Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda sportraad Borsele

Datum nieuwsfeit: 22-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Borsele

Overleg over sportbeleid

Half oktober j.l. is de Sportraad Borsele begonnen met de bijeenkomsten in de diverse dorpen om met alle sportverenigingen in Borsele te overleggen over het sportbeleid. Enerzijds wordt de gemeentelijke sportnota 1996 geëvalueerd en anderzijds worden de wensen en knelpunten geïnventariseerd. Oorspronkelijk was het de bedoeling een achttal bijeenkomsten te houden. Gezien het aantal sportverenigingen in de kleinere kernen is echter besloten enige bijeenkomsten te combineren. De aparte bijeenkomst in Nisse komt te vervallen. Het restant van de bijeenkomst ziet er nu als volgt uit:
* 29 november: dorpshuis Driewegen voor de verenigingen uit Borssele, Driewegen, Ellewoutsdijk en Nisse;

* 13 december: dorpshuis `s-Gravenpolder voor de verenigingen uit `s-Gravenpolder en 's-Heer Abtskerke.
De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en de sportverenigingen uit de betreffende dorpen krijgen persoonlijk een uitnodiging.
_________________________________________________________________

Vergadering sportraad borsele

Op maandag 22 november aanstaande is de eerstvolgende vergadering van de Sportraad Borsele, welke gehouden zal worden in het gemeentehuis te Heinkenszand. De vergadering begint om 19.30 uur en is openbaar. Het publiek heeft spreekrecht en u bent dan ook van harte welkom. De leden van de Sportraad zullen ondermeer de volgende onderwerpen bespreken.


1. Subsidieverzoeken.
Er is een subsidieverzoek ontvangen van damvereniging PWG uit `s-Gravenpolder.


2. Rapport "Vrijwilligersbeleid in de sportvereniging". Door de Zeeuwse Sportraad is een rapport samengesteld over het vrijwilligersbeleid binnen meerdere sportverenigingen in de gemeente Borsele. Aan de hand van gehouden interviews wordt een aantal conclusies getrokken en tevens worden er diverse aanbevelingen gedaan om het vrijwilligersbeleid te verbeteren. Aan de leden van de Sportraad wordt gevraagd een standpunt in te nemen ten aanzien van dit rapport.


3. Stand van zaken overleg over sportbeleid. Half oktober is de Sportraad begonnen met een aantal bijeenkomsten, waarin de Borselse sportverenigingen hun zegje kunnen doen over de gemeentelijke sportnota 1996 en om de wensen en knelpunten te inventariseren. Tijdens deze vergadering zal de tussenbalans worden opgemaakt.


4. Criteria verdeling gelden milieu- en energiemaatregelen. Door de gemeenteraad is een bedrag van f.40.000,- beschikbaar gesteld als tegemoetkoming in te maken kosten in verband met milieu- en energiemaatregelen ten behoeve van buitensportaccommodaties. Het voorstel aan de Sportraad is om deze gelden te verdelen op basis van het ledenaantal van de betreffende vereniging.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie