Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag in de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 23-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

dinsdag 23 november 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op dinsdag 23 november om 14.00 uur.

Bij aanvang van de vergadering heeft het wekelijks mondelinge vragenuur plaats.
Aan de orde zijn de vragen van (onder voorbehoud):


- de heer STELLINGWERF (RPF) aan de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over de opmerking van de minister dat massa-landbouw maar naar lage kosten landen moet vertrekken. (Uitspraken gedaan op een bijeenkomst van de LLTB)


- mevrouw LAMBRECHTS (D66) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de scholierenstaking over de tweede fase en het studiehuis.

Vervolgens stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast en volgen stemmingen.

Hierna spreekt de Kamer naar aanleiding van de volgende algemeen overleggen tussen:

· de vaste Commissies voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met staatssecretaris Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) en minister Peper (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over geweld op scholen en over wapenbezit onder middelbare scholieren (dit overleg had plaats op dinsdag 28 september jongstleden);

· de vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en staatssecretaris Van der Ploeg (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de uitgangspunten voor het cultuurbeleid in de periode 2001-2004 (nota Cultuur als confrontatie en de nota Cultureel ondernemerschap); (dit overleg had plaats op donderdag 4 november jongstleden);

· de Commissie voor Rijksuitgaven met minister Zalm (Financiën) over de reikwijdte van taken en bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer (dit overleg had plaats op woensdag 13 oktober jongstleden);

· de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat met staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat) over onder meer waterbodemsanering en grondwatervoorzieningen (dit overleg had plaats op woensdag 10 november jongstleden).

Ten slotte debatteert de Kamer over het wetsvoorstel tot wijziging van de Ziekenfondswet waarmee wordt beoogd de reserves van ziekenfondsen aan een maximum te binden.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERING

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 16.00 tot ca. 17.00 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: gesprek met delegaties uit de Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie en de Stichting Veldwerk Nederland over actuele beleidsontwikkelingen rond natuur, milieu en onderwijs.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 16.00 tot ca. 18.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: wetgevingsoverleg met minister De Vries en staatssecretaris Hoogervorst (beiden Sociale Zaken en Werkgelegenheid) ter voorbereiding van de behandeling van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2000, het zogenoemde begrotingsonderzoek (met stenografisch verslag).

Verkeer en Waterstaat en Justitie: 16.00 tot ca. 18.30 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over diverse aspecten rond de verkeersveiligheid.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 16.00 tot ca. 19.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met minister Peper (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over diverse aspecten rond het arbeidsvoorwaardenbeleid bij de rijksoverheid.

Economische Zaken en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 17.30 tot ca. 19.00 uur - Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met staassecretaris Ybema (Economische Zaken) over de Nederlandse inzet bij de conferentie van de lidstaten van de wereld handelsorganisatie (WTO) in Seattle.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 16.00 uur van Someren-Downerzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken: 16.30 uur Aletta Jacobszaal

Agenda: voorbereiding van de mini-contactplanbijeenkomst van januari 2000 op de Nederlandse Antillen.

Economische Zaken: 16.30 uur - Klompézaal
Agenda: procedure.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 17.00 uur van Someren-Downerzaal

Agenda: procedurevergadering over het wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet in verband met de invoering van een vernieuwd concessiestelsel.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 18.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: procedurevergadering in aansluiting op het wetgevingsoverleg van 16.00 tot 18.00 uur.

KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissie voor Justitie spreken vanaf 16.00 uur tijdens een briefing met staatssecretaris Cohen (Justitie) over de vreemdelingenwet 2000 (Wttewaall van Stoetwegenzaal).

AANBIEDINGEN

De voorzitter van de vaste Commissie voor Financiën neemt om 13.30 uur een petitie in ontvangst uit handen van de heer ir. E.J.J. Cals namens de vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland (VEWIN). De petitie beoogt de invooering van een nieuwe waterbelasting in Nederland te voorkomen (hal Plein 2).

De voorzitter van de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt om 13.45 uur een petitie in ontvangst uit handen van vertegenwoordigers van de Belangenvereniging van ouders in de kinderopvang (Boink) waarin aandacht wordt gevraagd voor de toekomst van de kinderopvang en de positie van ouders en kinderen in relatie tot zorg en arbeid (hal Plein 2).

VOORZITTER

De Voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw J. van Nieuwenhoven, neemt om 17.00 uur het eerste exemplaar van het Jaarboek parlementaire geschiedenis in ontvangst (Nieuwspoort).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie