Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over plaatsen van kernwapens door VS

Datum nieuwsfeit: 22-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag
Directie Veiligheidsbeleid

Afdeling Nucleaire Aangelegenheden en

Non-Proliferatie

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 22 november 1999
Kenmerk DVB/NN-611/99
Blad /4
Bijlage(n) 1
Betreft Vragen van het lid Vos (Groen Links) over het heimelijk plaatsen van kernwapens door de VS

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer, d.d. 29 oktober 1999, kenmerk 2990001840, waarbij gevoegd waren de door het lid Vos (Groen Links) overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes het antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Antwoorden van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op de vragen van het lid Vos (Groen Links).

Vraag 1 Bent U op de hoogte van het artikel "VS plaatsen heimelijk kernwapens"?

Antwoord

Ja

Vraag 2

Hebben de Verenigde Staten tijdens de Koude Oorlog heimelijk duizenden kernwapens in het buitenland geplaatst? Is er inmiddels een reactie van de Amerikaanse regering gekomen naar aanleiding van deze onthullingen? Zo ja, hoe luidt deze?

Antwoord

Voor zover het Nederland betreft is nimmer gebleken dat de VS alhier heimelijk kernwapens zou hebben gestationeerd; dat komt ook niet uit het genoemde artikel naar voren.

De Amerikaanse regering heeft een strikt 'no denial, no confirmation'-woordvoeringsbeleid waar het gaat om de buitenlandse stationering van kernwapens, en houdt daaraan ook in dit geval de hand.

Vraag 3

Is er naar aanleiding van deze onthullingen een overleg geweest in de NAVO? Zo ja, welke conclusies zijn er getrokken? Wat was het standpunt van de verschillende NAVO-landen, in het bijzonder Frankrijk, Duitsland, Verenigde Staten en Nederland.

Antwoord

Neen.

Vraag 4

Is het nu bekend in welke landen door de Verenigde Staten heimelijk kernwapens zijn geplaatst? Zo ja, welke landen?

Antwoord

Behalve het aangehaalde artikel, dat vanwege het Amerikaanse voorlichtingsbeleid terzake niet uit officiële bron zal worden ontkend of bevestigd, beschikt de regering niet over gegevens met betrekking tot de eventuele heimelijke plaatsing van Amerikaanse kernwapens in bepaalde landen.

Vraag 5

Zijn er officiële reacties geweest vanuit Japan, IJsland en Taiwan over de plaatsing van kernwapens op hun grondgebied? Zo ja, hoe luidde de reactie van de Verenigde Staten?

Antwoord

Er zijn geen officiële reacties bekend van voornoemde landen.

Vraag 6 Bestaat er een officieel Amerikaans regeringsdocument waarin met zoveel woorden staat dat "Frankrijk niet moet worden ingelicht" inzake het plaatsen van kernwapens in Marokko? Was Marokko hiervan op de hoogte? Hoe reageerde Frankrijk op deze onthulling?

Antwoord Een dergelijk document is alhier onbekend. Marokko, noch Frankrijk, hebben voor zover kan worden nagegaan officieel gereageerd.


Vraag 7
Bevinden de door de Verenigde Staten geplaatste kernwapens in Nederland zich in Volkel zoals vaker gesuggereerd wordt?

Antwoord

Over de eventuele stationering van Amerikaanse kernwapens in Nederland worden op grond van afspraken die daarover binnen NAVO zijn gemaakt geen mededelingen gedaan.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie