Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Veel Nederlanders weten niets van de kerk

Datum nieuwsfeit: 23-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
NIPO

Opmerkelijke opinies

23 november 1999

Veel Nederlanders weten niets van de kerk

De onwetendheid in Nederland over de kerk is groot. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 1.000 Nederlanders dat het NIPO heeft uitgevoerd in opdracht van de Samen Op Weg-kerken. Hoewel de kerk geen subsidie van de overheid ontvangt, is één op de vijf Nederlanders (20%) van mening dat de kerk veel subsidie ontvangt; zelfs 15% van de kerkleden denkt dit. Voor veel Nederlanders is dit onbekende materie: 43%. Ook bij andere vragen over het werk van de kerk valt op, dat buitenkerkelijken erg vaak aangeven daarvan niet te weten. Dat percentage schommelt rond de 50%. Bijna de helft van de Nederlandse bevolking (45%) is van mening dat de kerk haar leden verplicht veel bijdragen te leveren en giften te doen.

De kerk wordt door twee-derde van de Nederlanders (66%) geassocieerd als een plek voor bezinning over levensvragen. Ook een aanzienlijk deel van de buitenkerkelijken (44%) is die mening toegedaan. Een kleine meerderheid van de Nederlandse bevolking (62%) weet, dat de kerk zich inzet voor daklozen en drugsverslaafden en dat de kerk veel geld geeft aan de Derde Wereld (58%). Een meerderheid van de buitenkerkelijken (57%) weet niet of de stellingname van de kerken tegen de 24-uurs economie duidelijk is of hebben daar geen mening over.

De helft van de Nederlanders (52%) is van mening dat de kerk de aansluiting bij de maatschappelijke ontwikkelingen heeft verloren. Ook door kerkleden wordt deze stelling royaal gesteund (39%). Vier op de tien Nederlanders (39%) vinden de kerk belangrijk als bewaker van de waarden en normen in de samenleving. Het zijn met name de kerkleden, die de stelling onderschrijven (72%). Iets meer dan een kwart van de Nederlanders (27%) onderschrijft de stelling dat de kerk in deze tijd niet meer van betekenis is voor mensen. Slechts een minderheid (23%) vindt het een taak van de kerk de overheid of de economie te wijzen op eventueel falen. Van de buitenkerkelijken is dit slechts 9%.

De Nederlanders werd gevraagd om een beeld te schetsen, dat zij van kerkgangers hebben. Kerkgangers worden door nagenoeg niemand geassocieerd met jongeren of met vrolijke, opgewekte mensen. Kerkgangers bestaan in het beeld van mensen toch vooral uit oude en serieuze mensen (resp. 27% en 24%). Onder de buitenkerkelijken is het aandeel dat zich geen beeld kan vormen van de kerkgangers bijzonder groot (36%). Er lijkt duidelijk sprake te zijn van 'gescheiden werelden'.

Op 1 december as. wordt een belangrijke stap gezet in het Samen op Weg-proces van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerk en de Evangelisch-Lutherse Kerk. Het gezamenlijke dienstencentrum in Utrecht wordt op die dag officieel geopend.

Slechts drie op de tien Nederlanders (31%) weten van het samengaan van een aantal kerkgenootschappen af. Bijna twee op de drie Nederlanders (64%) hebben geen idee welke kerkgenootschappen op zullen gaan; slechts 5% van de Nederlanders weet het juiste antwoord. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 1000 Nederlanders dat het NIPO heeft uitgevoerd in opdracht van de Samen op Weg -kerken.

45 % van de Nederlanders beschouwt zich als gelovig, 38 % is aangesloten bij een kerkgenootschap. Van de kerkleden bezoekt slechts 36 % minimaal één keer per week de kerkdienst of mis, 25 % komt er één of twee keer per maand.

Methode: NIPO Telepanel, het veldwerk heeft plaatsgevonden op 9 en 10 oktober 1999 (n=1057)

Bij publicatie of verspreiding graag de bron: NIPO, het marktonderzoekinstituut vermelden. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Dr. H.G. Dane van het Landelijk Dienstencentrum van de SoW-kerken in Utrecht. Tel: 030-880 1429.

Op de uitkomsten van dit onderzoek zijn steekproefmarges van toepassing. Als gevolg van afrondingen kan het voorkomen dat de percentages niet precies tot 100% optellen.


*** Zie voor de grafieken de originele NIPO-webpagina ***

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie