Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Eerste jaarrapport ziekenhuisinfecties op Intensive Care

Datum nieuwsfeit: 22-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

RIVM

VPR-pb014/99
Bilthoven, 22 november 1999

Eerste jaarrapport verschenen over ziekenhuisinfecties op de Intensive Care

Het eerste jaarrapport over ziekenhuisinfecties op Nederlandse intensive care (IC) afdelingen is uitgebracht. Dit rapport doet verslag van het ontwikkelen en invoeren van een gestandaardiseerde surveillance van ziekenhuisinfecties op de IC. Deze surveillance is een module van PREZIES, een netwerk van ziekenhuizen die werken aan een standaard systeem voor het opsporen van ziekenhuisinfecties en hun risicofactoren. De gegevens dienen ter ondersteuning en evaluatie van het infectiepreventiebeleid. Het uiteindelijke doel is om het optreden van ziekenhuisinfecties zoveel mogelijk te voorkómen.

Hoe zieker de patiënt is, des te gevoeliger is hij voor het oplopen van een infectie. Ook het gebruik van medische hulpmiddelen, zoals kunstmatige beademing en infusen die noodzakelijk zijn voor de behandeling van ernstig zieke patiënten, verhoogt de kans op infectie. In hoeverre die infecties daadwerkelijk te vermijden zijn is nog niet goed bekend, maar om ze te kunnen voorkomen moeten ze eerst goed in kaart gebracht worden. En daarnaar streven de ziekenhuizen die deelnemen aan PREZIES.

Resultaten

In dit eerste jaarrrapport van de IC surveillance staan gegevens over het optreden van ziekenhuisinfecties en risicofactoren op tien IC afdelingen. Gegevens werden verzameld over in totaal 990 patiënten. Bij opname op de IC was de conditie van de meeste patiënten slecht tot zeer slecht. Bijna driekwart van de tijd dat de patiënten op de IC verbleven werden zij beademd en hadden zij een centraal veneuze catheter. Vrijwel de gehele periode van hun verblijf op de IC hadden zij een urinecatheter. Bijna 30% van de patiënten had bij opname een infectie. Tijdens het verblijf op de IC kreeg 15% van de patiënten een longontsteking, 9% een infectie in de bloedbaan, en 10% een urineweginfectie. Eénderde van de patiënten met een ziekenhuisinfectie kreeg er meerdere, in totaal kreeg 26% van de patiënten op de IC één of meer ziekenhuisinfecties.

Zelfsturend systeem

Het PREZIES project is ontwikkeld in opdracht van de directie Gezondheidsbeleid van het Ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Opzet van het project is dat de ziekenhuizen op vrijwillige basis anoniem gegevens aanleveren betreffende het optreden van postoperatieve wondinfecties. Deze worden in een database verzameld door het RIVM en weer teruggekoppeld zodat de ziekenhuizen kunnen zien welke "score" zij hebben ten opzichte van het gemiddelde in Nederland. Ziekenhuizen die onder het gemiddelde zitten krijgen desgevraagd advies over welke maatregelen mogelijk zijn om het aantal infecties terug te dringen. Daartoe wordt samengewerkt met het CBO, Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg.

Voorbehoud

Deelnemende ziekenhuizen kunnen onder voorbehoud de cijfers uit het rapport als referentiecijfers gebruiken. Het voorbehoud is tweeledig: het systeem moet nog beter gevalideerd worden, en voor sommige onderwerpen zijn de aantallen nog te klein. De voortgang van de surveillance in het PREZIES netwerk voorziet in beide gevallen in een oplossing. Reeds is een forse aanzet tot een kwaliteitssyteem op het gebied van infectiepreventie op de IC gemaakt.
Geubbels ELPE, Mintjes-de Groot AJ, van den Berg JMJ, de Boer AS. PREZIES: PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance. Component infecties op de Intensive Care, 1997-1998. Rapport 212200008, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu/Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, Bilthoven / Utrecht, 1999.

Nadere informatie:

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Voorlichting Postbus 1/Anthonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven Tel. 030-2742560/3005; Fax. 030-2744441; E-mail: (voorlichting@rivm.nl).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie