Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brabantse clubs blij met sportende asielzoekers

Datum nieuwsfeit: 23-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Katholieke Universiteit Brabant

Brabantse clubs blij met sportende asielzoekers


16 Studenten van het departement Vrijetijdwetenschappen van de Katholieke Universiteit Brabant hebben een onderzoek verricht met als titel: 'Verbroedert Sport?' Het betreft een evaluatieonderzoek naar het sportstimuleringsprogramma 'Sport met z'n allen'.

Dit programma is in 1995 opgezet door de Stichting Sportservice Noord-Brabant (SSNB) met als doel het stimuleren van deelname door asielzoekers aan sportieve activiteiten bij verenigingen in de regio. Sportverenigingen en medewerkers van opvangaccommodaties voor asielzoekers worden door SSNB geïnformeerd over de mogelijkheden die het programma biedt. Zij krijgen schriftelijk voorlichtingsmateriaal en worden met advies bijgestaan. Zo wordt er gewerkt aan deskundigheidsbevordering en aan de concrete begeleiding van de sportactiviteiten van asielzoekers vanuit opvangcentra en verenigingen. Naast het bevorderen van het sporten op zich, geldt de integratie van asielzoekers in de Nederlandse samenleving als een belangrijke doelstelling van 'Sport met z'n allen'.

De opdracht van SSNB aan de studenten was, te evalueren hoe het programma door de direct betrokkenen wordt ervaren en in hoeverre de vooraf gestelde doelen worden gerealiseerd. De onderzoekers concluderen dat de verschillende deelnemers over het algemeen positief oordelen over het programma, maar dat er zeker nog mogelijkheden zijn om de sportdeelname van asielzoekers verder te bevorderen.

Hoewel het project inmiddels in meerdere provincies is opgestart, beperkt het onderzoek zich tot alle Brabantse asielzoekerscentra (AZC's) plus een drietal accommodaties voor aanvullende opvang (AVO's). In totaal zijn op deze locaties 111 asielzoekers geïnterviewd en 11 sportmedewerkers. Daarnaast is ook bij de meeste deelnemende verenigingen (119 van de 147) een enquête afgenomen. Op die manier is het programma door alle betrokken partijen belicht.

Inmiddels sport 7 procent van de asielzoekers in Noord-Brabant bij een lokale sportvereniging. Er bestaan echter grote verschillen tussen de opvangcentra. De doelstelling van 10 procent sporters per centrum is in het ene centrum nog lang niet gehaald, terwijl dit streefcijfer elders ruimschoots is gepasseerd, met uitschieters naar 2 resp. 17 % sportende bewoners. Hoeveel er per centrum gesport wordt, hangt dan ook af van een groot aantal factoren. De bereikbaarheid van de verenigingen blijkt in sommige gevallen een drempel te zijn, aangezien sportende asielzoekers voor hun gang naar de club vaak aangewezen zijn op de beperkte mogelijkheden die het openbaar vervoer biedt. Ook de grote verschillen in interne sportmogelijkheden op het centrum spelen een rol bij de keuze om al dan niet extern te sporten. Sommige centra hebben een breed scala aan sportfaciliteiten in huis, terwijl andere het moeten stellen met een pingpongtafel of een trapveldje. Over het algemeen geldt dat minder interne faciliteiten aanzetten tot extern sporten, hoewel we ook zien dat interne sportfaciliteiten kunnen worden benut als springplank voor extern sporten.

Indien er extern wordt gesport, dan valt de keuze vaak op grote verenigingen in de buurt van het opvangcentrum. Voetbal is veruit de populairste sport onder asielzoekers. De helft van de extern sportende asielzoekers is lid van een voetbalclub. De overige sporten volgen op een flinke afstand, zoals te zien is in onderstaande tabel, waarin de tien populairste takken van sport zijn weergegeven.

Precentage van sportende asielzoekers dat onderstaande sport beoefent in verenigingsverband

Voetbal 50% Zwemmen/waterpolo 4%
Fitness 10% Tafeltennis 4%
Turnen/gymnastiek 9% Atletiek 3%
Volleybal 8% Karate 2%
Judo 5% Schaken 2%

Sinds de start van het programma 'Sport met z'n allen' heeft tweederde van de aangesloten Brabantse verenigingen nu of in het verleden asielzoekers als lid gehad. In totaal wordt het aantal leden onder de asielzoekers over de afgelopen jaren geschat op ruim 800. Over het algemeen zijn de ervaringen van de verenigingen met deze leden goed te noemen. Af en toe doen zich wel taalproblemen voor en in een enkel geval blijken cultuurverschillen tot problemen te leiden.

Wel ervaren verenigingen het als vervelend dat de stiptheid van asielzoekers regelmatig te wensen overlaat. Zij komen vaker dan de meeste andere leden niet of te laat opdagen. Dit ongemak wordt evenwel op de koop toegenomen, aangezien het gros van de verenigingen eraan hecht open te staan voor iedereen die aan sport wil doen. Dat is dan ook de belangrijkste drijfveer voor verenigingen om mee te doen aan het programma. Zij laten zich niet primair leiden door nobele motieven als het bevorderen van de integratie of het wegnemen van vooroordelen. In sommige gevallen wordt wel extra aandacht besteed aan asielzoekers op het gebied van materiaal, vervoer, sociale contacten en extra begeleiding. Dit gebeurt echter voornamelijk wanneer deze sporters deelnemen aan competitiewedstrijden.

De asielzoekers zelf oordelen overwegend positief over het sporten bij externe verenigingen. Zij waarderen de contacten met de medesporters en geven aan dat externe sportdeelname tot nieuwe vriendschappen leidt, hoewel deze vriendschappen zich veelal beperken tot het sporten zelf en slechts bij uitzondering leiden tot contact buiten de trainingen en wedstrijden om. De belangrijkste reden om te gaan sporten is echter het bevorderen van de conditie of de gezondheid, zoals we in deze tabel kunnen zien.

Aantal asielzoekers dat aangeeft om onderstaande reden extern te sporten

Betere gezondheid 77 Ontspanning/afleiding 29
Meer sociale contacten 40 Kennis van NL taal/cultuur 13 Plezier/leuk 30 Ontwikkelen sociale vaardigheden 10

In de opvangcentra wordt sterk de nadruk gelegd op de zelfredzaamheid van de bewoners. Dit houdt in dat ze veelal zelf initiatief moeten tonen wanneer ze willen gaan sporten. Het betekent dat niet alle bewoners van de centra op de hoogte zijn van de mogelijkheden die het programma 'Sport met z'n allen' biedt. Mede hierdoor wordt niet optimaal gebruik gemaakt van de regeling dat zij een deel van de contributie vergoed kunnen krijgen. Dat is jammer, aangezien zowel verenigingen als asielzoekers zeer te spreken zijn over de sportdeelname voor zover deze tot nu toe gerealiseerd is. Deze beide partijen zijn niet alleen blij met de contacten met elkaar, maar ook met de ondersteuning vanuit het opvangcentrum en de Sportservice. Indien deze partijen de onderlinge begeleiding en communicatie echter nog verder structureren en erin slagen continuïteit te waarborgen, moet het zeker mogelijk zijn om nog veel meer asielzoekers via sport te laten participeren in onze samenleving.

Voor nadere informatie: Departement Vrijetijdwetenschappen KUB: Dr. Koen van Eijck (013-466 33 86)
Dr. Erik Hitters (013-466 25 54)


23-11-1999 KUB

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie