Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kennisgeving ontwerp-beschikking ATF Drachten

Datum nieuwsfeit: 24-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Kennisgevingen

Kennisgeving ontwerp-beschikking ATF Drachten

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben van Afvalstoffen Transport Friesland B.V. (ATF) te Drachten een aanvraag om een nieuwe inzamelvergunning ingevolge artikel 4.3.4.13 van de Provinciale milieuverordening Fryslân (PMV Fryslân) ontvangen. Het gaat om het inzamelen van:

- gevaarlijke afvalstoffen (Kga);

- mengsels van olie, water en slib (o/w/s) afkomstig van inrichtingen waar onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan voertuigen worden verricht (PMV-o/w/s);

- specifiek ziekenhuisafval (Sza).
Gedeputeerde Staten zijn van plan de gevraagde vergunning te verlenen. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden om het milieu te beschermen.

U kunt de stukken inzien
U kunt de aanvraag, de ontwerp-beschikking en de daarbij behorende stukken vanaf 29 november 1999 tot het einde van de termijn waarbinnen beroep tegen de beschikking mogelijk is, inzien:
- bij de provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden, bij de afdeling Milieuvergunningen, kamer 083. Op werkdagen van 09.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (tel. 058 292 51 -28);
- bij het publieksbureau in de hal van het gemeentehuis van Smallingerland, Gauke Boelensstraat 2 te Drachten. Inzage is mogelijk op werkdagen tijdens kantooruren; inzage buiten kantooruren is mogelijk na telefonische afspraak (0512 58 13 06).

Hebt u bedenkingen?
Schriftelijk: U kunt uw bedenkingen tegen de ontwerp-beschikking gemotiveerd en onder vermelding van ons kenmerknummer MO/99-54403 sturen naar Gedeputeerde Staten van Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.
Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens bekend worden kunt u dat meteen aangeven. Het indienen van bedenkingen kan tot en met 27 december 1999.
Mondeling: Daarnaast kunt u tot en met dezelfde datum van gedachten wisselen met zowel de aanvrager van de vergunning als een vertegenwoordiging van Gedeputeerde Staten. Hierbij kunt u ook mondelinge bedenkingen indienen. Een verzoek tot gedachtenwisseling kunt u bij Gedeputeerde Staten van Fryslân indienen.

Informatie
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met mevrouw T. Jeltema, afdeling Milieuvergunningen, tel. 058 - 292 58 40.


24 november 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie