Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe structuur landelijke ondersteuning kunsteducatie

Datum nieuwsfeit: 24-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 24-11-1999 Home
Zoeken
Reageren

Persbericht
Nummer: 157

Nieuwe structuur voor landelijke ondersteuning cultuureducatie en amateurkunst

Er komt een sterke brancheorganisatie van de instellingen voor kunsteducatie (Centra voor de Kunsten). Daarnaast zal het Nederlandse Instituut voor Kunsteducatie LOKV worden omgevormd tot een landelijk expertisecentrum cultuureducatie. Het amateurveld behoudt voorlopig een aantal disciplinegerichte instituten. Deze instituten moeten onderling en met het expertisecentrum gaan samenwerken. Dit zijn de drie pijlers van de toekomstige landelijke structuur van de cultuureducatie en amateurkunst. Staatssecretaris dr. F. van der Ploeg van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft dit in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt.

De brancheorganisatie zal met een werkbudget de Centra voor de Kunsten stimuleren tot meer onderlinge samenwerking en meer wisselwerking met de amateurkunst. De organisatie zal zich onder meer moeten gaan toeleggen op belangenbehartiging, ondersteuning van de plaatselijke en regionale centra, personeelsbeleid en arbeidsvoorwaarden en stimulering van bedrijfsmatige en vakinhoudelijke ontwikkeling. Van der Ploeg overweegt de brancheorganisatie zelf verantwoordelijk te stellen voor het formuleren van haar kwaliteitsstandaard, mits daarbij voorzien is in een onafhankelijke toetsing.

Het in te richten landelijk expertisecentrum krijgt als opdracht om kennis en informatie op het gebied van cultuureducatie toegankelijk en toepasbaar te maken. Het centrum verwerft, beschrijft, beheert en verspreidt deze kennis. Het krijgt hiervoor een basissubsidie van de rijksoverheid in het kader van de cultuurnota. Daarnaast verwerft het in toenemende mate eigen inkomsten uit het werken in opdracht voor de brancheorganisatie, het amateurveld, het onderwijs, gemeenten en provincies. De nieuwe organisatie wordt een stichting. Dit profiel staat staatssecretaris Van der Ploeg voor ogen bij de overgang van het huidige Nederlands Instituut voor Kunsteducatie LOKV naar een meer marktgerichte toekomst als hét kennisinstituut van Nederland op cultuureducatieterrein. Voor het terrein van de erfgoededucatie wil de staatssecretaris in de komende vier jaar het bureau Erfgoed Actueel handhaven.

Financiële onderbouwing

Het huidige LOKV ontvangt in het kader van de cultuurnota nog een structurele subsidie van ruim 7 miljoen gulden. Doordat het LOKV zich in de komende cultuurnotaperiode zal bepalen tot zijn kerntaak is Van der Ploeg van plan deze subsidie terug te brengen tot 4 miljoen gulden. Uit het huidige budget zouden dan met ingang van de nieuwe cultuurnotaperiode middelen kunnen worden overgeheveld naar de brancheorganisatie (1,5 miljoen gulden). Ook wil van der Ploeg 1 miljoen gulden vrijmaken voor investeringen in de amateursector ten behoeve van het bereiken van jongeren en allochtonen. Uit het resterende bedrag zouden de verzelfstandigde impresariaatfunctie en de festivals kunnen worden gesubsidieerd.

De definitieve vaststelling en toekenning van de middelen vindt echter pas plaats in het kader van de besluitvorming over de Cultuurnota 2001-2004. Dit gebeurt mede op basis van de beoordeling door de Raad voor Cultuur van de in te dienen beleidsplannen van het LOKV, de festivals en de impresariaatfunctie.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie