Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rotterdam Airport tekent convenant kleine luchtvaart

Datum nieuwsfeit: 29-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rotterdam

Convenant kleine luchtvaart getekend

Wethouder Hans Simons, vertegenwoordigers van de kleine luchtvaart op Rotterdam Airport verenigd in de GARA (General Aviation Rotterdam Airport) en de directeur van Rotterdam Airport, Roland Wondolleck, hebben op maandagavond 29 november 1999 het convenant getekend om de geluidsproduktie van de kleine vliegtuigen boven Rotterdam en omgeving te verminderen. Afgesproken is onder meer om alle kleine vliegtuigen te voorzien van geluiddempers (hushkitting). De gemeente Rotterdam en Rotterdam Airport trekken ieder maximaal honderdduizend gulden hiervoor uit. De vliegers zelf betalen de rest van de kosten. Het convenant is een uitvloeisel van een intentieverklaring tussen dezelfde partijen die in juni 1999 is ondertekend.

Met het aanbrengen van geluiddempers op de kleine vliegtuigen zal de door omwonenden ervaren geluidsproductie met tenminste de helft verminderen. De ondertekenaars streven ernaar om de hushkit bij alle kleine vliegtuigen voor het nieuwe vliegseizoen -van april tot en met oktober- te hebben aangebracht. De gemeente zal net als Rotterdam Airport voor eenderde bijdragen aan de kosten van de hushkitting. Per aangepast vliegtuig zal de gemeentelijke bijdrage maximaal ¦ 1500 zijn.

Eveneens zijn in het convenant afspraken gemaakt over regels met betrekking tot het vlieggedrag. De bedoeling is dat deze gedragsregels in het opleidingsprogramma worden opgenomen en ook wordt getracht hindervermijdend vlieggedrag door de Rijksluchtvaartdienst als exameneis op te laten nemen. Verder is afgesproken om op veilige hoogte het toerental terug te nemen en op die wijze ook geluid reduceren. Tot slot zullen een aantal vertrek- en aankomstroutes minder gebruikt worden waardoor de vliegtuigen minder geluid voor omwonenden teweeg brengen.

In het convenant is ook een klachtenregeling opgenomen. Deze wordt uitgevoerd binnen de Stichting 'vermindering geluid kleine luchtvaart Rotterdam Airport' waarin naast vertegenwoordigers van de kleine luchtvaart, Rotterdam Airport en de commissie Milieuhygiëne Luchthaven Rotterdam (zogenoemde commissie artikel 28) zijn vertegenwoordigd. De Stichting kan aan overtreders van de afspraken een boete opleggen van maximaal duizend gulden.
Uit een recente, representatieve steekproef van Radio Rijnmond onder omwonenden van het vliegveld, bleek dat 15,7% van mening is dat de kleine luchtvaart van Rotterdam Airport zou moeten verdwijnen.

De afspraken over vermindering van geluidsproductie door de kleine luchtvaart, zijn gemaakt naast het lopende verkennende onderzoek naar de eventuele uitplaatsing van de kleine luchtvaart van Rotterdam Airport. De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft onlangs het Nederlands Economisch Instituut (NEI) opdracht gegeven onderzoek te doen naar de uitplaatsing van de kleine luchtvaart op Rotterdam Airport naar Lelystad. Een consultatiegroep van alle belanghebbenden begeleidt dit onderzoek. Naar verwachting zal het NEI eind dit jaar aan de minister rapporteren. De conclusies van het onderzoek hebben gevolgen voor de inhoud van het aanwijzingsbesluit van het Rijk. De verwachting is dat het besluit medio 2002 voor de luchthaven wordt afgegeven. De minister heeft recent laten weten dat ze de aanwijzingsprocedure wil versnellen zodat het mogelijk al in 2001 wordt vastgesteld.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie