Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verzekeraars ondertekenen convenant regresrecht AWBZ

Datum nieuwsfeit: 24-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Dit is een gezamenlijk persbericht van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), Verbond van Verzekeraars, Breed Platform Verzekerden en Werk en de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie (NP/CF).

De voorzitters van het Verbond van Verzekeraars en van het College voor zorgverzekeringen (CVZ), S.J. Jonker en L. de Graaf, hebben vandaag het convenant regresrecht Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ondertekend. In dit convenant komen Verbond en CVZ overeen om het regresrecht AWBZ collectief af te kopen. Hiermee wordt het AWBZ-regres op een doeltreffende en doelmatige manier afgehandeld omdat transactiekosten worden bespaard aangezien geen individuele dossierbehandeling plaatsvindt. Ook worden door de collectivering kostbare procedures tussen individuele partijen onderling voorkomen.

Sinds 1 juli van dit jaar hebben de uitvoeringsorganen van de AWBZ op grond van de Wet invoering en versterking regresrecht in AWBZ en ZFW de mogelijkheid gekregen om regres te nemen op (de verzekeraar van) een aansprakelijke derde voor krachtens de AWBZ gemaakte kosten. Dezelfde wet geeft tevens het College voor zorgverzekeringen de bevoegdheid om te komen tot collectivering van dit regres via een jaarlijkse afkoopsom. De gesprekken hierover met het Verbond van Verzekeraars zijn dit voorjaar gestart en hebben geleid tot het vandaag bekrachtigde convenant, dat een looptijd zal hebben van 3,5 jaar tot eind 2002. Over (de tweede helft van) 1999 en 2000 is de afkoopsom vastgesteld op maximaal f 15 miljoen respectievelijk f 30 miljoen. De bedragen voor de jaren 2001 en 2002 zullen aan de hand van een nog nader te ontwikkelen rekenmodel worden bepaald. De afkoopsom wordt voor 95 procent betaald door motorrijtuigenverzekeraars en voor 5 procent door algemene aansprakelijkheidsverzekeraars, op basis van het relevante premie-inkomen van de deelnemende maatschappijen. De financiële afwikkeling tussen het Verbond van Verzekeraars en het CVZ zal worden verzorgd door het Waarborgfonds Motorverkeer.

Alle uitvoerders van de AWBZ hebben zich inmiddels achter het convenant geschaard. Voor verzekeraars is de intekenperiode begin november gestart. Tot nu toe bedraagt het deelnamepercentage op basis van marktaandeel 95.

Amstelveen/Den Haag, 24 november 1999

persinformatie:

College voor zorgverzekeringen: H. Zoontjes, telefoon 020-3475867 Verbond van Verzekeraars: M.R. Uri, telefoon 070-3338698

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie