Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Duitse filmmaker Werner Herzog centraal tijdens IDFA 1999

Datum nieuwsfeit: 24-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

WERNER HERZOG CENTRAAL TIJDENS IDFA 1999 Op 24 november opent Staatssecretaris van OCenW, dr. F van der Ploeg het twaalfde IDFA in het Tuschinski Theater te Amsterdam. Openingsfilm is de documentaire ANDRÉ HAZES, ZIJ GELOOFT IN MIJ van John Appel. In de week die volgt, vertoont IDFA ruim 180 documentaires, onderverdeeld in elf secties. Naast de acht vaste onderdelen is een retrospectief gewijd aan de Duitse filmmaker Werner Herzog. Daarnaast blikt IDFA in twee programma's terug op de afgelopen eeuw. De geschiedenis van de documentaire komt aan de orde in een programma gewijd aan de As-sociation Internationale des Docu-mentaristes (AID). Onder de titel Het geheugen van de twintigste eeuw belicht IDFA een aantal iconen van deze eeuw. Twee december vindt de prijsuitreiking plaats. IDFA vindt plaats in de Balie, City Theater, Filmmuseum, Marriott Hotel en Paradiso.

Werner Herzog Het oeuvre van Werner Herzog (1942) beslaat 41 speelfilms en documentaires. In het retrospectief dat IDFA aan Werner Herzog wijdt, zijn circa zeventien documentaires opgenomen waaronder ECHOS AUS EINEM DÜSTEREN REICH (1990), LESSONS OF DARKNESS (1992) en LITTLE DIETER NEEDS TO FLY (1997). De laatste film van Herzog, MEIN LIEBSTER FEIND (MY BEST FIEND), een portret van Klaus Kinski, dingt in Filmcompetitie mee naar de VPRO Joris Ivens Award. Naast een retrospectief van zijn documentairewerk stelt Werner Herzog zijn eigen Top 10 van favoriete documentaires samen. Herzog's keuze omvat met name westerse films waarin makers als Errol Morris, Jean Rouch en Les Blank op zoek zijn naar een 'poëtische waarheid'.

Vaste programma's In de twaalf jaar van zijn bestaan is IDFA uitgegroeid tot een herkenbaar festival voor professionals en publiek met acht terugkerende filmsecties, elk jaar aangevuld met enkele retrospectieven of thematische programma´s. Zo geven de Film- en Videocompetitie een overzicht van het beste wat de internationale documentaire van het afgelopen jaar heeft geboden. Reflecting Images is een panorama van documentaires die thematisch of wat vorm betreft reflecteren op elkaar of op documentaires uit andere programma's. Jonge, debuterende makers - met nieuwe verhalen en nieuwe vertelvormen - hebben met het programma First Appearance een eigen competitie. De Nederlandse documentaire presenteert zich in Highlights of the Lowlands aan de internationale vakwereld. Elk jaar krijgt een vermaard documentairemaker van IDFA de gelegenheid een Top 10 van favoriete documentaires samen te stellen. Dit jaar is het de beurt aan Werner Herzog. In Workshops Results worden producties vertoond die tot stand zijn gekomen dankzij de IDFA Scenarioworkshop. De winnaar ontvangt de Stimuleringsfondsprijs documentaire - de grootste filmprijs ter wereld van 275.000 -. De prijs wordt beschikbaar gesteld door het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties. Doel van Kids & Docs is enerzijds om de productie van de (inter)nationale creatieve jeugddocumentaire te stimuleren, anderzijds wil IDFA met Kids & Docs jongeren enthousiasmeren voor creatieve documentaires. Speciale aandacht geeft IDFA aan documentaires uit ontwikkelingslanden. Jaarlijks nodigt IDFA filmmakers uit ontwikkelingslanden uit, vertoont hun films en biedt ze de mogelijkheid tot onderlinge gedachtenwisseling en informatieve bijeenkomsten met vertegenwoordigers uit andere landen. In dit streven wordt IDFA gesteund door de NCDO. Vijftien films uit het programma dragen het NCDO-label.

Competitieprogramma's In Filmcompetitie zijn zesentwintig films opgenomen uit zeventien landen. Drie daarvan zijn afkomstig uit Nederland: de openingsfilm ANDRÉ HAZES, ZIJ GELOOFT IN MIJ van John Appel, CRAZY van Heddy Honigmann en THE RED STUFF van Leo de Boer. De winnaar van de Filmcompetitie ontvangt de VPRO Joris Ivens Award bestaande uit een kunstwerk en 25.000,-. De jury bestaat vooralsnog uit: Dariusz Jablonski (Polen), Pieter Verhoeff (Nederland), Mandy Jacobson (VS), Emiko Omori (VS). In Videocompetitie dingen zeventien video's uit elf landen mee naar de Zilveren Wolf waaronder twee Nederlandse producties: ANGELOS' FILM van Peter Forgács en GOD IS MY CO-PILOT van Karin Junger. De jury van de Videocompetitie bestaat vooralsnog uit: Catherine Le Clef (België), Werner Dütsch (Duitsland) en Cees van Ede (Nederland). De winnaar ontvangt de Zilveren Wolf (10.000,- en een zilveren speld beschikbaar gesteld door de NPS). In First Appearance strijden vijftien debuutfilms uit twaalf landen om de FIPRESCI persprijs. Twee daarvan komen uit Nederland: BOVENBAD van Mirjam Boelsums en Lony Scharenborg en HET LEGE NEST van Jesse de Jong. De FIPRESCI jury bestaat vooralsnog uit Marc Glassman (Canada), Victoria Belopolskaya (Rusland) en Jos van der Burg (Nederland). De beste debutant ontvangt 5.000,-. First Appearance wordt gefinancierd door het VSB Fonds.

Themaprogramma's In twee programma's blikt IDFA terug op de afgelopen eeuw. Een eeuw die tal van beelden heeft opgeleverd die zijn opgenomen in ons collectief geheugen: Iedereen kent ze, iedereen weet ook wat ze betekenen en waar ze voor staan. Onder de titel Het geheugen van de twintigste eeuw belicht IDFA in tien documentaires een aantal van deze iconen. Model voor het programma staat de Braziliaanse documentaire NÓS QUE AQUI ESTAMOS, POR VÓS ESPERAMOS / HERE WE ARE, WAITING FOR YOU (Marcelo Masagão, Brazilië) waarin regisseur Marcelo Masagão een 'documentaire-herinnering' aan de twintigste eeuw visualiseert. De film bestaat voor het overgrote deel uit archiefmateriaal: fragmenten uit films, nieuwsbeelden en foto's. Andere films uit het programma zijn onder meer MOVING THE MOUNTAIN van Michael Apted en SETTELA, GEZICHT VAN HET VERLEDEN van Cherry Duyns. De documentairefilm staat er erg slecht voor, en ik denk dat het een goed idee zou zijn om daar iets aan te doen. Met deze woorden wendde de Deense filmmaker Jørgen Roos zich in maart 1963 tot zijn Italiaanse collega Gian Vittorio Baldi. De reme-die was volgens Roos een wereldorganisatie van geëngageerde documentaris-ten. Deze kwam er in januari 1964, ook mede dank-zij de inzet de Belg Henri Storck, en kreeg de naam As-sociation Internationale des Docu-mentaristes (AID). De AID organiseer-de bij-een-komsten in Oost en West, gaf een nieuwsbrief uit (AID News) en poogde archieven te interesseren in het veilig stellen van documentaires. In de jaren tach-tig werd het stil rond de AID. In mei van dit jaar is de AID opgeheven. IDFA luidt de eeuw uit met een AID-retrospectief met films van onder andere Santiago Alvarez, Joris Ivens, Richard Leacock, Erwin Leiser, Albert Maysels en Agnes Varda. Onderdeel van dit programma is een hommage aan de onlangs overleden Henri Storck.

Jan Vrijman Fonds IDFA vertoont dit jaar voor het eerst films die met een bijdrage van het Jan Vrijman Fonds (JVF) zijn gerealiseerd. Dit zijn er vooralsnog vijf. Eén daarvan is in Filmcompetitie opgenomen: JAUNIE LAIKI SKERSIELA / NEW TIMES AT CROSS-ROAD STREET (Ivars Seleckis, Letland). Het JVF is in 1998 door IDFA geïnitieerd om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van documentaires uit ontwikkelingslanden. Onlangs is Joop van den Ende toegetreden tot het bestuur van het JVF dat verder bestaat uit Jannie Langbroek (voorzitter; staflid VPRO), Max van den Berg (Europarlementariër) Erik Keijzer (advocaat bij advocatenkantoor Loeff, Claes en Verbeke), Walter Etty (senior adviseur AEF), Willemien van Aa1lst (adjunct directeur IDFA). De selectiecommissie van het Jan Vrijman Fonds bestaat uit: Ally Derks (voorzitter, directeur IDFA), Adriek van Nieuwenhuyzen (adjunct directeur IDFA), Rada Sesic (filmmaker), Annemieke Gerritsma (directeur Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepprodukties), Mariët Bakker (voormalig directeur Africa in the Picture), Leo Hannewijk (Latijns Amerika Filmfestival), René Scholten (Studio Nieuwe Gronden) en Pieter van Huystee (Pieter van Huystee Film & TV).

Documentaire-instituut In de twaalf jaar van zijn bestaan is IDFA van een festival uitgegroeid tot een instituut. IDFA heeft aansluiting gevonden bij de (inter)nationale vakwereld en een groot publiek aan zich weten te binden. Tezamen vormen IDFA, Docs for Sale, het FORUM en het Jan Vrijman Fonds een documentairecentrum dat wereldwijd zijn gelijke niet kent. In de huidige organisatie kan IDFA echter niet voldoen aan de vraag die er is, zowel vanuit de vakwereld als van het in documentaire geïnteresseerd publiek. Zo blijkt uit onderzoek dat veel meer mensen dan tot nu toe IDFA zouden willen bezoeken. Daarnaast wordt IDFA steeds vaker benaderd door organisatoren van symposia, binnen- en buitenlandse festivals en door medewerkers van televisiestations op zoek naar geschikte documentaires en informatie daaromtrent. Zij gaan er - terecht - van uit dat IDFA over de nodige kennis en contacten beschikt om hen van dienst te zijn. Echter, deze sector van activiteit behoeft binnen IDFA verdere formalisering en bemanning. IDFA heeft voor ogen om in de toekomst, naast de organisatie van het jaarlijkse festival, het hele jaar door activiteiten en diensten aan te bieden. Zo moet de organisatie als een informatiecentrum en databank over documentaires fungeren, met als doel makers en hun films enerzijds en hun potentieel publiek anderzijds nader tot elkaar te brengen. Ook wil IDFA in toenemende mate buiten het festival als vertoner en distributeur optreden, maar met name ook andere instanties de weg wijzen in het aanbod van documentaires. Ten aanzien van het eigenlijke filmfestival heeft IDFA voor de komende jaren geen essentiële wijzigingen in de zin. Wel zijn er talrijke vragen: of er ondanks een toenemende publieke belangstelling grenzen aan de groei van het festival moeten of kunnen zijn en hoe IDFA kan functioneren in Amsterdam, waar een groot gebrek aan bioscopen heerst. De basis van het festival - het internationaal en Nederlands aanbod van creatieve documentaires - floreert echter als nooit tevoren en dat is een verheugend en vertrouwenwekkend gegeven.

Sponsors en subsidiënten 1999 De IDFA begroting 1999 bedraagt ruim 2,7 miljoen gulden. IDFA wordt structureel gesubsidieerd door het Ministerie van OCenW en de Gemeente Amsterdam. De structurele subsidies maken vierendertig procent uit van de totale inkomsten. IDFA genereert zesenzestig procent aan eigen inkomsten. Hoofdsponsors zijn NRC Handelsblad en VPRO. Subsponsors zijn als vanouds de Nederlandse Programma Stichting (NPS) en Pathé Cinema's. Nieuwe subsponsors zijn de NOS en Grolsch Bierbrouwerij Nederland. Belangrijke financiers zijn tevens: NCDO, VSB Fonds (begunstiger First Appearance), ThuisKopie Fonds, Prins Bernhard Fonds en het Ministerie van OCenW/ Ministerie van BZ - HGIS Cultuurprogramma. De IDFA Scenarioworkshop wordt mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties.

Meer informatie Het complete programma van IDFA verschijnt op 18 november in de bijlage Profiel van NRC Handelsblad en op de website van IDFA: www.idfa.nl. Op de website is vanaf half november tevens de volledige filmlijst en gastenlijst opgenomen. Tijdens IDFA wijdt VPRO's Stardust een dagelijks journaal aan het festival en geeft IDFA een Dagkrant uit. Vanaf 19 november is telefonisch reserveren mogelijk op 020-6261939. Vanaf 22 november start de voorverkoop aan de kassa's, die gevestigd zijn in het City Theater. Gasten- en persbalies zijn gevestigd in de Balie en zijn eveneens vanaf 22 november geopend. Persvoorstellingen vinden plaats op 15, 16 en 22 november.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...