Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Effect Integraal mestbeleid op de prijs van melkquotum

Datum nieuwsfeit: 26-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DL. 19995875
datum
26-11-1999

onderwerp
Effect Integraal mestbeleid op de prijs van melkquotum (TRC 1999/5756) doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Naar aanleiding van de beleidsvoornemens Integraal mestbeleid heb ik het Landbouw Economisch Instituut de opdracht gegeven om een prognose te maken van de verwachte prijsontwikkeling van het melkquotum als gevolg van het aangekondigde mestbeleid. In verband met het Algemeen Overleg over de quotumbeurs en het melkleasen van 30 november a.s. wil ik u informeren over de uitkomsten.

up

datum
26-11-1999

kenmerk
DL. 19995875

bijlage

Modelberekeningen zijn uitgevoerd om het aan- en verkoopgedrag van melkveehouders ten aanzien van het melkquotum in te schatten. Uitgangspunten voor milieubeleidsvoor-nemens voor 2003 zijn beschreven in het LEI-CPB-rapport "Economische effecten van milieubeleidsvoornemens voor de landbouw voor 2002 en 2003", aangeboden aan de Tweede Kamer op 5-10-1999 (LEI-rapport 2.99.12, 1999). Voor de bedrijven met melkvee uit het
LEI-Bedrijven-informatie-Net zijn modelberekeningen om de quotumprijs in te schatten voor 2003 bij voortzetting van het huidige beleid versus bij de nieuwe Beleidsvoornemens.

In de berekeningen is aangenomen dat er geen melkveehouders vervroegd met hun bedrijfsactiviteiten stoppen ten gevolge van het milieubeleidsvoornemen. Verder is geen rekening gehouden met fiscale aspecten en aspecten van financiering. Tevens is de melkprijs gelijk verondersteld; er is geen rekening gehouden met mogelijke effecten van Agenda 2000.

De uitkomsten van de berekeningen geven een verwachte daling van de quotumprijs (koopprijs) van 1,10 gulden ten opzichte van het huidige niveau. Deze daling zou geringer zijn geweest indien rekening was gehouden met fiscale aspecten. Echter, de voor 2003 verwachte gemiddelde inkomensdaling van 6.000 à 7.000 gulden hebben voor een groot aantal bedrijven consequenties voor financiering. Door dit laatste aspect mag verwacht worden dat de daling van de quotumprijs groter zal zijn dan de berekende 1,10 gulden. Een verwachte daling van de melkprijs ten gevolge van Agenda 2000 zal een extra daling tot gevolg hebben.

Concluderend kan gesteld worden dat de quotumprijs naar verwachting minimaal 1,10 gulden lager zal zijn in 2003 (mét milieubeleidsvoornemen) dan het huidige beleid in 2003.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie