Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Provincies en gemeenten positief over Stedelijke Vernieuwing

Datum nieuwsfeit: 30-11-1999
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Provincies en gemeenten overwegend positief.

PricewaterhouseCoopers heeft een onderzoek uitgevoerd onder provincies en gemeenten waarbij gevraagd werd naar de sterke punten, de verbeterpunten en de verwachtingen van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Provincies en gemeenten blijken overwegend positief te staan tegenover ISV.

Het ISV dient vanuit een samenhangende aanpak kwaliteitsverbetering van de woon- en werkmilieus binnen stedelijke gebieden te realiseren. Om dit te bereiken wordt in het ISV een aantal belangrijke geldstromen op het gebied van de fysieke leefomgeving gebundeld: subsidies voor milieu, wonen, ruimte, groen en fysieke stadseconomie. Maar het ISV is meer dan alleen een bundeling van geldstromen. Het ISV formuleert ook een sturingsconcept waarin eenheid van beleid, in financiële kaders, in monitoring en in verantwoording uitgangspunten zijn.

Bij de rechtstreekse gemeenten stond, tijdens de uitvoering van het onderzoek door PricewaterhouseCoopers, het opleveren van de ontwikkelingsprogramma?s en stadsvisie voorop. De deadline voor het indienen van deze programma?s was vastgesteld op 1 november 1999. Ondanks deze strakke planning gaven de rechtstreekse gemeenten aan dat de deadline haalbaar is. Daarbij gold wel dat de ontwikkelingsprogramma?s naar de deadline zijn toegeschreven hetgeen consequenties heeft voor de kwaliteit.

De houding van de rechtstreekse gemeenten ten opzichte van ISV is positief. Belangrijkste reden hiervoor is dat de integrale aanpak die het ISV uitdraagt, wordt gezien als voorwaarde voor het oplossen van samenhangende stedelijke problemen. Daarnaast maakt het ISV het mogelijk om de beschikbare middelen efficiënter in te zetten bij het uitvoeren van programma?s, projecten en beleid en wordt de ontschotting en de meerjarige zekerheid van de gelden gezien als een kans om vanuit de eigen wijken en stadskernen op maat stedelijke ontwikkeling te stimuleren.

De rechtstreekse gemeenten hebben nog onvoldoende zicht op welke wijze de programma?s door het rijk getoetst gaan worden. Daarbij geldt dat het op dit moment onduidelijk is op welke wijze het ISV beleidskader wordt omgezet in meetbare criteria. Bij rechtstreekse gemeenten bestaat de vrees dat het rijk door middel van het toetsen van de programma?s teveel afdaalt naar projectniveau. Op deze manier wordt de beleidsvrijheid die het ISV aan gemeente pretendeert te geven via de achterdeur dichtgetimmerd.

Provincies denken op dit moment na over de criteria van de te verdelen gelden. De ideeën over deze verdelingscriteria lopen daarbij uiteen en zijn nog niet volledig uitgekristalliseerd. Dit geldt tevens voor de wijze van monitoring van de niet-rechtstreekse gemeenten door de provincie. De houding van provincies ten opzichte van het ISV is overwegend positief.

Na de focus op het indienen van de ontwikkelingsprogramma?s voor de deadline komt het nu aan op de implementatie. Daarbij zijn nog behoorlijke hobbels te nemen.

Bij de verdere ontwikkeling van ISV dient volgens PricewaterhouseCoopers met name aan het toetsingskader, verdelingscriteria, monitoring en controlling, leerervaringen en ?best practices? aandacht te worden besteed. Het realiseren van de integrale werkwijze die het ISV uitdraagt binnen en tussen de betrokken overheidsniveau?s is zeker geen sinecure. Dit betekent naast ontkokering van de gelden ook ontkokering in werkwijze. Tevens dient binnen gemeenten een adequate project- en programmastructuur tot stand te worden gebracht.

Het rapport kan kostenloos besteld worden bij PricewaterhouseCoopers te Utrecht bij Paul Meijer, Ron Dubbeldam of Peter Teunisse, telefoonnummer: 030-2195456.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie