder andere:
Ø Vervolg op besluit hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak van de rechtbank
inzake Humana;

Ø Verzelfstandiging Muziekschool;

Ø Samenwerkingsovereenkomst AVR;

Ø Overeenkomst IJsselburght II (Boskalisterrein);

Ø Samenwerkingsovereenkomst Middelwatering-west;

Ø Belastingverordeningen 2000;

Ø Verkoop Ichtus-terrein;

Ø Najaarsnota 1999.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie