Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA: Spoeddebat over opstappen sociale partners

Datum nieuwsfeit: 25-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

: Tweede Kamer : Spoeddebat over opstappen sociale partners (251199)

Spoeddebat over opstappen sociale partners (251199)

Den Haag, 25 november 1999

Overlegeconomie

MdV, Werkgevers en werknemers hebben deze week het overleg met de minister en staatssecretaris van sociale zaken afgebroken. De CDA-fractie maakt zich grote zorgen over de effecten van het opstappen van de sociale partners. De risicos voor het poldermodel en daarmee ook voor andere onderdelen van beleid, zoals de loonmatiging, zijn levensgroot. Vandaar ook de wens om over de ontstane situatie met het kabinet te overleggen.
Het poldermodel of de overlegeconomie heeft namelijk als basis het respecteren van elkaars verantwoordelijkheden en gezamenlijk werken aan gedeelde doelen en breder maatschappelijke belangen (bv. loonkostenontwikkeling). Het kabinet haalt met zijn voorstellen het eerste onderdeel weg: het respecteren van de eigen verantwoordelijkheden van sociale partners voor de werknemersverzekeringen. Is het dan vreemd dat sociale partners dan ook zeggen: we nemen als gevolg daarvan ook geen verantwoordelijkheid meer voor het gezamenlijk werken aan allerlei andere wenselijke doelen? Ziet u dat risico?

Wat staat er op het spel?

Wat heeft Nederland te danken aan deze overlegeconomie?

Gematigde loonontwikkeling

Arbeidsvoorwaarden die flexibel zijn, flexibeler dan in een systeem met volledig geliberaliseerde arbeidsverhoudingen

Solide pensioenen i.t.t. Frankrijk, waar het gecollectiviseerd is.

Dit kan slechts tot stand komen als sociale partners ook daadwerkelijk verantwoordelijk zijn en verantwoordelijkheid kunnen dragen op hun eigen terrein. De overheid ondersteunt en stimuleert dit o.a. door algemeen verbindend verklaren van CAOs.

Paars compromis

Dat dit systeem, waarmee ons land groot is geworden, in de waagschaal wordt gesteld is het gevolg van een typisch paars compromis: De VVD en de PvdA hebben allebei iets gekregen: de VVD marktwerking bij de reïntegratie en de PvdA overheidsuitvoering van het beoordelen en verstrekken van de uitkering, maar gezamenlijk vormt het een onuitvoerbaar voorstel. De één heeft de markt, de ander de overheid, maar ze vergeten de samenleving. Het probleem van paars om tot echte oplossingen te komen, mag ons echter niet het poldermodel kosten. De paarse partijen kijken teveel naar elkaar en staan met hun rug naar de samenleving.
Mijn fractie heeft de indruk dat het belang van een paars compromis groter is dan draagvlak in de samenleving.

Had het kabinet niet kunnen verwachten dat dit plan waarin werkgevers en werknemers afhankelijk worden van overheidsbureaucratieën dit conflict tot gevolg zou hebben?

Overleg?

Is er wel sprake geweest van overleg? Was het niet de minister-president die afgelopen vrijdag zei: Er is altijd de bereidheid op basis van tweerichtingsverkeer te werken. Het kan niet zo zijn dat ze worden uitgenodigd en alleen maar een boodschap te horen krijgen. Mijn fractie heeft echter de indruk gekregen dat over de hoofdlijnen niet meer te praten viel. De notitie vormde niet de inzet, maar de gewenste uitkomst van de discussie. Kunnen de minister en staatssecretaris hier nader op ingaan?

Wat is het nut van overleg als er over de hoofdlijnen niet te praten is? Wat is het nut van overleg met sociale partners als de hoofdlijnen haaks staan op datgene wat sociale partners geadviseerd hebben? Denkt het kabinet dat het mogelijk is door te gaan zonder draagvlak bij sociale partners?
Is het uw definitieve standpunt dat met sociale partners over de hoofdlijnen niet overlegd kan worden? Als dat het geval is vragen wij ons af of en hoe het overleg voortgezet kan worden. Maar dat het voortgezet móet worden, staat voor ons vast.

Kamerlid: Gerda Verburg

MOTIE

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende, dat voor het draagvlak van de uitvoering van de werknemersverzekeringen en de reïntegratie van werknemers betrokkenheid en verantwoordelijkheid van sociale partners noodzakelijk is;

Verzoekt de regering met de sociale partners ook over de hoofdlijnen van de uitvoering van de werknemersverzekeringen en de reïntegratie-voorstellen overleg te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verburg
Harrewijn
De Wit
Van Dijke
Van der Staaij

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie