Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Geannoteerde agenda Europese Begrotingsraad

Datum nieuwsfeit: 25-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Algemene

Commissie voor Europese Zaken

en de Voorzitter van de Vaste Commissie

voor Buitenlandse Zaken van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

's Gravenhage
Directie Integratie Europa

Sociaal-Economische en Financiële Aangelegenheden (DIE/SF)

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 10 november 1999
Kenmerk 777/99
Blad /1
Bijlage(n)
Betreft Geannoteerde Agenda

Begrotingsraad 25-26 november 1999

Conform de afspraken heb ik de eer u hierbij de geannoteerde agenda van de Begrotingsraad van 25-26 november aanstaande aan te bieden.

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Tweede lezing van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 2000

De Begrotingsraad zal op 25-26 november 1999 in zijn tweede lezing de ontwerp-begroting voor 2000 vast stellen. De eerste lezing vond plaats op 16 juli jongstleden. Het Europees Parlement heeft eind oktober in de eerste lezing wijzigingsvoorstellen voor de verplichte uitgaven en amendementen voor de niet-verplichte uitgaven ingediend. De aanstaande Begrotingsraad zal de voorstellen en amendementen bespreken, waarna het Europees Parlement in december tijdens de tweede lezing tot definitieve vaststelling van de begroting voor 2000 zal overgaan. Besluitvorming in de Raad geschiedt met gekwalificeerde meerderheid.

Het is de eerste begrotingsprocedure binnen de door Berlijn vastgestelde Financiële Perspectieven voor de jaren 2000-2006. Daarenboven is er een nieuw Europees Parlement. Het is te verwachten dat een krachtmeting zal plaatsvinden tussen de Raad en het Europees Parlement met als inzet de herziening van de Financiële Perspectieven ten behoeve van Kosovo.

De ontwerpbegroting 2000

In het verslag van de Begrotingsraad van 16 juli 1999 komt naar voren dat de Raad in de eerste lezing ten opzichte van het voorontwerp van de Commissie de vastleggingen met 425 miljoen euro heeft verlaagd en de betalingen met 1,7 miljard euro. De vastleggingskredieten dalen ten opzichte van 1999 per saldo 4,7% (was 4,4% in VOB' van de Commissie) naar een totaal van 92 362 miljoen euro. De betalingskredieten bedragen in totaal 87 946 miljoen euro. Hierdoor is de stijging ten opzichte van 1999 teruggebracht van 4,7% naar 2,8%. De EG-begroting komt daarmee uit op 1,09% van het EU-BNP (in betalingskredieten). Ten opzichte van de Financiële Perspectieven zoals vastgesteld in Berlijn bestaat er voor de vastleggingen een marge van 1,6 miljard euro (was
1,2 miljard euro in VOB) en voor de betalingen een marge van 3,4 miljard euro (was 1,6 miljard euro in VOB).

De Raad heeft geoordeeld dat bijstand en wederopbouw in Kosovo een absolute prioriteit vormen en heeft op indicatie van de Commissie besloten 500 miljoen euro vrij te maken. De Raad heeft de extra middelen gevonden door een forfaitaire verlaging van 10% op het grootste deel van categorie 4 extern beleid toe te passen. Nederland heeft gesteund door zes andere lidstaten bij dit voorstel een verklaring afgelegd waarin de Commissie wordt verzocht bij het vrij maken van de middelen de Minst Ontwikkelde Landen (MOL's) en allerarmsten te ontzien. Overigens zal de Commissie tijdens de tweede donorconferentie voor Kosovo van 18-19 november a.s. met een nieuwe raming voor Kosovo komen.

Op dit moment is de besluitvorming in Raadskader nog in volle gang en is het niet mogelijk nader aan te geven welke wijzigingsvoorstellen en amendementen van het Europees Parlement door de Raad zullen worden overgenomen. Dit zal van invloed zijn op de groeicijfers t.o.v. van de begroting van 1999 die door de Raad worden vastgesteld. Ik zal in mijn verslag over de Begrotingsraad van 25-26 november hier op terugkomen.

De Eerste lezing door het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft besloten de meeste budgetlijnen te verhogen. De marges onder de plafonds van de Financiële Perspectieven heeft het Europees Parlement nagenoeg opgevuld. In categorie 1b ruraal beleid bedraagt de marge nog 241 miljoen euro, in categorie 3 intern beleid 4 miljoen euro, in categorie 4 extern beleid is er nog 40 miljoen euro beschikbaar (exclusief Kosovo, Oost-Timor, Turkije en Marokko), en in categorie 5 administratieve uitgaven resteert een marge van 96 miljoen euro. De ontwerpbegroting voor 2000 komt hiermee uit op 93.563 miljoen euro aan verplichtingen en 91.288 miljoen euro aan betalingen. De afdrachten voor de lidstaten zouden hierdoor uitkomen op 1,13 % EU-BNP.

Het Europees Parlement heeft aangegeven door het verhogen van de uitgavenbasis zijn wens om de Financiële Perspectieven te herzien voor Kosovo (500 miljoen euro), Oost-Timor (30 miljoen euro), Turkije (50 miljoen euro) en het visserij-akkoord met Marokko (125 miljoen euro) kracht bij zetten.

Indien de Raad niet bereid is om de Financiële Perspectieven te wijzigen dreigt het Europees Parlement het Interinstitutioneel akkoord op te zeggen en over te gaan op toepassing van het maximum-stijgingspercentage (msp: artikel 272 van het EG-Verdrag). Het msp is het gemiddelde van de nominale groei van de nationale begrotingen en de BNP's van de lidstaten en heeft betrekking op de niet-verplichte uitgaven. Dit percentage is door de Commissie voor
2000 vastgesteld op 3%. Uitgaande van de ontwerpbegroting van de Raad voor 2000 betekent dit msp-scenario dat de begroting in betalingskredieten 700 miljoen euro hoger uitkomt dan de eerste lezing van de Raad. Dit is 1 miljard euro onder het voorontwerp van de Commissie en betekent dat het Europees Parlement zijn eerste lezing met 2,7 miljard euro moet verlagen.

Verder heeft het Europees Parlement een strategie tegen de technische beheersbureaus (BAT's) ontwikkeld. Zolang de Commissie niet overgaat op een meer transparante structuur en verantwoording, zal het Europees Parlement een separaat begrotingsartikel opnemen om verkapte administratieve uitgaven te isoleren van de beleidsuitgaven. Zoals u bekend, is dit aspect ook door het comité vanwijzen aan de orde gesteld. De Commissie heeft reeds laten weten dat zij in februari 2000 met een hervormingsplan zal komen. De Commissie is van mening dat de voorstellen van het Europees Parlement hierop vooruit lopen.

Ook stelt het Europees Parlement voor Cyprus en Malta uit categorie 4 (extern beleid) over te hevelen naar categorie 7 (pretoetreding). De Commissie gaat voor 2000 uit van 9 Miljoen euro voor Cyprus en 6 miljoen euro voor Malta.

Nota van Wijzigingen Commissie

De nota van wijzigingen van de Commissie op haar voorontwerp van de begroting 2000 bestaat uit drie delen.

Allereerst worden de visserij-akkoorden en landbouwuitgaven gewijzigd volgens de meest recente inzichten. De Commissie stelt voor een lineaire korting van 200 miljoen euro toe te passen bij het landbouwgarantiefonds (sub-plafond 1a), omdat anders het plafond zou worden overschreden. Verder stelt zij voor ruraal beleid met 200 miljoen euro te verhogen (sub-plafond 1b).

Op de tweede plaats wil de Commissie 75 nieuwe medewerkers voor de fraude-bestrijdingseenheid OLAF.

Tot slot, stelt de Commissie voor 360 miljoen euro voor Kosovo vrij te maken, bovenop de 140 miljoen euro waarin reeds is voorzien. Daartoe stelt de Commissie het volgende voor:


110 miljoen euro verlaging van categorie 1b (ruraal beleid), met een gelijktijdige verhoging van categorie 4 voor hetzelfde bedrag;


180 miljoen euro herschikkingen in categorie 4;

inzet van de flexibiliteitsreserve voor 60 miljoen euro;

inzet marge van 10 miljoen euro.

Begrotingsprocedure

De nota van wijziging zal worden meegenomen in de behandeling in Raadskader. Nederland staat net als het Europees Parlement in ieder geval positief tegenover 75 extra medewerkers voor OLAF. Ten aanzien van de extra middelen voor Kosovo blijft Nederland van mening dat deze gevonden kunnen worden door herschikkingen binnen categorie 4. Een herziening van de Financiële Perspectieven een half jaar na de vaststelling wijst Nederland af.

Tijdens de Begrotingsraad zal de traditionele ontmoeting met de EP-delegatie plaatsvinden. Vermoedelijk zal deze conciliatie zich toespitsen op de extra middelen voor Kosovo. Hopelijk leidt deze ontmoeting tot een voor beide partijenbevredigende oplossing.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...