Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Duitse filmmaker Werner Herzog centraal tijdens IDFA 1999

Datum nieuwsfeit: 24-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

WERNER HERZOG CENTRAAL TIJDENS IDFA 1999 Op 24 november opent Staatssecretaris van OCenW, dr. F van der Ploeg het twaalfde IDFA in het Tuschinski Theater te Amsterdam. Openingsfilm is de documentaire ANDRÉ HAZES, ZIJ GELOOFT IN MIJ van John Appel. In de week die volgt, vertoont IDFA ruim 180 documentaires, onderverdeeld in elf secties. Naast de acht vaste onderdelen is een retrospectief gewijd aan de Duitse filmmaker Werner Herzog. Daarnaast blikt IDFA in twee programma's terug op de afgelopen eeuw. De geschiedenis van de documentaire komt aan de orde in een programma gewijd aan de As-sociation Internationale des Docu-mentaristes (AID). Onder de titel Het geheugen van de twintigste eeuw belicht IDFA een aantal iconen van deze eeuw. Twee december vindt de prijsuitreiking plaats. IDFA vindt plaats in de Balie, City Theater, Filmmuseum, Marriott Hotel en Paradiso.

Werner Herzog Het oeuvre van Werner Herzog (1942) beslaat 41 speelfilms en documentaires. In het retrospectief dat IDFA aan Werner Herzog wijdt, zijn circa zeventien documentaires opgenomen waaronder ECHOS AUS EINEM DÜSTEREN REICH (1990), LESSONS OF DARKNESS (1992) en LITTLE DIETER NEEDS TO FLY (1997). De laatste film van Herzog, MEIN LIEBSTER FEIND (MY BEST FIEND), een portret van Klaus Kinski, dingt in Filmcompetitie mee naar de VPRO Joris Ivens Award. Naast een retrospectief van zijn documentairewerk stelt Werner Herzog zijn eigen Top 10 van favoriete documentaires samen. Herzog's keuze omvat met name westerse films waarin makers als Errol Morris, Jean Rouch en Les Blank op zoek zijn naar een 'poëtische waarheid'.

Vaste programma's In de twaalf jaar van zijn bestaan is IDFA uitgegroeid tot een herkenbaar festival voor professionals en publiek met acht terugkerende filmsecties, elk jaar aangevuld met enkele retrospectieven of thematische programma´s. Zo geven de Film- en Videocompetitie een overzicht van het beste wat de internationale documentaire van het afgelopen jaar heeft geboden. Reflecting Images is een panorama van documentaires die thematisch of wat vorm betreft reflecteren op elkaar of op documentaires uit andere programma's. Jonge, debuterende makers - met nieuwe verhalen en nieuwe vertelvormen - hebben met het programma First Appearance een eigen competitie. De Nederlandse documentaire presenteert zich in Highlights of the Lowlands aan de internationale vakwereld. Elk jaar krijgt een vermaard documentairemaker van IDFA de gelegenheid een Top 10 van favoriete documentaires samen te stellen. Dit jaar is het de beurt aan Werner Herzog. In Workshops Results worden producties vertoond die tot stand zijn gekomen dankzij de IDFA Scenarioworkshop. De winnaar ontvangt de Stimuleringsfondsprijs documentaire - de grootste filmprijs ter wereld van 275.000 -. De prijs wordt beschikbaar gesteld door het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties. Doel van Kids & Docs is enerzijds om de productie van de (inter)nationale creatieve jeugddocumentaire te stimuleren, anderzijds wil IDFA met Kids & Docs jongeren enthousiasmeren voor creatieve documentaires. Speciale aandacht geeft IDFA aan documentaires uit ontwikkelingslanden. Jaarlijks nodigt IDFA filmmakers uit ontwikkelingslanden uit, vertoont hun films en biedt ze de mogelijkheid tot onderlinge gedachtenwisseling en informatieve bijeenkomsten met vertegenwoordigers uit andere landen. In dit streven wordt IDFA gesteund door de NCDO. Vijftien films uit het programma dragen het NCDO-label.

Competitieprogramma's In Filmcompetitie zijn zesentwintig films opgenomen uit zeventien landen. Drie daarvan zijn afkomstig uit Nederland: de openingsfilm ANDRÉ HAZES, ZIJ GELOOFT IN MIJ van John Appel, CRAZY van Heddy Honigmann en THE RED STUFF van Leo de Boer. De winnaar van de Filmcompetitie ontvangt de VPRO Joris Ivens Award bestaande uit een kunstwerk en 25.000,-. De jury bestaat vooralsnog uit: Dariusz Jablonski (Polen), Pieter Verhoeff (Nederland), Mandy Jacobson (VS), Emiko Omori (VS). In Videocompetitie dingen zeventien video's uit elf landen mee naar de Zilveren Wolf waaronder twee Nederlandse producties: ANGELOS' FILM van Peter Forgács en GOD IS MY CO-PILOT van Karin Junger. De jury van de Videocompetitie bestaat vooralsnog uit: Catherine Le Clef (België), Werner Dütsch (Duitsland) en Cees van Ede (Nederland). De winnaar ontvangt de Zilveren Wolf (10.000,- en een zilveren speld beschikbaar gesteld door de NPS). In First Appearance strijden vijftien debuutfilms uit twaalf landen om de FIPRESCI persprijs. Twee daarvan komen uit Nederland: BOVENBAD van Mirjam Boelsums en Lony Scharenborg en HET LEGE NEST van Jesse de Jong. De FIPRESCI jury bestaat vooralsnog uit Marc Glassman (Canada), Victoria Belopolskaya (Rusland) en Jos van der Burg (Nederland). De beste debutant ontvangt 5.000,-. First Appearance wordt gefinancierd door het VSB Fonds.

Themaprogramma's In twee programma's blikt IDFA terug op de afgelopen eeuw. Een eeuw die tal van beelden heeft opgeleverd die zijn opgenomen in ons collectief geheugen: Iedereen kent ze, iedereen weet ook wat ze betekenen en waar ze voor staan. Onder de titel Het geheugen van de twintigste eeuw belicht IDFA in tien documentaires een aantal van deze iconen. Model voor het programma staat de Braziliaanse documentaire NÓS QUE AQUI ESTAMOS, POR VÓS ESPERAMOS / HERE WE ARE, WAITING FOR YOU (Marcelo Masagão, Brazilië) waarin regisseur Marcelo Masagão een 'documentaire-herinnering' aan de twintigste eeuw visualiseert. De film bestaat voor het overgrote deel uit archiefmateriaal: fragmenten uit films, nieuwsbeelden en foto's. Andere films uit het programma zijn onder meer MOVING THE MOUNTAIN van Michael Apted en SETTELA, GEZICHT VAN HET VERLEDEN van Cherry Duyns. De documentairefilm staat er erg slecht voor, en ik denk dat het een goed idee zou zijn om daar iets aan te doen. Met deze woorden wendde de Deense filmmaker Jørgen Roos zich in maart 1963 tot zijn Italiaanse collega Gian Vittorio Baldi. De reme-die was volgens Roos een wereldorganisatie van geëngageerde documentaris-ten. Deze kwam er in januari 1964, ook mede dank-zij de inzet de Belg Henri Storck, en kreeg de naam As-sociation Internationale des Docu-mentaristes (AID). De AID organiseer-de bij-een-komsten in Oost en West, gaf een nieuwsbrief uit (AID News) en poogde archieven te interesseren in het veilig stellen van documentaires. In de jaren tach-tig werd het stil rond de AID. In mei van dit jaar is de AID opgeheven. IDFA luidt de eeuw uit met een AID-retrospectief met films van onder andere Santiago Alvarez, Joris Ivens, Richard Leacock, Erwin Leiser, Albert Maysels en Agnes Varda. Onderdeel van dit programma is een hommage aan de onlangs overleden Henri Storck.

Jan Vrijman Fonds IDFA vertoont dit jaar voor het eerst films die met een bijdrage van het Jan Vrijman Fonds (JVF) zijn gerealiseerd. Dit zijn er vooralsnog vijf. Eén daarvan is in Filmcompetitie opgenomen: JAUNIE LAIKI SKERSIELA / NEW TIMES AT CROSS-ROAD STREET (Ivars Seleckis, Letland). Het JVF is in 1998 door IDFA geïnitieerd om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van documentaires uit ontwikkelingslanden. Onlangs is Joop van den Ende toegetreden tot het bestuur van het JVF dat verder bestaat uit Jannie Langbroek (voorzitter; staflid VPRO), Max van den Berg (Europarlementariër) Erik Keijzer (advocaat bij advocatenkantoor Loeff, Claes en Verbeke), Walter Etty (senior adviseur AEF), Willemien van Aa1lst (adjunct directeur IDFA). De selectiecommissie van het Jan Vrijman Fonds bestaat uit: Ally Derks (voorzitter, directeur IDFA), Adriek van Nieuwenhuyzen (adjunct directeur IDFA), Rada Sesic (filmmaker), Annemieke Gerritsma (directeur Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepprodukties), Mariët Bakker (voormalig directeur Africa in the Picture), Leo Hannewijk (Latijns Amerika Filmfestival), René Scholten (Studio Nieuwe Gronden) en Pieter van Huystee (Pieter van Huystee Film & TV).

Documentaire-instituut In de twaalf jaar van zijn bestaan is IDFA van een festival uitgegroeid tot een instituut. IDFA heeft aansluiting gevonden bij de (inter)nationale vakwereld en een groot publiek aan zich weten te binden. Tezamen vormen IDFA, Docs for Sale, het FORUM en het Jan Vrijman Fonds een documentairecentrum dat wereldwijd zijn gelijke niet kent. In de huidige organisatie kan IDFA echter niet voldoen aan de vraag die er is, zowel vanuit de vakwereld als van het in documentaire geïnteresseerd publiek. Zo blijkt uit onderzoek dat veel meer mensen dan tot nu toe IDFA zouden willen bezoeken. Daarnaast wordt IDFA steeds vaker benaderd door organisatoren van symposia, binnen- en buitenlandse festivals en door medewerkers van televisiestations op zoek naar geschikte documentaires en informatie daaromtrent. Zij gaan er - terecht - van uit dat IDFA over de nodige kennis en contacten beschikt om hen van dienst te zijn. Echter, deze sector van activiteit behoeft binnen IDFA verdere formalisering en bemanning. IDFA heeft voor ogen om in de toekomst, naast de organisatie van het jaarlijkse festival, het hele jaar door activiteiten en diensten aan te bieden. Zo moet de organisatie als een informatiecentrum en databank over documentaires fungeren, met als doel makers en hun films enerzijds en hun potentieel publiek anderzijds nader tot elkaar te brengen. Ook wil IDFA in toenemende mate buiten het festival als vertoner en distributeur optreden, maar met name ook andere instanties de weg wijzen in het aanbod van documentaires. Ten aanzien van het eigenlijke filmfestival heeft IDFA voor de komende jaren geen essentiële wijzigingen in de zin. Wel zijn er talrijke vragen: of er ondanks een toenemende publieke belangstelling grenzen aan de groei van het festival moeten of kunnen zijn en hoe IDFA kan functioneren in Amsterdam, waar een groot gebrek aan bioscopen heerst. De basis van het festival - het internationaal en Nederlands aanbod van creatieve documentaires - floreert echter als nooit tevoren en dat is een verheugend en vertrouwenwekkend gegeven.

Sponsors en subsidiënten 1999 De IDFA begroting 1999 bedraagt ruim 2,7 miljoen gulden. IDFA wordt structureel gesubsidieerd door het Ministerie van OCenW en de Gemeente Amsterdam. De structurele subsidies maken vierendertig procent uit van de totale inkomsten. IDFA genereert zesenzestig procent aan eigen inkomsten. Hoofdsponsors zijn NRC Handelsblad en VPRO. Subsponsors zijn als vanouds de Nederlandse Programma Stichting (NPS) en Pathé Cinema's. Nieuwe subsponsors zijn de NOS en Grolsch Bierbrouwerij Nederland. Belangrijke financiers zijn tevens: NCDO, VSB Fonds (begunstiger First Appearance), ThuisKopie Fonds, Prins Bernhard Fonds en het Ministerie van OCenW/ Ministerie van BZ - HGIS Cultuurprogramma. De IDFA Scenarioworkshop wordt mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties.

Meer informatie Het complete programma van IDFA verschijnt op 18 november in de bijlage Profiel van NRC Handelsblad en op de website van IDFA: www.idfa.nl. Op de website is vanaf half november tevens de volledige filmlijst en gastenlijst opgenomen. Tijdens IDFA wijdt VPRO's Stardust een dagelijks journaal aan het festival en geeft IDFA een Dagkrant uit. Vanaf 19 november is telefonisch reserveren mogelijk op 020-6261939. Vanaf 22 november start de voorverkoop aan de kassa's, die gevestigd zijn in het City Theater. Gasten- en persbalies zijn gevestigd in de Balie en zijn eveneens vanaf 22 november geopend. Persvoorstellingen vinden plaats op 15, 16 en 22 november.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie