Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Hoofdpunten discussie Internationaal Goederenvervoer

Datum nieuwsfeit: 24-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Raad voor Verkeer en Waterstaat

Raad voor verkeer en waterstaat

Hoofdpunten van de discussiebijeenkomst over het advies 'Ruimtelijke Vernieuwing Internationaal Goederenvervoer' op 24 november 1999 in Den Haag

Op 24 november organiseerde de Raad voor verkeer en waterstaat een discussiebijeenkomst over het advies Ruimtelijke vernieuwing internationaal goederenvervoer. Dit rapport over het lange termijn beleid leidde begin oktober in de media tot talloze reacties over de toekomst van Nederland als distributieland. Veel Tweede Kamerleden refereerden aan het advies bij de behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat, begin november.

De discussiebijeenkomst in hotel Carlton Ambassador in Den Haag met zon 60 deelnemers gaf de gelegenheid om standpunten en ideeën gezamenlijk te bespreken. Resultaat is een aantal agendapunten voor duurzaam goederentransport die de Raad aan de betrokken partijen wil meegeven. Deze zijn onder meer te gebruiken voor het Nationaal Verkeer en Vervoersplan, de 5e nota Ruimtelijke Ordening en de mainportnotitie.

De discussie vond plaats aan de hand van twee stellingen.

Stelling 1 over schaarse ruimte en duurzaam transport: Transport groeit en blijft groeien. Tegelijkertijd neemt het schaarsteprobleem in Nederland toe en is de milieudruk zeer hoog. We moeten op zoek naar duurzaam transport. Naast efficiencyverbeteringen zal Nederland noodgedwongen de vraag naar transport moeten terugbrengen.

·
Terugdringen van de vraag naar transport is een bespreekbaar thema. Maar noodgedwongen en moeten liggen gevoeliger. Streven zou kunnen zijn de transportvraag terug te dringen zonder dat de welvaart afneemt, in feite de ontkoppeling van transportgroei van economische groei. Transportpreventie vraagt als begrip om meer verduidelijking en uitwerking. De Raad legt de nadruk op het beperken van de vraag naar transport vanwege schaarse ruimte en hoge milieulasten van de huidige productie en consumptie. Gelet op het beslag van de infrastructuur op de ruimte betwijfelen sommigen of er wel een ruimtelijk schaarsteprobleem is. Anderen zijn van mening dat ruimteschaarste een actueel probleem is dat om een strategische aanpak vraagt.

·
Omdat transport een afgeleide van èn voorwaarde voor de huidige economische groei is en maatschappelijk gezien onder druk blijft staan moeten de direct betrokken partijen werken aan een gezamenlijke nieuwe strategie op basis van te formuleren doelen. Hierbij zal goed naar verschillende partijen in de samenleving geluisterd moeten worden wat zij van het goederenvervoer verwachten. De sector transport moet zich dus naar buiten richten. Transport is in feite de staart van het probleem en de uitdaging is dan ook een breder perspectief te schetsen waarbij transport onderdeel uitmaakt van het ruimtelijk-economisch systeem. Geen visie op de mainport(s) sec, maar op de functionaliteit van Nederland als ruimtelijk-economisch knooppunt in Europa. Ook de spanning tussen personen- en goederenvervoer - hierin ligt volgens sommigen de kern van de problematiek - verdient hierbij aandacht. Maar ook in de sector zelf is nog veel te winnen, zoals in de verbetering van de logistieke concepten. Concentratie op knooppunten is daarin een cruciaal element.

·
Bij het opzetten van transportbeleid gaat het erom dat overheden randvoorwaarden stellen waarbinnen producenten en consumenten hun keuzen kunnen maken. Vanwege concurrentieoverwegingen is het belangrijk dat op Europees niveau afspraken gemaakt worden over het doorberekenen van de maatschappelijke kosten van transport in de prijzen. Nederland kan een voortrekkersrol spelen omdat we een reputatie in Europa hebben op het terrein van transport en distributie. Het principe van doorberekenen van externe kosten wordt breed gesteund, maar vraagt om een uitwerking waarbij de opbrengsten worden ingezet voor innovatie in het goederenvervoer. Het is van groot belang dat de gebruiker ziet dat de opgebrachte middelen ten goede komen van de sector zelf. Overigens kan doorberekening ook plaatsvinden door regelgeving aan de bron (zijspiegels, zij-afscherming). Een ander aandachtspunt is het effect dat internalisering van de externe kosten heeft op de gewenste verschuiving van weg naar rail en watervervoer. Resultaat kan juist zijn dat het wegvervoer daardoor nog aantrekkelijker wordt dan rail en binnenvaart (zie de studie Efficiënte prijzen voor het verkeer, Centrum voor Energiebesparing en Schone Technologie, oktober 1999). Het is daarom van belang een onderscheid te maken tussen het doel van internaliseren van kosten en de gewenste modal shift.

·
Problemen kunnen worden omgezet in kansen. Door creativiteit en innovatie kunnen we à la Microsoft logistieke besturingssystemen ontwikkelen voor het opzetten en beheersen van logistieke ketens, waarvoor modal shift een dragend element is. De volumes in het transport daarvoor zijn er. Zo kunnen we kennis en transport in balans combineren tot regie. Zo ontwikkelen we Nederland van distributieland naar regieland.

·
Veel maatregelen hebben op zichzelf maar een beperkt effect, maar de som daarvan heeft wel veel effect. Daarom moet de overheid niet inzetten op één strategie, maar op een portfolio van strategieën die bijdraagt aan een duurzaam transportsysteem.

Stelling 2 over Nederland regieland en zeehavenbeleid: Nederland heeft een sterke positie opgebouwd als Gateway to Europe en accommodeert relatief veel transport: we hebben massa en zijn goed aangesloten op mondiale netwerken. Die positie moeten we behouden. De uitdaging is nu te streven naar meer hoogwaardigheid. Niet ten koste van alles zoveel mogelijk transport via Nederland, maar eerder selectief èn zoeken naar samenspel met andere (zee)havens.

·
De stelling van de Raad dat een Europees zeehavenbeleid nodig is en dat de Rotterdamse haven zich moet richten op het natuurlijke achterland heeft veel opschudding veroorzaakt. De praktijk leert dat niet de havens bepalen hoe de maritieme goederenstromen lopen. Dat bepalen de reders op basis van kosten, reputatie en de snelheid waarmee het achterland bereikt wordt. Gezien de grote concurrentie tussen de Noordwest-Europese havens is hier geen sprake van samenwerking, maar probeert elke haven de faciliteiten voor de reders zo gunstig mogelijk te maken. De meeste havens maken daarbij gebruik van belastinggelden. Het natuurlijke achterland wordt dus door de markt bepaald, maar wel onder ongelijke concurrentievoorwaarden tussen de havens.

·
Om een gezonde concurrentie tussen havens te krijgen is een level playing field nodig. Het is bekend dat elke haven subsidie in enige vorm ontvangt. Daar ligt een taak voor de EU, met als begin dat alle steunmaatregelen onder één noemer worden gebracht. Het gaat dus niet om coördinatie van vervoer over havens. Via een EU-richtlijn over mededinging kunnen afspraken worden gemaakt over welke steunmaatregelen wel en niet toegestaan worden. Dit is een belangrijke voorwaarde om te komen tot meer samenwerking tussen de havens. In het zuiden van Europa is de kwaliteit en efficiëntie van de havens minder dan in het noorden. Deze situatie moet veranderen om meer gelijkwaardigheid te krijgen. Dit is noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van short-seaververbindingen. De Europese Unie kan hiervoor structuurfondsen inzetten, maar ook kunnen Nederlandse ondernemingen belang nemen in andere havens, zoals we ook in de luchtvaart zien.

·
Selectiviteit vindt elke dag via de markt plaats. De huidige voorkeuren leiden tot een aanzienlijke stroom via Rotterdam. Het overgrote deel van de transito gaat naar het directe achterland. Schaalvoordelen spelen een belangrijke rol in het aanbieden van services. In de toekomst zal het transport via shortsea en binnenvaart verder toenemen en dit levert extra groeimogelijkheden voor Rotterdam op. Selectiviteit in de toekomst is mogelijk als de overheid alle externe kosten doorberekent en eisen stelt inzake milieu en veiligheid. Dan komt de markt zelf tot selectiviteit. Daarnaast kan via de toewijzing en beprijzing van ruimte aan industrie en distributie-activiteiten gestuurd worden in toekomstige ontwikkelingen.

·
De effecten op Nederland hangen af van de wereldwijde ontwikkelingen en van de investeringen die we plegen in de kennisinfrastructuur. Nederland heeft nu een centrale positie in het netwerk van grote wereldhavens. Het is niet te voorspellen hoeveel van zulke grote havens er over 10 of 20 jaar nodig zijn. Om aan de top te blijven moet je naast een bepaalde omvang van stromen faciliteiten bieden voor bewerking en verder transport. Ook hier moeten we rekening houden met de veranderende beleving van schaarse ruimte door de toename van de welvaart bij de bevolking.

Laatste wijzigingen : donderdag 16 december 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...