Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Herfkens op vragen VVD over directeur UNESCO

Datum nieuwsfeit: 26-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

Directie Verenigde Naties

DVN/CI

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 26 november 1999
Kenmerk 99/CI/276
Blad 1/1
Bijlage(n) 1
Betreft Antwoord op de vragen van de leden

Van Baalen en Cherribi over de benoeming van de Directeur-Generaal van UNESCO

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer van 9 november 1999, nr. 2990002420, doe ik U, als bijlage dezes, en mede namens mijn ambtgenoot van Buitenlandse Zaken, het antwoord toekomen op de door de leden Van Baalen en Cherribi overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van de Tweede Kamer, bij U ingediende vragen over de benoeming van de Directeur-Generaal van UNESCO.

De minister voor ontwikkelingssamenwerking,

Eveline Herfkens

Antwoord van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking op de vragen van de leden Van Baalen en Cherribi (beiden VVD) over de benoeming van de Directeur-Generaal van UNESCO

Vraag 1:

Deelt u de mening dat op korte termijn een onafhankelijk extern onderzoek naar de interne organisatie en het functioneren van de UNESCO dient te worden uitgevoerd en dat de heer Kolchiro Matsuura, de nieuwe Directeur-Generaal van UNESCO, op basis van de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek, zo spoedig mogelijk, in ieder geval vóór 1 juli 2000, een concreet hervormingsvoorstel aan de Uitvoerende Raad en aan de Algemene Conferentie van UNESCO dient aan te bieden, die hierover vóór 1 januari 2001 moeten hebben besloten en dat periodieke voortgangsmonitoring een onderdeel van dit voorstel dient te zijn?

Vraag 2:

Welke stappen zult u zetten om een onafhankelijk extern onderzoek als onderdeel van een hervormingsproces bij UNESCO tot stand te brengen? Hoe verhoudt zich dit tot de Nederlandse kandidatuur voor lidmaatschap van de Uitvoerende Raad van UNESCO in de periode
2000-2003? Is Nederland bereid kandidaat te zijn indien op korte termijn geen concrete stappen tot hervorming van UNESCO worden genomen?

Antwoord:

Nederland is inmiddels verkozen tot lid van de Uitvoerende Raad van UNESCO. Door zitting te nemen in dit orgaan wil Nederland invloed uitoefenen op het beleid van de Directeur-Generaal. Nederland zal de Directeur-Generaal uiteraard vragen naar zijn voornemens inzake hervorming van UNESCO en aandringen op concrete actie.

Ten aanzien van de suggestie een onafhankelijk extern onderzoek naar de interne organisatie en het functioneren van UNESCO, ben ik van mening dat de problemen bij UNESCO bekend zijn (bijvoorbeeld uit rapporten van de 'External Auditor'), en dat het nu gaat om implementatie van de noodzakelijke hervormingen.

Vraag 3:

Deelt u het oordeel dat de vrijwillige bijdrage van Nederland aan UNESCO afhankelijk moet worden gesteld van de hervormingsbereidheid bij deze organisatie, zoals vast te stellen op uiterlijk 1 januari
2001?

Vraag 4:

Deelt u de mening dat bij onvoldoende concrete resultaten bij de uitvoering van het hervormingsprogramma aan het einde van een eventueel Nederlands lidmaatschap van de Uitvoerende Raad in 2003, het lidmaatschap van UNESCO moet worden heroverwogen?

Antwoord:

Hervormingsbereidheid, maar ook concrete resultaten zullen een rol spelen bij toekenning van de Nederlandse vrijwillige bijdrage. Ik zal kritisch blijven kijken naar de aanwending van deze bijdrage.

Opzegging van het lidmaatschap van UNESCO is op dit moment niet aan de orde. Het is meer dan duidelijk geworden dat er een noodzaak is voor hervormingen binnen UNESCO. Ik ga er van uit dat de nieuwe DG deze taak met verve ter hand neemt.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie