Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

PvdA achterban steunt fractie in belastingherziening

Datum nieuwsfeit: 24-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

PvdA achterban steunt fractie tijdens conferenties over belastingherziening
24 november 1999 PvdA-voorlichting

De PvdA-fractie heeft de afgelopen maanden samen met het partijbestuur 4 regioconferenties georganiseerd om de Belastingherziening 2001 te bespreken. Deze bijeenkomsten zijn bijgewoond door zo'n 140 mensen. Alle facetten van het belastingplan zijn uitvoerig aan de orde gekomen. De vertegenwoordigers van de PvdA-fractie hebben veel steun verworven voor de gekozen opstelling. Bij de deelnemers aan de regioconferenties bestond waardering voor de manier waarop de Tweede Kamerfractie met de dilemma's rond de belastingherziening omgaat. Nu de discussie in de partij is afgerond, heeft ook het partijbestuur van de PvdA haar conclusies getrokken. Net als de deelnemers aan de regioconferenties steunt men de lijn die de fractie tot nog toe volgt. Wel heeft men een aantal aanvullende vragen die ook door de deelnemers van de verschillende bijeenkomsten zijn opgeworpen. Hieronder staan de belangrijkste uitkomsten van het debat, zoals door het partijbestuur geformuleerd.

Iedere regioconferentie kende een vaste agenda. Vaste onderdelen waren de inkomenseffecten van de stelselwijziging, de effecten op de pensioenen, de hoogte van de arbeidskorting, de rendementsheffing, de fiscale behandeling van de eigen woning en de lastenverlichting. Overigens waren de deelnemers aan de conferenties vrij om aanvullend onderwerpen aan de orde te stellen.

Wat betreft de inkomenseffecten van de stelselwijziging is geconstateerd dat het inkomensplaatje zich in de goede richting ontwikkelt. De arbeidskorting en de heffingskorting worden gezien als instrumenten waarmee na 2001 inkomenspolitiek kan worden gevoerd. Er bestaat behoefte om in een nieuw verkiezingsprogramma aandacht te besteden aan de gewenste inkomenverhoudingen op langere termijn.

De effecten van de belastingherziening op de pensioenen zijn voor veel mensen niet helder. Vooral de berekening van een eventuele pensioenachterstand levert veel hoofdbrekens op. Van de PvdA wordt verwacht dat ze zich blijft in zetten om nadelige effecten voor burgers met 'een geringe pensioenbewustzijn' te voorkomen. Het gaat dan immers vaak om burgers met een laag inkomen. In de kern gaat het om een aanvaardbare pensioenopbouw beschikbaar te hebben voor iedereen, gericht op 70% van het eindloon.

Ook de invoering van de arbeidskorting wordt ondersteund. Wel bestaat er zorg of mensen met een relatief kleine baan voldoende worden geactiveerd. Er wordt aandacht gevraagd voor het aanpakken van de armoedeval. Er is, in zijn algemeenheid behoefte gebleken om een en ander in samenhang te zien met inkomensafhankelijke regelingen en gemeentelijk inkomensondersteunend beleid. Het PvdA-partijbestuur vraagt van de fractie goed te kijken naar de neveneffecten van de arbeidskorting.

De Tweede Kamerfractie heeft aangegeven verder te willen praten over de forfaitaire rendementsheffing. Deze behoefte wordt gedeeld door het partijbestuur. De heffing van 4% lijkt een redelijk niveau, maar een nadere motivatie is nodig. Inclusief de beoordeling van een mogelijk alternatief in de vorm van een voorschrijdend gemiddelde. Ook is het van belang dat hard gemaakt wordt dat het nieuwe systeem meer opbrengt dan het huidige systeem. De conferentiedeelnemers vroegen zich af of er op dit punt nog gaten in de wet zitten. Behoren bijvoorbeeld pleziervaartuigen wel of niet tot vermogen? De fractie heeft hierover nadere vragen gesteld.

Voor wat betreft de fiscale behandeling van het eigen huis ondersteunt het partijbestuur de gekozen lijn van de fractie. Men houdt daarbij rekening met de afspraken in het regeerakkoord. Wel vindt het partijbestuur het nodig breder te kijken naar de positie van kopers en huurders in het bestek van 'wonen in de 21e eeuw'. Eigendomsneutrale volkshuisvesting, inkomensrisico's voor kopers en huurders, bevordering van woningbezit onder lagere en midden inkomens, de positie van de schatkist door de fiscale behandeling van het eigen huis, de toenemende ruimteconsumptie in het huidige stelsel en de houdbaarheid in Europees verband, zijn hierbij belangrijke thema's. Het partijbestuurslid Peter Noordanus en het Tweede-Kamerlid Wouter Bos zullen een voorstel doen hoe hier in het Kenniscentrum mee verder gegaan kan worden.

De voorgestelde lastenverlichting van 5 miljard roept veel vragen op maar wint aan steun als uitgelegd wordt dat zij vooral terecht komt bij lagere inkomens die beschermd moeten worden tegen nadelige effecten van de belastingherziening. Dat neemt niet weg dat veel leden terecht aandacht vragen voor investeringen de kwaliteit van de samenleving, bijvoorbeeld in onderwijs en zorg. Het partijbestuur heeft besloten tot het instellen van een werkgroep zodat binnen de partij een debat om de 'kwaliteitsagenda' op de korte termijn wordt vervolgd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie