Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gimv en Alpinvest bundelen krachten

Datum nieuwsfeit: 23-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Alpinvest

Antwerpen/Naarden, 23 november 1999

Gimv en Alpinvest bundelen krachten

Europese investeringsmaatschappij van EUR 2,3 miljard.

De verwachting is gewettigd dat Gimv en Alpinvest overeenstemming zullen bereiken over een samenwerking. De besprekingen zullen naar verwachting voor het einde van het jaar leiden tot een openbaar bod door Gimv op alle uitstaande aandelen van Alpinvest. Door deze bundeling ontstaat een sterke onafhankelijke Europese investeringsmaatschappij, die een leiderspositie zal bekleden wat betreft venture/technology capital in de sectoren informatie- en communicatietechnologie en life sciences, buyouts in het middensegment en groeifinanciering. De nieuwe combinatie heeft een gezamenlijke activaportefeuille van EUR 2,3 miljard en telt bijna 100 medewerkers in Europa, verspreid over 8 kantoren .

Transactie
Het voornemen is het bod te realiseren op basis van de volgende uitgangspunten :

* Gimv brengt een openbaar bod uit op alle uitstaande aandelen van Alpinvest.

* Iedere houder van gewone aandelen Alpinvest ontvangt per aandeel EUR 20,87 in contanten, zijnde de intrinsieke waarde per aandeel op 30/09/1999, zoals vastgesteld door Alpinvest, hetgeen een premie inhoudt van 55% tegen de slotkoers van vrijdag 19/11/1999.
* Bij aanbieding van alle uitstaande aandelen Alpinvest betreft het een transactie van EUR 745 miljoen.

* De Directie en de Raad van Commissarissen van Alpinvest steunen het bod.

De verdere voorwaarden van het bod zullen worden bekendgemaakt in een biedingsbericht dat naar verwachting voor het einde van het jaar wordt gepubliceerd, waarna het bod start.
Het betreft een voordelige transactie voor de aandeelhouders van Gimv, gezien :

* De transactie gebeurt zonder verwatering.
* De voordelen van de organisatorische fusie volledig ten goede komen aan de aandeelhouders van Gimv.

* De versnelde Europese groei die uit de transactie volgt.
* De intrinsieke waarde naar verwachting sneller zal stijgen dan op een stand-alone basis.

* De winst per aandeel stijgt op vergelijkbare basis met 58% (gebaseerd op een pro forma berekening over de resultaten van 1998 met inbegrip van de rentelasten van de financiering maar zonder goodwill (Gimv zal aan de bevoegde instanties vragen de goodwill in één maal op haar reserves en uitgiftepremies te mogen afschrijven ))

* De schuldfinanciering van de transactie reeds voorzien is door ABN AMRO

Logische stap in strategie
De vorming van een Europese investeringsmaatschappij is een belangrijk element in de strategie van zowel Gimv als Alpinvest. Die strategie speelt in op de veranderingen in de Europese markt die gekenmerkt wordt door toenemende concurrentie en het toegenomen belang van schaalgrootte. Gezien de evolutie naar meer internationale participaties bij zowel Gimv als Alpinvest en de noodzaak om ook in de toekomst de beste investeringsmanagers aan te trekken, is deze fusie van de operationele activiteiten een logische stap voor beiden.

Strategische complementariteit
De activiteiten, deskundigheden en geografische focus van Gimv en Alpinvest vullen elkaar zeer goed aan. De complementariteit en de strategische voordelen van het samengaan kunnen als volgt samengevat worden:

* Gimv is gespecialiseerd in venture/technology capital en groeikapitaal, terwijl Alpinvest een bijzondere kennis en ervaring heeft in buyouts en mezzanine financieringen.
* De netwerken van Gimv en Alpinvest passen naadloos bij elkaar. Gimv heeft haar leidende positie in België aangevuld met allianties met Noord-Amerikaanse fondsen, alsook een belangrijke aanwezigheid in Azië en Centraal Europa. Alpinvest heeft zich vooral toegelegd op de Nederlandse, Duitse en Engelse markt waar men eigen vestigingen heeft.

* Door de Europese schaalgrootte wordt het eenvoudiger voor de combinatie om managementtalent aan te trekken hetgeen cruciaal is om als investeringsmaatschappij succesvol te zijn.
* De financiële schaalvergroting zal de toegang tot de kapitaalmarkten verbeteren en grotere investeringen toelaten.

Toekomst
De combinatie van Gimv en Alpinvest betekent voor beide partijen een grote stap voorwaarts in de Europese markt. In het verleden kondigden zowel Gimv als Alpinvest reeds aan meer internationaal te willen groeien en een sterke aanwezigheid in respectievelijk de venture/technology capital en buyout markt uit te willen bouwen. Door het samengaan ontstaat een combinatie die op middellange termijn minstens een Europese top vijf positie zal bekleden in elk van haar activiteiten.
De gezamenlijke strategie zal zich richten op de versterking van landenteams in Duitsland, Frankrijk en Engeland. De nieuwe combinatie zal zich focussen op venture/technology capital in de sectoren informatie- en communicatietechnologie en life sciences, groeifinanciering, buyouts in het middensegment en mezzanine financieringen. In de toekomst zal meer inkomen gegenereerd worden door het beheren van private equity fondsen voor derden.

Organisatie
De nieuwe combinatie zal geleid worden door Gerard Van Acker die voorzitter van het management comité en CEO blijft. Het management comité zal verder worden gevormd door Jaap Vermeulen, Guy Mampaey en Marc Vercruysse, terwijl Gustaaf Braeckmans secretaris-generaal wordt. Herman Daems blijft voorzitter van de Raad van Bestuur. Stan Vermeulen, de huidige directievoorzitter van Alpinvest, wordt benoemd tot lid en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van de nieuwe combinatie. Deze zal verder bestaan uit de huidige leden van de Raad van Bestuur van Gimv en de Raad van Commissarissen van Alpinvest. De nieuwe combinatie zal vele kansen creëren voor alle medewerkers. Qua cultuur en omvang passen de beide ondernemingen zeer goed bij elkaar en zullen er meer kansen zijn zich te ontwikkelen. Die kansen voor de medewerkers ontstaan omdat men internationaler functioneert en meer expertise uitwisselt.
Het hoofdkantoor van de nieuwe combinatie zal in Antwerpen gevestigd zijn. De andere kantoren blijven behouden en worden uitgebouwd. Voor de combinatie wordt nog een nieuwe naam gezocht. De transactie is bij de toezichthoudende instanties en beursautoriteiten aangemeld en zal bij de mededingingsautoriteiten aangemeld worden.

ABN AMRO treedt op als adviseur van Gimv en Kempen & Co als adviseur van Alpinvest.

Voor nadere informatie
Kunt u contact opnemen met dr J.H. Vermeulen telefoon (035) 695 2600 E-mail: (info@alpinvest.nl)
www.alpinvest.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie