Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over spreiding allochtone leerlingen

Datum nieuwsfeit: 23-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE BZK

www.minbzk.nl

MIN BZK: Beantwoording kamervragen Kant

Persbericht ministerie van BZK

23 november 1999

Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Kant (SP) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de minister van Grote Steden - en Integratiebeleid en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (ingezonden d.d. 29 oktober 1999, kenmerk 2990001790).


1.

Vraag
Kent u het initiatief van de gemeente Amersfoort om uit zorg over de stagnerende integratie tot een evenwichtiger spreiding van allochtone en autochtone leerlingen te komen? Wat vindt u van het feit dat dit initiatief wordt genomen en van de vorm ervan?

Antwoord
Ja, wij kennen het initiatief. Interessant is dat dit initiatief tot stand is gekomen op basis van een analyse van de lokale situatie en op basis van op lokaal niveau gedeelde opvattingen en daarop gebaseerde afspraken tussen lokale partijen (gemeente, schoolbesturen, minderhedenorganisaties). De keuze van de gemeente Amersfoort om via brede en goede voorlichting aan ouders een gerichte schoolkeuze te bevorderen juichen wij toe. De gemeente neemt hier een actieve regisserende rol in het lokale onderwijsbeleid. De vrijheid van de keuze van de ouders om te bepalen naar welke school hun kinderen zullen gaan, blijft in deze aanpak uiteraard in stand.


2.

Vraag
Wat is uw reactie op de uitgangspunten van het werkdocument dat de gemeente Amersfoort heeft opgesteld?

Antwoord
Wat ons aanspreekt in de uitgangspunten van het werkdocument is dat lokale partijen gezamenlijk verantwoordelijkheid zien en nemen voor het voeren van op de lokale situatie afgestemd onderwijsbeleid.


3.

Vraag
Is het u bekend of er meer van dergelijke initiatieven zijn? Zo ja, bent u bereid de kamer hierover te informeren?

Antwoord
Het is ons bekend dat ook de gemeente Zaanstad door middel van schoolkeuzevoorlichting aan ouders streeft naar een evenwichtiger spreiding van allochtone en autochtone leerlingen in scholen. Dit beleid is in 1998 door het SCO-Kohnstamm Instituut geëvalueerd. Daaruit blijkt dat scholen en ouders positief zijn over dit initiatief van de gemeente, maar dat het beinvloeden van schoolkeuzen moeilijk is, en zowel tijd vergt als bescheiden doelstellingen vraagt.


4.

Vraag
Bent u van mening dat dit initiatief navolging verdient? Zo neen, waarom niet? Zo ja, bent u bereid dergelijke initiatieven te stimuleren of te bevorderen?

Antwoord
Wij zijn van mening dat het navolging verdient dat op lokaal niveau in goed overleg met betrokken partijen gezocht wordt naar oplossingen die passen binnen de specifiek lokale situatie. Voor welke oplossingen vervolgens wordt gekozen, is in eerste instantie een zaak van betrokken lokale partners. Wij volgen dergelijke initiatieven met belangstelling, zowel wat betreft de uiteindelijke gerealiseerde spreiding van allochtone en autochtone leerlingen, als wat betreft de bijdrage aan de (sociale) integratie tussen verschillende bevolkingsgroepen.

23 nov 99 13:49

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie