Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorontwerp Tilburgs bestemmingsplan Theresia-Loven-Besterd

Datum nieuwsfeit: 22-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Tilburg

22-11-99

Voorontwerp bestemmingsplan Theresia-Loven-Besterd

Het college van B&W heeft het voorontwerp bestemmingsplan Theresia-Loven-Besterd vrijgegeven voor inspraak. Het gaat om een zogenoemd beheerbestemmingsplan.
Dit plan is een uitwerking van de in 1998 opgestelde nota van uitgangspunten. In afwijking van deze nota, wordt het accent gelegd op handhaving en herontwikkeling van een aantal binnenwijkse bedrijventerreinen zoals aan de Lovensestraat, Enschotsestraat en Zuidoosterstraat.

Handhaving Marokkaanse moskee Stedekestraat
De moskee is sinds 1990 gevestigd in een voormalig fabriekspand in de Stedekestraat. Het parkeren door bezoekers leidt tot overlast in de omliggende woonstraten, met name tijdens de Ramadan. Er is onderzoek gehouden naar de parkeeroverlast. Behalve in de piekperiodes (tijdens de Ramadan), is de overlast aanvaardbaar. Dit probleem is beter oplosbaar als de moskee aan het Wilhelminapark weg is. Overlast tijdens piekperiode moet worden aangepakt door afspraken te maken met moskeebestuur. De gemeente gaat hierover binnenkort met het moskeebestuur overleggen. In het licht van deze situatie wordt de moskee Stedekestraat positief bestemd in het nieuwe bestemmingsplan.

Ontwikkelinsvisie voor stationszone noordzijde
Gestart is met het opstellen van een ontwikkelingsvisie voor de noordzijde van de stationszone. Op dit moment is er geen duidelijkheid over de consequenties hiervan voor het gebied direct ten noorden van het spoor (NS-werkplaats, MTS-terrein, Fraterhuis). In afwachting van de planontwikkeling is de NS-werkplaats nu met een conserverende bedrijfsbestemming in het bestemmingsplan opgenomen, zodat daarmee greep kan worden gehouden op nieuwe ontwikkelingen in het gebied. Er wordt geen uitspraak gedaan over het voormalige MTS-terrein aan de Lange Nieuwstraat. Dit terrein is buiten het bestemmingsplan gelaten.

Nieuwbouwplannen Fraterhuis
De directie van het Fraterhuis ontwikkelt bouwplannen voor volgend jaar voor het huidige kloosterverzorgingtehuis aan de Gasthuisring. Om te blijven voortbestaan is een schaalvergroting nodig naar 120 intramurale plaatsen en 80 aanleunwoningen. Het huidige complex wordt op termijn omgevormd tot regulier verzorgings- en verpleeghuis, dat zal worden opengesteld voor anderen dan religieuzen. Het kloosterverzorgingstehuis, telt nu 58 verzorgings- en verplegingsplaatsen en 25 aanleunwoningen, die niet voldoen aan de huidige normen. Het gemeentebestuur zal hierover in overleg treden met het Fraterhuis. In verband met de nieuwbouwplannen worden door de gemeente stedenbouwkundige richtlijnen opgesteld waarover inspraak mogelijk is. Overleg en inspraak kunnen leiden tot aanpassing van het bestemmingsplan ter plaatse van het Fratershuis. Op dit moment wordt de locatie met zijn huidige bestemming opgenomen in het bestemmingsplan.

Inspraak
Het voorontwerp bestemmingsplan wordt toegezonden aan diverse organisaties in het gebied en in het wijkcentrum ter inzage worden gelegd. Ook individuele burgers worden zo in de gelegenheid gesteld het bestemmingsplan in te zien en een reactie te geven. Het binnengekomen commentaar wordt voorgelegd aan het college en kan aanleiding zijn het bestemmingsplan aan te passen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie