Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verzekeraars willen bijdragen bestrijding criminaliteit

Datum nieuwsfeit: 24-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Verzekeraars willen bijdragen aan bestrijding van criminaliteit door lokale samenwerkingsprojecten

Het Verbond van Verzekeraars zal zijn leden stimuleren om bijdragen te leveren aan lokale projecten op het gebied van het bestrijden van criminaliteit en het bevorderen van veiligheid. Dit kondigde mr. P. van de Geijn, lid van het bestuur van het Verbond, vanmiddag aan tijdens het congres 'Nederland: kan het niet wat veiliger?' dat het Verbond hield in Rotterdam.

Op deze wijze wil het Verbond van Verzekeraars de samenwerking met de overheid versterken op het gebied van criminaliteitsbestrijding en het bevorderen van veiligheid. Het Verbond ondersteunt van harte het door het Kabinet gepresenteerde Integraal Veiligheidsplan (IVP) en ziet het als zijn taak om waar mogelijk hieraan bij te dragen.

Het bevorderen van veiligheid en het tegengaan van criminaliteit vraagt in veel gevallen om een lokale aanpak. Gemeenten ontwikkelen daartoe steeds meer een eigen veiligheidsbeleid. Hierin kan ook de private sector medeverantwoordelijkheid nemen en in samenwerking met lokale partners projecten opzetten. Het Verbond denkt hierbij vooral aan bijdragen aan toezichttaken, zoals bijvoorbeeld het bewaken van carpoolplaatsen, fietsenstallingen en het opleiden van conciërges voor wooncomplexen. Ook valt te denken aan preventieprojecten zoals drugspreventie, het stimuleren van sportactiviteiten, banen en scholingsmarkten voor jongeren en het voorkomen van recidive.

Het Verbond ziet voor zichzelf een rol door 'blauwdrukken' voor preventieprojecten te maken en die ter beschikking te stellen van de individuele verzekeraars, zodat zij deze in samenwerking en afstemming met de lokale overheid en andere partners kunnen gebruiken. Daarnaast wordt binnen het Verbond van Verzekeraars gestudeerd op mogelijkheden voor het op centraal niveau - vanuit het Verbond - opzetten van enkele grootschalige projecten. Al eerder heeft het Verbond een breed opgezet publiek-privaat project op dit gebied uitgevoerd, het project 'Werk in Bewaking' waarmee goede resultaten werden geboekt met het terugdringen van criminaliteit in onder meer winkelcentra en op bedrijventerreinen.

In het gezamenlijke overleg met de Minister van BZK en vertegenwoordigers van een groot aantal andere organisaties zullen de geschetste initiatieven verder worden uitgewerkt. Voor het Verbond is het daarbij van groot belang dat de preventie-inspanningen daadwerkelijk structureel van karakter zijn en meetbare resultaten opleveren. Ook is het van belang dat de organisatie van de strafrechtelijke en bestuurlijke handhaving hier goed op aansluit.

Preventie staat ook anderszins hoog in het vaandel van verzekeraars. Op dit moment is het Verbond al betrokken bij diverse projecten op dit gebied. Voorbeelden daarvan zijn: het Politie Keurmerk Veilig Wonen, het Keurmerk Veilig Ondernemen en de aanpak van voertuigdiefstal door de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit

Informatie:
Maarten Uri, e-mail: (muri@verzekeraars.nl)

Den Haag, 24 november 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie