Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe circulaire over energie in milieuvergunning

Datum nieuwsfeit: 25-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Economische Zaken - Persbericht 203 Datum: 25-11-1999

NIEUWE CIRCULAIRE OVER ENERGIE IN MILIEUVERGUNNING

Dit is een gezamenlijk persbericht van VROM en EZ

Minister Pronk (VROM) en minister Jorritsma (EZ) vragen provincies en gemeenten om structurele aandacht voor het opnemen van energiebesparende voorschriften in de milieuvergunning. Als vergunningverleners en handhavers van de milieuvergunning hebben provincies en gemeenten een essentiele verantwoordelijkheid om de doelstellingen van het energiebesparings- en klimaatbeleid te helpen realiseren. Dit blijkt uit de nieuwe circulaire "Energie in de milieuvergunning" die de bewindslieden vandaag aan de provincies en gemeenten hebben gestuurd.

De circulaire is een advies over de wijze waarop het bevoegd gezag met het onderwerp energie in het kader van de Wet milieubeheer kan omgaan. Deze wet schrijft voor dat algemene regels voor inrichtingen en milieuvergunningen eisen stellen aan het energiegebruik van bedrijven en instellingen. De circulaire is ook bedoeld om meer eenheid te brengen in de manier waarop de vergunningverlener met het onderwerp omgaat. De circulaire vervangt "Omgaan met energieverbruik en meerjarenafspraken bij de milieuvergunning" (1994) en de "Voorlopige handleiding energie in de milieuvergunning"(1995).

Nieuw
Het principe dat het bevoegd gezag de zelfwerkzaamheid van bedrijven zoveel mogelijk stimuleert, blijft het uitgangspunt. De terugverdientijd van alle energiebesparende maatregelen wordt echter aangescherpt tot 5 jaar. Dit betekent dat het bevoegd gezag ook maatregelen die zich minder snel terugverdienen kan eisen van het bedrijf.
Nieuw is ook de ondergrens: als het energiegebruik minder is dan 25.000 m3 aardgas of 50.000 kWh elektriciteit per jaar, is het advies om geen voorschriften in de vergunning op te nemen.
Wanneer blijkt dat een bedrijf dat zich aangesloten heeft bij een meerjarenafspraak energiebesparing (MJA) geen energiebesparende maatregelen neemt en een negatief advies van Novem krijgt, kunnen de andere overheden dit alsnog via de Wet milieubeheer afdwingen.

Ondersteuning
Om gemeenten en provincies in staat te stellen hun meer sturende rol in het klimaat- en energiebesparingsbeleid te realiseren hebben de ministers van VORM en EZ fl. 30 mln. uitgetrokken. Daarnaast worden InfoMil en het Novem MJA-advies door VROM en EZ gefinancierd. Zij adviseren het bevoegd gezag over specifieke aspecten van de milieuvergunning. De nu uitgebrachte circulaire reikt concrete stappenplannen aan als hulpmiddel bij het uitvoeren van de taken op grond van de Wet milieubeheer op het aspect energie.

De circulaire is verkrijgbaar bij VROM, telefoon 0900 - 8052 en EZ, telefoon 070 - 379 88 20. De circulaire is ook te vinden op internet info.minez.nl/

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie