Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak Hermans tot Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs

Datum nieuwsfeit: 26-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 29-11-1999

Toespraak

Toespraak van drs. L.M.L.H.A. Hermans, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ter gelegenheid van de feestelijke oprichting van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB).

26 november 1999 te Wageningen.

Beste mensen,

Vandaag wordt geschiedenis gemaakt. Het is de eerste keer dat de jongeren van het beroepsonderwijs een eigen professionele belangenbehartigingsorganisatie hebben: de JOB. Gefeliciteerd! Een toepasselijker naam dan `JOB' kan bijna niet voor een vakbond gericht op deelnemers aan de beroepsopleidingen.

In de uitnodiging sta ik te boek als `suikeroom Loek'. Ik ben blij dat jullie inzien dat de ƒ 600.000,- die in principe voorlopig voor de drie jaar is toegekend echt een hoog bedrag is. Zo arm als Job gaat hier bepaald niet op. Met dat bedrag kunnen jullie heel ver komen. Allereerst door een stevige basis te leggen en daarna de juiste dingen te doen. Daarvoor heb je niet alleen geld nodig. Jullie inzet en die van al die anderen in het beroepsonderwijs is net zo onontbeerlijk om de organisatie goed van de grond te tillen. Niet alleen voor landelijke activiteiten maar ook voor die op je eigen roc of vakinstelling. Het gaat er uiteindelijk om dat je invloed uitoefent op je eigen onderwijs, dat je weet dat je dingen leert waar je later in je werk wat aan hebt en dat je je onderwijs leuk vindt. De JOB is ervoor om jullie bij je inspraak te begeleiden en jullie goed te informeren. Daarnaast is de JOB gesprekspartner van mij en andere betrokkenen bij het onderwijs, zoals de Bve Raad, die weer de belangen behartigt van jullie scholen.

Ik ben heel benieuwd wat jullie vandaag allemaal in de workshops hebben besproken. Dat vind ik een goede manier om een oprichtingsdag mee te starten want zo weet je precies wat er onder de jongeren van het beroepsonderwijs leeft. Een aantal malen heb ik contact gehad met jongeren van roc's én ook met het bestuur van de JOB. In die contacten viel me op dat jullie je mening goed verwoorden. Jullie denken over veel zaken na en vinden het zinnig om ze aan de orde te stellen. Dat past bij jullie generatie waarbij velen van jullie van jongs af aan al onderhandelen met ouders.

Er is de afgelopen jaren heel wat gebeurd in het beroepsonderwijs. Jullie hebben je decaan op je vorige school misschien wel eens horen zeggen: `die roc's, wat dat nu voor een scholen aan het worden zijn, ik weet het niet'. Intussen zijn die een stuk duidelijker geworden. Het zijn nu scholen met een goed, groot en modern aanbod, die jou opleiden voor een leuke baan die bij je past. Je leert er ook allerlei verschillende mensen kennen. Je maakt bijvoorbeeld mee dat jongens voor een verzorgend beroep kiezen en meiden voor techniek. Je leert verder te kijken dan je neus lang is. Je persoonlijke ontwikkeling is net zo goed belangrijk voor later.

Dit jaar hebben we op de jongerenconferentie `Generation now' gezegd: `sluit je aan bij de JOB'. De JOB heeft jullie nodig en is er voor alle jongeren in het beroepsonderwijs.

Natuurlijk praten we op het ministerie ook regelmatig met de JOB over alle belangrijke beleidsontwikkelingen. Dat doen we al een tijdje net als met jullie broertje, het LAKS. De JOB doet dat goed, we hebben veel aan alle informatie-uitwisseling.

Eén van de onderwerpen waarover de mening van de JOB is gevraagd, is het rapport van de Onderwijsraad over de positie van de deelnemer. Naar de mening van deze adviesraad is die in de bve-sector niet sterk genoeg. Dat heeft ook te maken met - zoals ik al zei - dat roc's na een druk fusieproces nu toekomen aan alle andere dingen. Ze hebben steeds meer oog voor jullie, maar er moet nog wel wat verbeteren. Het onderwijscontract heeft bijvoorbeeld nog te weinig waarde voor de deelnemer. Dat contract is niet alleen bedoeld om mee te kunnen zwaaien als je teveel spijbelt. Er horen rechten en plichten van én voor beide partijen in te staan. Er hoort bijvoorbeeld in te staan dat je het opleidingstraject krijgt dat aansluit op jouw situatie (maatwerk). De instelling en jij maken op een volwassen wijze afspraken met elkaar. Eigenlijk valt de oprichting van de JOB heel mooi samen met alle vernieuwingen op de roc's. Jullie kunnen elkaar daarin ondersteunen.

Zelf wil ik ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van jullie positie. Dat heb ik ook verwoord in mijn antwoorden op vragen van de Tweede Kamer dit voorjaar. Ik noem hier drie belangrijke aandachtspunten:
1. De onderwijsovereenkomst, daar heb ik net ook al iets over gezegd. Weten deelnemers voldoende wat zij aan rechten kunnen regelen? Wat kun je doen als je het met een onderdeel niet eens bent, bijvoorbeeld als de betaling van de niet-wettelijke bijdrage in het onderwijscontract is opgenomen en je ouders kunnen het bedrag niet opbrengen. Of je wilt er graag in geregeld hebben dat je het aantal uren dat je actief bent voor de JOB of de medezeggenschapsraad mag meetellen als studie-uren. Ik denk trouwens dat je als actief lid heel veel kan leren en dat roc's dat als een pluspunt kunnen zien.
2. Informatievoorziening: De informatievoorziening over opleidingen en beroepen, is ook een gespreksonderwerp. Studie- en beroepskeuzevoorlichting is een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma. Om een goede keuze te kunnen maken, is het belangrijk dat jullie kunnen beschikken over goede en betrouwbare informatie over opleidingen en beroepen. Met de JOB en de Bve Raad wil ik graag praten over de manier waarop we de informatievoorziening kunnen verbeteren.
3. Als laatste noem ik de klachtenprocedures. Het is heel belangrijk dat roc's niet alleen jullie klachten serieus nemen maar ze ook zorgvuldig afhandelen. De inspectie gaat na of jullie scholen daarvoor goede procedures hebben. Via de medezeggenschapsraad zijn jullie instemmingsbevoegd voor het vaststellen van klachtenregelingen. Maak daarvan gebruik en plaats het onderwerp op de agenda van je instelling.

Tot slot spreek ik mijn waardering voor de JOB uit voor alle werkzaamheden van het afgelopen jaar. Plannen schrijven, een dag als deze organiseren, klachten behandelen, een bestuur benoemen, over overheidsbeleid meedenken, internationale conferenties bezoeken en dan ook nog verhuizen.

Ik neem mijn petje er voor af, speciaal voor de voorzitter Leon Houtman, die erg veel werk heeft verzet.

Maak je sterk in de JOB, maak je sterk op je roc en vakinstelling. Je zult er veel voor terugkrijgen. Het beroepsonderwijs is de moeite van alle investeringen waard, nu en voor later op de arbeidsmarkt. Jammer dat ik niet bij jullie bijeenkomst kan zijn. Nog heel veel succes!

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie