Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Groningen

Datum nieuwsfeit: 30-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

DATUM: 30 NOVEMBER

HEADLINE:

Besluitenlijst B&W Groningen

Gemeente Groningen: Nieuws & Wetenswaardigheden: B & W besluiten www.groningen.nl/nieuws_en_wetensw/bnw.htm

B & W besluiten

* Spoorverdubbeling Groningen noord - Sauwerd * Voorbereidingsbesluit voormalige melkfabriek * Vragen van SP over legionellabesmetting * Wijziging gemeenschappelijke regeling RCG * Financiering vernieuwingsplan Suikerbuurt * Platform Groningen Architectuur en Stedenbouw

Archief B & W Besluiten 1997 Archief B & W Besluiten 1998 Archief B & W Besluiten 1999


Spoorverdubbeling Groningen noord - Sauwerd Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de verdubbeling van het spoor tussen Groningen noord en Sauwerd. Het ministerie van verkeer en waterstaat heeft hiervoor budget beschikbaar gesteld. Verdubbeling van de spoorbaan is noodzakelijk, om de kwetsbaarheid van de dienstregeling te verminderen. Om de verdubbeling van het spoor te realiseren is het noodzakelijk dat er tevens een brug over het Van Starkenborghkanaal gebouwd wordt. Ook wordt er langs de spoorbaan en de brug (tussen de Plataanlaan en de Geuzenweg) een fietspad aangelegd. Dit fietspad vormt een verbinding tussen de noordelijke regio en de stad. De start van de werkzaamheden zal rond mei 2000 plaatsvinden. In 2003 zullen de treinen gebruik kunnen maken van de nieuwe verbinding. Verwacht wordt dat in 2004 het fietspad officieel in gebruik kan worden genomen. De kosten van de maatregelen die verband houden met de spoorverdubbeling zullen door de NS zelf verzorgd worden. De kosten voor de fietsverbinding zullen door provincie en gemeente opgebracht worden. De hiervoor begrote kosten zijn in totaal 2,4 miljoen. Het inspraaktraject vindt tussen 8 december 1999 en 12 januari 2000 plaats.

Datum besluit: dinsdag, 30 november 1999 Nota: Spoorverdubbeling Groningen noord-Sauwerd

Voorbereidingsbesluit voormalige melkfabriek De firma Brivec BV heeft een bouwplan ingediend om de voormalige melkfabriek 'De Ommelanden' aan de Friesestraatweg te veranderen. De firma wil de voormalige melkfabriek voor kantoordoeleinden gaan gebruiken. In 1998 had de raad al een voorbereidingsbesluit genomen over deze locatie. Dit voorbereidingsbesluit is echter verlopen, waardoor er nu een nieuw voorbereidingsbesluit genomen moet worden. Dit besluit heeft te maken met een wijziging in het bestemmingsplan. In het huidige bestemmingsplan 'Friesestraatweg' is aan de locatie van 'De Ommelanden' namelijk de bestemming handel en industrie toegekend. De vestiging van een kantoor is hier dus momenteel niet toegestaan. De vestiging van een kantorencomplex past echter wel binnen de door B&W voorgenomen planontwikkeling voor dit gebied. B&W hebben dan ook besloten hun medewerking aan het bouwplan te verlenen. Het voorbereidingsbesluit wordt voor de duur van twee jaar genomen.

Datum besluit: dinsdag, 30 november 1999 Nota: Voorbereidingsbesluit voormalige melkfabriek De Ommelanden

Vragen van SP over legionellabesmetting Begin oktober is tijdens een routine-onderzoek de legionellabacterie aangetroffen in de watervoorziening van Intratuin in Groningen. Het publiek werd niet ingelicht over de besmetting omdat er op dat moment geen sprake was van een risico voor de volksgezondheid. Wanneer er geen gevaar is voor de volksgezondheid, wordt er geen actieve publiciteit gegeven aan de legionella-vondst. Wanneer media of anderen vragen hierover stellen, probeert de GGD zoveel mogelijk openheid van zaken te geven. Uitgangspunt blijft in alle gevallen dat onnodige onrust moet worden voorkomen. Dit antwoordt het college op vragen van de SP-fractie.

Datum besluit: dinsdag, 30 november 1999 Nota: Vragen inzake reactie op legionellabesmetting

Wijziging gemeenschappelijke regeling RCG Het college stelt voor de gemeenschappelijke regeling Regio Centraal Groningen te wijzigen. Een speciaal ingestelde commissie van advies heeft onderzoek gedaan naar het functioneren van het algemeen bestuur van de Regio Centraal Groningen. De commissie adviseert om het aantal leden van het algemeen bestuur met de helft te verminderen. Deze inkrimping komt het functioneren van het algemeen bestuur ten goede zonder dat hierdoor de zeggenschap en de deelname van de verschillende gemeenten in dit bestuur wordt beperkt. Elke deelnemende gemeente blijft verhoudingsgewijs in dezelfde mate in het algemeen bestuur vertegenwoordigd als voorheen. Het raadsvoorstel zal via de raadscommissie Veiligheidsbeleid, Externe betrekkingen en Bestuurlijke zaken worden voorgelegd aan de raad.

Datum besluit: dinsdag, 30 november 1999 Nota: Wijziging gemeenschappelijke regeling RCG

Financiering vernieuwingsplan Suikerbuurt De woningbouwvereniging Hoogkerk heeft een vernieuwingsplan uitgewerkt voor de (naoorlogse) Suikerbuurt. Het plan hangt samen met het ontwerp en de plaatsbepaling van de geluidsmuur, die de Suikerbuurt af zal schermen van het fabrieksterrein van CSM-Vierverlaten. Naar verwachting zal de bouw van beide projecten volgend jaar van start gaan. Het doel van het vernieuwingsplan is drieledig. In de eerste plaats is het plan gericht op het behoud en de ontwikkeling van de Suikerindustrie, in de tweede plaats wil men door invoering van het plan de milieubelasting verminderen en ten slotte wordt door middel van het plan uitbreiding aan de westzijde van de stad mogelijk gemaakt. B&W hebben besloten in te stemmen met het vernieuwingsplan en stellen voor de financiering van het 'Vernieuwingsplan Suikerbuurt' een krediet van f 500.000,- beschikbaar, waarvan f 180.000,- bestemd is voor de eerste fase (sloop van vijf woningen aan de Noorderstraat, evenals de samenvoeging van de overige woningen waardoor 'dubbele' kavels ontstaan) en f 320.000,- voor de verplaatsing van het speeltuingebouw. B&W dekken dit krediet uit de hiervoor gereserveerde middelen van het 'Plan van aanpak IMR-Suikerindustrie'. Ook heeft het college besloten de begroting van het concern en van de dienst RO/EZ dienovereenkomstig te wijzigen.

Datum besluit: dinsdag, 30 november 1999 Nota: Financiering vernieuwingsplan Suikerbuurt

Platform Groningen Architectuur en Stedenbouw B&W stellen voor om voor een periode van drie jaar een structurele jaarlijkse bijdrage van f 125.000,- toe te kennen aan het Platform GRAS. Het Platform GRAS (Groningen, Architectuur en Stedenbouw) is voortgekomen uit de verzelfstandiging van het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw (CAS). Het Platform GRAS is een culturele instelling die tot doel heeft om als intermediair iedereen die het aangaat te betrekken bij Groningen en de stedelijke samenleving. Dit wil men bereiken door de samenspraak en de kennis op het gebied van architectuur te bevorderen. Aanleiding voor de oprichting van het platform Groningen, Architectuur en Stedenbouw was om het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw van een breder draagvlak te voorzien en een groter publiek te bedienen. Aangezien de activiteiten van GRAS een belangrijke meerwaarde betekenen voor het denken over en het uitwisselen en verspreiden van denkbeelden over de stad, vinden B&W een financiële bijdrage van de gemeente aan het platform op zijn plaats. Het college stelt de raad voor een structurele bijdrage van f 125.000,- toe te kennen aan het platform GRAS. Die bijdrage geldt in eerste instantie voor een periode van drie jaar die, gelet op de feitelijke startdatum van het platform GRAS, met terugwerkende kracht ingaat per 1 juli 1999. Aan het eind van 2002 zal aan de hand van een evaluatie opnieuw worden besloten over de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan het platform GRAS. Het voorstel wordt via de raadscommissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voorgelegd aan de raad.

Datum besluit: dinsdag, 30 november 1999 Nota: Toekenning budgetten aan platform GRAS


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...