Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak Klaas de Vries bij 'Allochtone jongeren naar werk'

Datum nieuwsfeit: 25-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Voorlichting, Bibliotheek en Documentatie

25 november 1999
Nr. 99/216

Toespraak van minister mr. K.G. de Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de conferentie ‘Allochtone jongeren naar werk’ op 25 november 1999 in Rotterdam, uitgesproken door directeur Bijstandszaken mevrouw L.M. Zweers Van Rosmalen.

Laat ik beginnen met het goede nieuws. Steeds meer mensen hebben werk. Vijftien jaar geleden verrichtte net iets minder dan de helft van de mensen tussen vijftien en 65 jaar betaald werk. Vorig jaar was dat opgelopen tot 62%. Vooral de laatste vijf jaar is er sprake van een aanzienlijke toename van de werkgelegenheid. Die werkgelegenheidsgroei is bovendien gepaard gegaan met een daling van het aantal langdurig werklozen; met 30% tussen 1994 en 1998.

Ook de groep van ruim een miljoen allochtone Nederlanders heeft geprofiteerd van de sterke groei van de werkgelegenheid. In de vorige kabinetsperiode is de werkloosheid onder allochtonen gedaald van 26% naar 16%. Maar met die 16% steekt de werkloosheid onder allochtonen nog steeds ongunstig af bij de 3% werkloosheid onder autochtone Nederlanders. Dat is een zorgwekkend verschil.

Een werkloosheidspercentage van zestien laat zich ook moeilijk rijmen met de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Het valt allochtonen duidelijk minder gemakkelijk hun weg te vinden op de arbeidsmarkt dan oorspronkelijke Nederlanders. Hoe kunnen we dat verschil in kansen op werk verklaren?

Voor een deel gaat het om objectief vast te stellen verschillen. Relatief veel allochtonen zijn laag opgeleid. En veel allochtonen spreken gebrekkig Nederlands. Maar de slechtere kansen op de arbeidsmarkt hebben ook te maken met hardnekkige, vaak onbewuste vooroordelen. Multicultureel personeelsmanagement is nog lang niet in alle arbeidsorganisaties vanzelfsprekend. Het werknemersbestand vormt in veel bedrijven en instellingen geen afspiegeling van onze kleurrijke samenleving.

Wat kan het kabinet doen om te bevorderen dat er meer allochtonen werk vinden?

Het kabinet heeft zich voorgenomen in deze kabinetsperiode het verschil in werkloosheid tussen de etnische minderheden en autochtone Nederlanders te halveren. Dat is een ambitieuze doelstelling. Maar wel een haalbare.

U weet dat we in Nederland niet langer vinden dat een uitkering een goed alternatief is voor werk. We willen in de eerste plaats dat zoveel mogelijk mensen op eigen benen staan, onafhankelijk zijn van de overheid. Activering staat voorop. Dat geldt natuurlijk ook voor minderheden. De introductie van gesubsidieerde werkgelegenheid bij de gemeenten en in de zorg vanaf 1994, de Melkert 1-banen en in het bedrijfsleven de Melkert 2-banen, markeert de omslag in ons denken over uitkering en werk.

Die regelingen bieden relatief veel allochtonen de gelegenheid aan de slag te komen. We breiden het succesvolle programma van extra banen voor langdurig werklozen de komende jaren met de in- en doorstroombanen uit tot 60.000 arbeidsplaatsen. De experimentele Melkert 2-banen hebben we wegens succes voortgezet in de WIW-werkervaringsplaatsen.

Het kabinet bevordert ook dat etnische minderheden hun eigen onderneming opzetten. Verschillende projecten met ‘etnisch ondernemerschap’ voorzien in hulp, begeleiding en advies voor allochtonen die een eigen bedrijf willen beginnen. In hun land van herkomst is het opzetten van een eigen onderneming voor veel allochtonen veel gebruikelijker dan bij ons. Op dat punt lopen ze vóór op ons.

Met de Wet Inburgering Nieuwkomers verbinden we aan de inburgering van nieuwe Nederlanders nadrukkelijk ook de toeleiding naar de arbeidsmarkt. Het gaat niet meer alleen om kennis maken met, maar ook om deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Over die inburgering heeft het kabinet heldere afspraken gemaakt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en met Arbeidsvoorziening.

Het spreekt vanzelf dat we niet buiten de medewerking kunnen van het bedrijfsleven als het erom gaat meer allochtonen aan het werk te helpen. De inzet van de sociale partners is onontbeerlijk. En ik ben dan ook blij dat we in het najaarsoverleg afspraken hebben gemaakt met werkgevers en vakbeweging. Daarbij heeft het kabinet toegezegd te onderzoeken welke vaardigheden en kwaliteiten we aantreffen onder minderheden en welke ontbreken. Dat inzicht moet ons helpen de juiste route naar de arbeidsmarkt uit te stippelen.

Vakbeweging en werkgevers hebben in het najaarsoverleg beloofd zich extra te zullen inspannen om minderheden aan het werk te krijgen. Ze zullen daar ook geld voor uittrekken. Arbeidsvoorziening zal er op haar beurt voor zorgen dat meer allochtonen deel gaan nemen aan scholingsprogramma’s.

Ik spreek steeds over ‘de allochtonen’, maar dat is erg generaliserend. Er zijn natuurlijk grote verschillen tussen allochtonen, al was het alleen maar naar land van herkomst. Een groot deel van de nieuwkomers vindt moeiteloos werk. En allochtone meisjes presteren in het onderwijs bijzonder goed. Maar er zijn vaak cultureel of religieus bepaalde verschillen die extra belemmeringen kunnen vormen voor integratie in de Nederlandse samenleving en op de Nederlandse arbeidsmarkt.

De heterogene samenstelling van de groep mensen die we aanduiden met de verzamelnaam allochtonen vraagt in veel gevallen om een individuele en intensieve begeleiding op weg naar de arbeidsmarkt. Al was het maar omdat niet altijd de kortste en de snelste route naar een baan kan worden gevolgd. En omdat bovendien niet met iedereen dezelfde route naar werk kan worden afgelegd.

Met die intensieve en op de persoon toegesneden begeleiding hebben we sinds kort ervaring op kunnen doen dankzij de stimuleringsprogramma’s voor Antilliaanse, Arubaanse, Turkse en Marokkaanse jongeren, waarover we vandaag spreken.

De intensieve begeleiding werpt haar vruchten af, zoals blijkt uit de eerste resultaten van het stimuleringsprogramma. Kenmerkend verschil tussen de reguliere begeleiding door arbeidsvoorziening of sociale dienst en de aanpak bij deze projecten is juist die intensieve, individuele benadering.

Een belangrijk doel van het stimuleringsprogramma, en niet in de laatste plaats ook van de bijeenkomst van vandaag, is de ervaringen die we door dit programma opdoen met de begeleiding van allochtone jongeren uit te wisselen en over te dragen aan die instanties die straks de taken van de stimuleringsprogramma’s over moeten nemen.

Want dat zal moeten gebeuren zodra de stimuleringsprojecten afgerond zijn. Die afronding is, zoals u weet, in 2001. Dan moeten we inmiddels heel ver zijn gevorderd met de invoering van de sluitende aanpak. Die moet uiterlijk in 2002 in het hele land zijn beslag hebben gekregen. Dan moet iedereen die dreigt langdurig werkloos te raken een aanbod krijgen voor werk, scholing of sociale activering.

Wat kunnen we leren van de stimuleringsprojecten?

Hoewel het nog te vroeg is voor definitieve conclusies, kunnen we toch nu al vaststellen dat van belang is dat problematische allochtone jongeren niet zonder begeleiding op een dooltocht langs verschillende instanties moeten worden gestuurd.

Ik geef u het voorbeeld van een Marokkaanse man van 23 die al enkele jaren in de bijstand zit, geen diploma’s heeft en gebrekkig Nederlands spreekt. De sociale dienst verwijst de man door naar het arbeidsbureau. Het arbeidsbureau stuurt hem naar een technische opleiding. Maar daar heeft hij geen zin in en hij maakt die opleiding niet af.

Dat is de stand van zaken als de man in juni vorig jaar het eerste gesprek voert met een medewerkster van een stimuleringsproject voor Marokkaanse jongeren. In dat gesprek geeft de man aan belangstelling te hebben voor een commerciële functie. De case-manager van het stimuleringsproject gaat samen met hem terug naar het arbeidsbureau. Daar wordt vastgesteld dat deze cliënt functiegericht taalonderwijs nodig heeft. Dat wordt geregeld.

Na een beroepentest meldt de cliënt zich aan voor een opleiding tot verkoopmedewerker. Maar daar kan hij niet terecht voordat hij aanvullend taalonderwijs heeft gevolgd. Terug naar het arbeidsbureau om dat te regelen. De cliënt krijgt nu ook een WIW-plaats: combinatie opleiding en werk.

Dan blijken er problemen te zijn met het arbeidsbureau over de financiering van het taalonderwijs. Met hulp van de uitvoerders van de WIW en van de gemeente slaagt het stimuleringsproject erin ook die problemen op te lossen. Om een lang verhaal kort te maken, bespaar ik u nog een aantal andere voetangels en klemmen op het pad langs alle instanties, waarmee deze man en zijn begeleidster te maken hebben gekregen.

Het valt sterk te betwijfelen of deze Marokkaanse jongeman ooit op eigen kracht daar zou zijn beland waar hij nu zit: in een betaalde baan.

Wat maakt dit voorbeeld en wat maken al die andere voorbeelden die hier vandaag nog aan de orde komen ons duidelijk?

In ieder geval dat individuele begeleiding nodig is en effectief is. Over anderhalf jaar lopen de stimuleringsprojecten ten einde. Daarom inventariseren we nu de ervaringen die we hebben opgedaan. Vervolgens zullen we ons ervan moeten verzekeren dat die ervaringen in een goed hanteerbare vorm beschikbaar komen voor de instanties die zich met de bemiddeling bezig houden. Hoe dat precies moet, daarover buigt een van de werkgroepen zich vanmiddag en ik ben benieuwd tot welke bevindingen die groep komt.

Willen we er zeker van zijn dat allochtone jongeren straks hun weg kunnen vinden op de arbeidsmarkt, dan zullen we moeten werken aan een goede inbedding van de resultaten van de projecten in de reguliere bemiddelingsorganisaties. Voor die uitdagende taak ziet u zich de komende jaren gesteld. Ik wens u daarbij alle succes toe.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...