Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Hoge werkdruk in de bouw veroorzaakt lichamelijke klachten

Datum nieuwsfeit: 30-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

BOUW EN HOUTBOND FNV

Hoge werkdruk in de bouw veroorzaakt lichamelijke reacties

Werknemers in de bouw werken onder een hoge werkdruk. Met name de uitvoerders en werkvoorbereiders maken lange werkdagen en vertonen duidelijke inspanningsverschijnselen, waarvan zij na het werk niet direct herstellen. Onderzoek onder 26 medewerkers van bouwconcern Strukton heeft dat aangetoond. Het onderzoek was een gezamenlijk initiatief van Strukton, de Bouw- en Houtbond FNV en de Stichting Arbouw en is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen. Op basis van de resultaten van het onderzoek gaat Strukton de werkdruk systematisch aanpakken. Zowel de Bouw- en Houtbond FNV als de Stichting Arbouw zien in het onderzoek aanleiding om nadrukkelijk aandacht te blijven vragen voor de te hoge werkdruk in de bouw, met name bij uitvoerders en werkvoorbereiders

Het onderzoek bij Strukton vormt het sluitstuk van een twee jaar durend landelijk onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen naar de werkdruk in de bouw- en houtnijverheid. Aan het eerste deel van het onderzoek, dat plaatsvond in opdracht van de Bouw- en Houtbond FNV, namen meer dan drieduizend werknemers deel. Uit de door hen ingevulde vragenlijsten werd duidelijk dat de werknemers in de bouw kampen met een werkdruk die hoger is dan het landelijk gemiddelde. De meeste klachten kwamen van de uitvoerders en werkvoorbereiders, terwijl onder het bouwplaatspersoneel de ervaren werkdruk min of meer gelijk is aan de werkdruk bij een vergelijkbare groep industrie-arbeiders.

In het tweede deel van het onderzoek verrichtte de universiteit bij 26 medewerkers van bouwbedrijf Strukton naast een vragenlijstonderzoek ook lichamelijk onderzoek. Gedurende een aantal dagen is gekeken of zich bij hem lichamelijke verschijnselen voordeden die wellicht in verband zijn te brengen met de werkdruk. Dit onderdeel van het onderzoek is van groot belang, omdat voor het eerst is gekeken naar het lichamelijke effect van de werkdruk op timmerlieden, werkvoorbereiders en uitvoerders.

De onderzochte werknemers van Strukton maken als gevolg van de werkdruk lange werkdagen. Uitgaand van een vijfdaagse werkweek zijn uitvoerders gemiddeld 47,5 uur op het werk, werkvoorbereiders 47 uur en timmerlieden gemiddeld 41,5 uur. Uitvoerders hebben de meeste last van werkdruk. Zij worden niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal zwaar belast en wisselen voortdurend van taken. Interrupties of fouten door anderen, achterstanden in de planning en gebrek aan informatie zijn een belangrijke bron van de werkdruk. Anders dan timmerlieden en werkvoorbereideres nemen de uitvoerders 'hun werk mee naar huis'. Ook thuis blijven ze met hun werk bezig en ze blijken niet in staat om de inspanningseffecten van de werkdag af te bouwen. Gebleken is dat onder uitvoerders het lichaam na de werkdag een stijgende lijn in de aanwezigheid van het stresshormoon cortisol vertoont. Dit niveau is zo hoog dat het lichaam daar de volgende dag onvoldoende van is hersteld. Zelfs bij uitvoerders die beweren niet of nauwelijks onder de werkdruk gebukt te gaan, is dit aangetoond.

Ter bescherming van de gezondheid van de medewerkers zal Strukton zich bezinnen op maatregelen. De onderzoekers bevelen met name aan om de lengte van de werkdag te verminderen en om de hectiek van het werk terug te dringen, onder andere door de taken beter te verdelen en de verantwoordelijkheid voor het bouwproces bij een 'uitvoeringsteam' neer te leggen. Strukton zal met de betrokken ondernemingsraden bespreken welke maatregelen kunnen worden ingevoerd om de werkdruk te verminderen en daarbij deze aanbevelingen betrekken.

Op aandrang van de Bouw- en Houtbond FNV zijn bij de laatste onderhandelingen over de cao voor het uitvoerend, technisch en administratief personeel al concrete afspraken gemaakt om de werkdruk aan te pakken. Mede naar aanleiding van de nieuwste onderzoeksgegeven zal de bond ook bij de komende cao-onderhandelingen blijven aandringen op maatregelen tegen de werkdruk.

Het onderzoek is verricht door de Vakgroep Experimentele en Arbeidspsychologie van de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met het Prioriteit-programma 'Psychische vermoeidheid in de arbeidssituatie' van de Nederlandse organisatie van Wetenschappelijk Onderzoek.

Voor meer informatie:
Over het onderzoek: Prof. Meijman (Rijksuniversiteit Groningen), telefoon 050 363 9111
Jan Bos (Bouw- en Houtbond FNV), telefoon 0348 575605 of 06 51205321 Over het onderzoek bij Strukton: Raymond Schra (Strukton), telefoon 030 2486343

Over de werkdruk in de bouw in het algemeen: P. Horsmans (Stichting Arbouw), telefoon 020 580 55 80

30 nov 99 13:03

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie