Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Volksgezondheid met verslag Raad Jeugdzaken EU

Datum nieuwsfeit: 23-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


00000000.223 brief sts vws t.g.v. verslag raad u jeugdzaken 23-11-1999
Gemaakt: 28-12-1999 tijd: 17:19


3

De Voorzitter van de Vaste Commissie

voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

de Voorzitter van de Algemene Commissie

voor Europese Zaken van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Onderwerp

Verslag Raad EU (jeugdzaken)

d.d. 23 november 1999

Op 23 november jl. vond de 2222e zitting plaats van de Raad van de EU (Jeugdzaken), waarin ik mij heb laten vertegenwoordigen door de plaatsvervangend Permanente Vertegenwoordiger van Nederland bij de EU en door de Directeur-Generaal Welzijn en Sport van mijn ministerie. Bij deze breng ik u verslag uit van de Raadsvergadering.

Mondelinge toelichting door de Europese Commissie en gedachtenwisseling over de algemene beleidslijnen van de nieuwe Commissie op het gebied van Jeugdzaken

Commissaris Reding ontvouwde de voornemens van de nieuwe Europese Commissie op het gebied van jeugdbeleid. De Commissie wil zich niet alleen richten op een actieve samenwerking tussen Commissie en lidstaten maar wil ook een actieve samenwerking met de jeugd tot stand brengen. De Commissie zal een Witboek over het Europese jeugdbeleid opstellen. In dat jeugdbeleid zal worden uitgegaan van de eigen kracht van jeugdigen, er zal aandacht zijn voor zaken als jeugdinformatie, jeugdwerkloosheid en opleiding en training van degenen die met en voor jeugdigen werken. In dat geheel zal het Europese jeugdprogramma een plaats krijgen. Het beleid zal gekenmerkt worden door jeugdparticipatie en in samenspraak met jeugdigen tot stand komen.

De Commissie is voornemens ter voorbereiding van het Witboek, een Europese jeugdconferentie te organiseren en riep de lidstaten op, ook op nationaal niveau een jeugdconferentie te organiseren.

In een eerste reactie gaven de vertegenwoordigers van de lidstaten te kennen dat de voornemens van de Commissie op steun konden rekenen. Nederland bepleitte echter tevens extra aandacht voor de positie en participatie van jeugdigen in achterstandsituaties, met name in de groete steden. Het Witboek zal waarschijnlijk in de tweede helft van
2000, tijdens het Franse voorzitterschap van de Raad, verschijnen.

Voorstel voor een aanbeveling betreffende de toepassing van het communautaire recht op het gebied van de mobiliteit van studenten, personen in opleiding, jonge vrijwilligers docenten en opleiders

De Commissie meldde dat een bij haar in voorbereiding zijnde ontwerpaanbeveling inzake de mobiliteit van studenten, personen in opleiding, jonge vrijwilligers docenten en opleiders spoedig gereed zal zijn. In 1996 heeft de Commissie al eens een Groenboek opgesteld over belemmeringen in de transnationale mobiliteit. In de komende aanbeveling zullen de lidstaten uitgenodigd worden om die belemmerende maatregelen weg te nemen.

Voorstel voor een besluit tot instelling van het communautair actieprogramma jeugd

De voorzitter gaf kort de stand van zaken weer. Het Europees Parlement heeft op 27 oktober 1999 een aantal amendementen aanvaard. Voor wat de Raad betreft is het grootste struikelblok, het door het Europees Parlement gewenste budget.

Indien het Europees Parlement niet bereid zou zijn om met een ander redelijk bod te komen achtte het Finse voorzitterschapschap het onmogelijk (met het oog op het geplande Kerstreces van drie weken) de conciliatie voor het eind van het jaar te starten. De meeste lidstaten deelden deze angst en pleitten ervoor om in geval van een ongewijzigd standpunt van het Europees Parlement, pas in januari met conciliatie te starten en af te ronden. Daarbij werd wel benadrukt dat een gat in de financieringsstroom voorkomen moest worden. Portugal verklaarde zich bereid om begin januari direct te starten met de conciliatieprocedure.

Een aantal lidstaten pleitte expliciet voor een zevenjarig programma (iets waarvoor Nederland in mei reeds had gepleit maar waarvoor het toen geen steun vond bij de andere lidstaten) en daarbij een proportionele verhoging van het budget (tot 490 miljoen euro). Het Verenigd Koninkrijk was van mening dat verlenging van het programma niet automatisch verhoging van het budget tot 490 miljoen euro inhoudt. De Commissie stelde dat zij oorspronkelijk een budget van 600 miljoen euro voor vijf jaar had voorgesteld, hetgeen volgens haar logischerwijs inhield dat voor zeven jaar een budget van 765 miljoen euro beschikbaar zou moeten worden gesteld, terwijl het Europees Parlement nu op 980 miljoen euro zit.

Nederland benadrukte dat het voor de uitwerking van het jeugdprogramma van essentieel belang is dat er ruimte is voor een diversiteit aan activiteiten. Daarbij kan gedacht worden aan zowel cultuur, sportactiviteiten en vrijwilligerswerk als aan bijvoorbeeld informatie- en communicatieactiviteiten.

Ontwerp resolutie van de Raad en de ministers belast met jeugdzaken, in het kader van de Raad bijeen, over de informele educatieve dimensie van sportactiviteiten in het kader van programma s van de EG ten behoeve van jongeren

De Commissie had ernstige bezwaren tegen de aanhef van de resolutie waarin werd aangegeven dat het ging om een gezamenlijke resolutie van de Raad en de ministers van de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor het jeugdbeleid die in het kader van de Raad bijeen waren. De inhoud van de resolutie betrof volgens de Commissie exclusief gemeenschapsbevoegdheid. De voorzitter nam nota van het standpunt van de Commissie en constateerde dat er in de Raad verder geen bezwaren waren ten aanzien van de resolutie. De resolutie zou als A-punt voor een Raad worden geagendeerd. De Commissie deelde mee dat zij bij die gelegenheid, ter ondersteuning van haar standpunt, een verklaring zou afleggen.

Ontwerp conclusies over de uitvoering van maatregelen ter bestijding van kindersekstoerisme

Alleen Finland vroeg het woord en riep in de interventie op om zowel op nationaal- als op internationaal niveau maatregelen te nemen. Voorts benadrukte Finland het horizontale karakter van de materie. De voorzitter constateerde dat er geen bezwaren waren ten aanzien van de resolutie, zodat na behandeling in de Raad voor Justitie en Binnenlandse Zaken de resolutie als A-punt geagendeerd kon worden voor de Raad Algemene zaken.

Door het voorzitterschap georganiseerde manifestaties ten behoeve van de jeugd

De voorzitter gaf een korte samenvatting van de conferentie in Rovaniemi (10-12 september 1999). Regionale samenwerking, sport en het jeugdprogramma waren de belangrijkste onderwerpen die daar aan de orde geweest waren.

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende een communautair actieprogramma (het programma Daphne) (2000-2003) betreffende preventieve maatregelen ter bestrijding van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de Raad de stand van de werkzaamheden zou bespreken dan wel het programma zou aannemen, afhankelijk van de amendementen die het Europees Parlement op 17 november 1999 zou aannemen. Het voorzitterschap besloot echter dit agendapunt te schrappen teneinde de amendementen eerst te bespreken in de vergadering van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers van de lidstaten van 8 december 1999. Het voorzitterschap streeft naar goedkeuring van het programma Daphne zonder dat daarvoor een conciliatieprocedure doorlopen moet worden.

Diversen

Portugal bedankte het Finse voorzitterschap voor zijn inspanningen en somde onderwerpen op die onder het Portugese voorzitterschap aan de orde zullen komen:


- conciliatie van het jeugdprogramma;


- in samenwerking met onderwijs zal in maart 2000 een conferentie worden georganiseerd, om de start van het Jeugdprogramma, Socrates en Leonardo te markeren;


- in mei 2000 zal een seminar over jeugdbeleid en onderzoek worden georganiseerd;


- tot slot wil het Portugese voorzitterschap een bijdrage leveren aan het door de Commissie aangekondigde Witboek en initiatieven ontplooien om het Europese burgerschap te bevorderen.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

Margo Vliegenthart

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...