Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderwerpen Nieuw Rotterdams Tij

Datum nieuwsfeit: 24-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rotterdam

Deze maand in Nieuw Rotterdams Tij

Nieuw Rotterdams Tij is een uitgave van de gemeente Rotterdam. Dit concernblad bericht tienmaal per jaar over de beleidsprioriteiten van het Rotterdamse gemeentebestuur. Een greep uit de onderwerpen in nummer tien (uitgave 25 november) :

· Interview met Nico van Eck, programmamanager Overheid 2000+ De hoogste ambtenaar van de gemeente Rotterdam, tevens manager van het uitvoeringsprogramma Overheid 2000+ (doel: verbetering dienstverlening gemeente en vergroten burgerparticipatie), zegt in dit artikel dat het gemeentebestuur eraan denkt om burgers een tegemoetkoming te geven als de gemeentelijke dienstverlening tekortschiet. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de normen die momenteel door gemeentelijke diensten worden vastgelegd in zogeheten burgerhandvesten. Van Eck: 'Zo belooft het Parkeerbedrijf dat je binnen tien dagen je parkeervergunning hebt, zegt Gemeentewerken dat binnen drie dagen klachten over losse tegels, rommel etc. worden opgelost, belooft de Roteb overlastgevend vuil binnen twee dagen weg te halen (...). Als die normen niet worden gehaald, denken we aan een tegemoetkoming in de vorm van een bloemetje, een theaterbon, het thuisbezorgen van een paspoort als je te lang moet wachten, een parkeerkaart of iets dergelijks.'

· 'Bouwen voor koopkrachtigen moet in hoog tempo gebeuren' De gemeente Rotterdam moet op korte termijn besluiten in welke wijken woningen voor koopkrachtigen gebouwd kunnen worden. Als dat niet gebeurt, is de kans groot dat de stad in een 'impasse terechtkomt' en voorlopig een relatief arme stad blijft. Veel financieel welgestelden gaan dan naar steden die wel slagvaardig handelen om hen aan een woning te helpen. Dit was een van de conclusies van de bijeenkomsten over de Stedelijke Visie 2010 die vorige maand in het Rotterdams stadhuis werden gehouden. Tijdens deze forumdicussies konden relaties van de gemeente zich over de gemeentelijke toekomstplannen uitspreken.

· Snelle zakenboy versus planmatige ambtenaar
Publiek-private samenwerking (PPS) is tegenwoordig een veelbesproken onderwerp. In Rotterdam vinden overheid en bedrijfsleven elkaar in toenemende mate op wijkniveau. De clubjes en netwerken schieten daar als paddestoelen uit de grond. Het gaat zo snel dat ze niet van elkaars bestaan op de hoogte zijn.

· Van Boxtel wil Feijenoord als 'praktijkwijk'
Minister van Boxtel van grote-stedenbeleid heeft serieuze plannen om de ontwikkelingen rondom de wijkaanpak in de deelgemeente Feijenoord op de voet te gaan volgen. Door regelmatig op bezoek te gaan bij projecten, themabijeenkomsten en sleutelfiguren in de wijk, hoopt hij goed op de hoogte te komen van nieuwe ontwikkelingen in dergelijke achterstandsgebieden. Bovendien kan hij zo goed zien hoe 'zijn' maatregelen in de praktijk uitwerken. Dit zeggen vertegenwoordigers van het Bureau Wijkaanpak (dienst Stedebouw en Volkshuisvesting) van de gemeente. Volgens hen ziet Van Boxtel Feijenoord als zijn 'praktijkwijk'. Hij spreekt liever niet van een 'adoptiewijk'. Naast Feijenoord wil de minister nog een Nederlandse achterstandswijk regelmatig bezoeken.

· Onbenutte Kwaliteiten wellicht ook voor WAO'ers en asielzoekers Het Rotterdamse project Onbenutte Kwaliteiten moet zich niet langer alleen richten op Rotterdammers met een bijstandsuitkering. Ook WAO'ers, WW'ers, AOW'ers, vluchtelingen en asielzoekers zouden voor een vorm van sociale activering in aanmerking moeten komen. Hierdoor kunnen meer Rotterdammers uit hun sociaal isolement komen en zichzelf nuttig maken. Dit blijkt uit een notitie van het gemeentelijk project Onbenutte Kwaliteiten.

· Databestand over allochtone ondernemers
De stichting Krosbe heeft een databestand aangelegd over allochtoon ondernemerschap in Rotterdam. Hierin zijn momenteel 1800 adressen van allochtone ondernemers en hun aanbod opgenomen. De informatie is bedoeld voor iedereen die meer zicht wil krijgen op de samenstelling en het aanbod van deze groep. Vragen kunnen uiteenlopen van 'Waar vind ik een goede Turkse band? Tot 'Zijn er ook Marokkaanse onderzoekers en marketingdeskundigen in Rotterdam actief?' Krosbe verstrekt de informatie (gratis) per telefoon.

Nieuw Rotterdams Tij is vooral bedoeld voor vertegenwoordigers van instellingen en bedrijven, bestuurders, media en anderen die geïnteresseerd zijn in het gemeentelijk beleid. Zij krijgen het blad gratis toegestuurd. Daarnaast worden 1500 exemplaren verspreid via zo'n vijftig publieksinformatiepunten in Rotterdam (bibliotheken, deelgemeenten en dergelijke). Totale oplage: 10.700 exemplaren. Het volgende nummer verschijnt 26 januari 2000.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie