Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Extra onderwijsvoorzieningen in Nieuwlandschool Amersfoort

Datum nieuwsfeit: 22-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amersfoort

10 november 1999

Extra onderwijsvoorzieningen in Nieuwland

Gemeente lost tekort aan klaslokalen op Nieuwland is een kinderrijke wijk. Het aantal kinderen is hier veel groter dan was aangenomen bij de bouw van dit deel van de stad. Zelfs zoveel groter dat de onderwijsvoorzieningen en met name het aantal beschikbare klaslokalen niet langer toereikend is. Het rijksbesluit tot klassenverkleining speelt hierbij ook een belangrijke rol. Kleinere klassen betekent immers een behoefte aan meer lokalen.

Om het acute probleem op te lossen heeft het College van B&W het volgende besloten:

Er wordt een verdieping bijgebouwd op de basisschool De Malelande aan de Juttepeergaarde 2. Op die manier worden er 8 lokalen en een speellokaal gerealiseerd (de start is gepland begin 2001).

Er komt een vierde schoolgebouw, geschikt voor 16 lokalen en twee speellokalen, op het gereserveerde terrein Watersteeg 16 (planning start begin 2001).

Er komen tijdelijke noodlokalen op het terrein aan de Sijsjespeergaarde op het grasveld aan het water naast de berg. Dit is nodig omdat tijdens de bouwwerkzaamheden bij de basisschool De Malelande de leerlingen niet in het gebouw kunnen blijven. Er zijn 8 noodlokalen en een speellokaal nodig, omdat er geen leegstaande lokalen in de omgeving beschikbaar zijn. Daarnaast zijn er nog 5 noodlokalen extra nodig vanwege de snellere groei van het aantal leerlingen. Deze noodlokalen worden weer verwijderd zodra het vierde schoolgebouw gereed is. Volgens de planning is dat eind december 2001 het geval.

Procedures
Zowel de verdieping als het vierde schoolgebouw kunnen worden gerealiseerd binnen het geldende bestemmingsplan. Hiervoor zal een bouwvergunningprocedure worden gevolgd. De plaatsing van de noodlokalen aan de Sijsjespeergaarde is in afwijking van het geldende bestemmingsplan. Hiervoor moet eveneens een bouwvergunningprocedure worden gevolgd (artikel 17 van de Wet Ruimtelijke ordening). Met het oog op de naderende winter zijn medewerkers van de gemeente inmiddels begonnen met voorbereidende terreinwerkzaamheden (terreinmeten, het leggen van kabels en leidingen etc.).

Veiligheid voor schoolkinderen
De oplossing is bewust niet gezocht in het onderbrengen van groepen leerlingen op scholen in naburige wijken. De gemeente Amersfoort streeft er zoveel mogelijk naar om de afstand tussen school en huis met name voor de kinderen in de basisschoolleeftijd niet te laten zijn. Immers, wanneer kinderen in hun eigen wijk naar school gaan levert dat minder verkeersonveilige situaties op.

Inloopspreekuur
Om omwonenden en andere belangstellenden te informeren over de precieze inhoud van de plannen en de gevolgen voor de wijk is er op maandagavond 22 november aanstaande een inloopspreekuur. Deze avond vindt plaats van 18.00 - 20.00 uur in De Malelande, Juttepeergaarde 2 in Amersfoort- Nieuwland. De inspraakreacties worden meegewogen in de beslissing die de raadscommissie uiteindelijk over de voorstellen neemt.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie