Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

HBO-opleidingen zijn gestart met kwaliteitsverbeteringen

Datum nieuwsfeit: 01-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
HBO-Raad

Persberichten

01-12-1999
Visitatie opleidingen Facilitaire Dienstverlening Opleidingen gestart met kwaliteitsverbeteringen

De hbo-opleidingen Facilitaire Dienstverlening hebben zich de afgelopen jaren ingezet voor kwaliteitsverbetering. Ze zijn gestart met de doorvoering van vernieuwingen op het gebied van studentgericht onderwijs en een meer beroepsgerichte benadering van het curriculum. Ook de aandacht voor het niveau van afgestudeerden is toegenomen. Mede door deze initiatieven is de kwaliteit van vrijwel alle opleidingen als voldoende beoordeeld. Wel constateert de visitatiecommissie dat het merendeel van de opleidingen laat is gestart met de vernieuwingen, waardoor aan de aanbevelingen van de vorige visitatiecommissie ten dele nog moet worden voldaan. Desalniettemin hebben de opleidingen met het door hen nieuw opgestelde beroepsprofiel, een waardevol instrument in handen om in de komende jaren de kwaliteitsverbeteringen verdere voortgang te geven. Tot deze conclusies komt de visitatiecommissie Facilitaire Dienstverlening in het door haar gepresenteerde visitatierapport `Een ander perspectief'.

De zeven opleidingen Facilitaire Dienstverlening hebben, sinds de vorige visitatie in 1994, vernieuwingen doorgevoerd betreffende het onderwijsleerproces (studentgericht onderwijs) en een meer beroepsgerichte invulling van het onderwijs. Dit heeft in het najaar van 1999 geresulteerd in een nieuw beroepsprofiel. De opleidingen tonen daarmee aan dat ze de aansluiting van het onderwijs op het beroepenveld en ook het opleidingsniveau willen versterken. De commissie is echter van mening dat de meeste opleidingen daar eerder mee had kunnen beginnen. Die opleidingen die al wel zijn gestart met vernieuwingen, zijn al verder gevorderd in hun
kwaliteitsverbeteringen.
De commissie is van mening dat de opleidingen, om te komen tot verdere kwaliteitsverbeteringen, nu snel keuzes moeten maken en knopen moeten doorhakken. De opleidingen kunnen het beroepsprofiel inzetten om elkaar meer van `buitenaf' kritisch te evalueren (vanuit een ander perspectief), als het ware met de ogen van het werkveld. Ook kunnen opleidingen zichzelf, vanuit het landelijke beroepsprofiel, duidelijker profileren op hun eigen specialiteiten. Pas dan is het mogelijk vernieuwende keuzes te maken, bijvoorbeeld ten aanzien van de afstudeerrichting Consumentenzaken en ten aanzien van de mate waarin men vakgebieden integreert binnen nieuwe onderwijsvormen. Bij de meeste opleidingen vormen de cultuur onder docenten en het versterkte draagvlak voor vernieuwingen een positieve ondersteuning voor verdere voortgang van het onderwijsontwikkelingsproces. De aandacht die de opleidingen hebben gegeven aan de versterking van het opleidingsniveau, ziet de visitatiecommissie graag bevestigd in de nieuwe naam: Facilitair Management. De commissie is van mening dat deze naam beter past bij het gewenste niveau van de opleidingen en beter aansluit bij de officieel erkende Engelstalige naam Facility Management.

De visitatiecommissie is samengesteld uit deskundigen uit de beroepspraktijk en het hoger onderwijs en kende de volgende samenstelling:

Voorzitter:
De heer T.H. Thoden van Velzen, facilitair adviseur.

Leden:

- De heer R.H.M. Benneker, sector hoofd facilitaire voorzieningen Streekziekenhuis Midden Twente, Hengelo, bestuurskundige.
- De heer G.P. Boekel, ten tijde van de visitatie vierdejaarsstudent Hogeschool IJselland; voorzitter Deventer Studenten Vakbond; lid Studentenraad FD; inmiddels afgestudeerd.

- Mw drs. K. Scager, onderwijsadviseur en trainer bij het interfacultair instituut voor lerarenopleidingen, onderwijsontwikkeling en studievaardigheden (IVLOS) van de Universiteit Utrecht; oud-docent hbo.

- Mw P.M. Venderink, sectorhoofd Facilitair Bedrijf, Provincie Gelderland.

- De heer ir. B.A. Witteman, eigenaar/directeur van het adviesbureau Witteman Bedrijfsadvies; op het gebied van managementsystemen; oud-docent hbo.

EINDE PERSBERICHT

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie