Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reactie Federatie Militair Personeel op Defensienota 2000

Datum nieuwsfeit: 30-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Algemene Federatie van Militair Personeel


Amersfoort, 29 november 1999

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Dat zou naar de mening van de Algemene Federatie van Militair Personeel - AFMP, met 25.000 de grootste vakbond voor militair personeel, de sub-titel kunnen zijn van de heden door de bewindslieden van Defensie gepresenteerde Defensienota 2000. In een eerste reactie op de personeelsparagraaf stelt voorzitter Bauke Snoep: "Eindelijk gaat het roer om en dat werd hoog tijd. De nu voorgelegde plannen bieden een goed perspectief voor de krijgsmacht in de volgende eeuw". Ondanks de pijn die de plannen kunnen betekenen voor een deel van het zittend personeel, is de AFMP gematigd positief over de effecten op de lange termijn voor het personeel van de toekomst.

Wel merkt de AFMP op, dat de Nota zelfs over de hoofdlijn soms heel vaag is en dat er nog veel uitgewerkt moet worden, bijvoorbeeld in het formele overleg met de bonden. Dat maakt het in eerste termijn beoordelen van deze Nota er niet eenvoudiger op. Toch constateert voorzitter Snoep "dat men eindelijk heeft vastgesteld dat er nogal wat personeel bij moet om het ambitie-niveau waar te kunnen maken. Ik ga er dan ook van uit dat, tot dit extra personeel daadwerkelijk aanwezig is, het ambitie-niveau even een tandje terug gaat".

Ook ten aanzien van het leeftijdsontslag is de AFMP van oordeel dat er nog vele vaagheden zijn. Het zgn. flexibele karakter wekt de suggestie dat de militair zelf daarop invloed heeft. Volgens voorzitter Snoep "zit daar nu net de adder onder het gras omdat uiteindelijk toch de organisatie het vertrekmoment zal bepalen". Hoewel de voorgestelde overgangstermijn engiszins rekening lijkt te houden met gewekte verwachtingen bij het personeel, is het voorgestelde uitkeringspercentage van zeventig procent in de overbruggingstermijn voor de AFMP volstrekt onaanvaardbaar. Snoep: "over de maatregel als zodanig, de overgangstermijn en het uitkeringsniveau zullen we in het overleg nog zeker een robbertje knokken. Het al of niet inbrengen van sigaren uit eigen doos, zal dan ons definitieve standpunt bepalen".

De AFMP is verheugd met de erkenning dat het militaire beroep zijn weerga niet kent. De in de Nota gemaakte opmerkingen over het vereiste kennis-niveau, inzicht in ethiek en acceptatie van waarden en normen, worden van harte onderschreven. Voorzitter Snoep stelt echter: "het belijden met de mond over beter opleiden, beter voorbereiden en meer oefenen van militairen moet nu ook omgezet worden in daden door de opleidingen feitelijk te verlengen. Daar is de afgelopen tijd te veel en te vaak op gesnoeid".

Ten aanzien van de denkrichting over de ontwikkeling van arbeidsvoorwaarden bij Defensie, is de AFMP van mening dat Defensie hiermee een zeer gewaagde stap zet op het pad van normalisatie van arbeidsverhoudingen bij de overheid. Snoep: "er is lef voor nodig om zulke ingrijpende voorstellen te doen. Ik hoop dat de politieke lijn in deze niet gedwarsboomd wordt door ambtelijke en/of militaire obstructies". Overigens sluit een groot deel van de voorstellen van Defensie goed aan bij reeds eerder door de AFMP gedane suggesties.

Om over tien jaar de voorgestelde omslag in het personeelsbeleid gemaakt te kunnen hebben, moeten er, naast de bestaande overtolligheid van 1.700 functies die in 2002 moet zijn opgelost, de komende tien jaar nog eens 350 militairen per jaar uit het zgn. midden-segment de organisatie verlaten. Hoewel de opzet is om dat op vrijwillige basis tot stand te brengen en de inzet daarbij is om gedwongen ontslagen te voorkomen, betekent het toch voor velen opnieuw onzekerheid. Snoep: "dat is bijzonder vervelend en we zullen voor deze groep meer dan ons best moeten doen om hun pijn te verzachten".

Voor de ontwikkeling van een moderne Defensie-organisatie is nieuw personeelsbeleid niet het enige instrument. Het door de bewindslieden verleden jaar ingezette Veranderingsproces omvat niet alleen een ander handelen maar juist en vooral een andere manier van denken binnen Defensie. Snoep: "feitelijk komt het neer op kortere lijnen en meer openheid, zowel intern als naar de samenleving toe. Dat proces wordt door de AFMP dan ook van harte ondersteund".

Samenvattend, is de AFMP in haar eerste oordeel over de Defensienota 2000 van mening dat hiermee een goed fundament gelegd kan worden voor een verantwoord personeelsbeleid in de volgende eeuw. Er moet nog veel uitgewerkt worden en in het overleg met de bonden zal nog menige noot gekraakt moeten worden. Voor een deel van zittend personeel kunnen enige maatregelen onaangenaam zijn, zij zijn echter noodzakelijk voor het perspectief van het toekomstige personeel. Snoep: "uiteraard zullen wij er alles aan doen om de pijn van de korte termijn te verzachten. Op de lange termijn echter, ontstaat opnieuw loopbaanperspectief, wordt de krijgsmacht jonger en is werkzekerheid het uitgangspunt. Dat is beter dan het gerommel in de marge van de afgelopen tien jaar. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald".

Nadere informatie:
B. Snoep (voorzitter) 033 - 4615941 (kantoor) 0413 - 330271 (privé)
F. Lardenoye (voorl) 033 - 4615941 (kantoor) 024 - 3607453 (privé)


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie