Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

PvdA: Kwalitatief hoogwaardig aanbod voor kinderopvang

Datum nieuwsfeit: 25-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

PERSBERICHT
Den Haag, 25 november 1999

PVDA WIL TOEGANKELIJK EN KWALITATIEF HOOGWAARDIG AANBOD VOOR KINDEROPVANG

Vandaag vindt in de Tweede Kamer een algemeen overleg plaats over de uitbreiding van de kinderopvang. PvdA-Tweede-Kamerlid Mariëtte Hamer dringt aan op meer inzicht in de capaciteit van de kinderopvang en meer prikkels om de capaciteit uit te breiden. De PvdA vindt dat de wachtlijsten voor alleenstaande ouders in de bijstand met voorrang moeten worden weggewerkt. Ook wil Hamer een kwalitatief betere kinderopvang.

De PvdA maakt zicht grote zorgen over de beschikbare capaciteit in de kinderopvang. Het kabinet stelt voor om de komende drie jaar 71.000 nieuwe plaatsten te realiseren. De PvdA verwacht dat dit onvoldoende is om de komende jaren in de behoefte aan kinderopvang te voorzien. Hamer zal er daarom bij de staatssecretaris van VWS op aandringen dat de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk meer inzicht krijgt in de omvang van de wachtlijsten. Als de vrees van de PvdA terecht is en er meer plaatsten nodig zijn, zal het kabinet het beleid moeten bijstellen. De komende jaren moet de overheid een sturende rol vervullen om het aanbod in de kinderopvang op peil te brengen. De belangrijkste knelpunten zijn daarbij de beschikbaarheid van voldoende ruimte en personeel. De PvdA wil dat de staatssecretarissen van VWS, SZW en OCW gezamenlijk met de grotere gemeenten om tafel gaan om te kijken hoe de gebouwen en het personeel er kunnen komen.

De PvdA vindt dat de regeling Uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang te weinig prikkels biedt om al in 2000 het aantal plaatsen in de kinderopvang uit te breiden. De berekeningsgrondslag van deze regeling lokt uit dat de gemeenten tot 2002 wachten met de noodzakelijke capaciteitsuitbreiding. De regeling moet zo worden aangepast dat er elk jaar nieuwe subsidieplaatsen en bedrijfsplaatsen bijkomen. De PvdA wil daarom een jaarlijkse rapportage-verplichting voor de gemeenten. Ook wil de PvdA dat de gemiddelde kostprijs per kindplaats hoger wordt, zodat de instellingen beter kunnen inspelen op de wensen van de ouders. De PvdA vindt het noodzakelijk dat er meer rekening wordt gehouden met de werktijden en de daaraan gekoppelde reistijden van ouders.

Met voorrang moeten de wachtlijsten voor alleenstaande ouders in de bijstand weggewerkt. De PvdA vraagt de staatssecretaris van SZW hiervoor de benodigde maatregelen te treffen, zodat deze ouders ook kunnen participeren op de arbeidsmarkt of scholing hiervoor kunnen volgen.

De kinderopvang heeft niet alleen een functie als oppas voor de ouders, maar vervult ook een belangrijke functie voor de sociale ontwikkeling van het kind. De PvdA vindt verhoging van de kwaliteit dan ook erg belangrijk. Het is noodzakelijk de leidster in de kinderopvang meer ruimte krijgen voor bijscholing. In de opleiding moet de pedagogiek van de kinderopvang meer centraal komen te staan. Een nieuw in te richten landelijk servicepunt kan de aanwezige kennis bij de instellingen voor kinderopvang, universiteiten en begeleidingsinstellingen bundelen en vergroten. De kwaliteitscontrole in de kinderopvang - nu in handen van de gemeenten - is te veel versnipperd. De PvdA stelt voor de Inspectie voor het Onderwijs uit te breiden met een sectie voor de kinderopvang. Ouders hebben recht op een centrale instantie met bevoegdheden die in kan grijpen indien er gaten vallen in de kwaliteit.

Voor meer informatie: Remco Dolstra 070-318 26 96

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie