Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vragen SP Utrecht over nevenfuncties burgemeester

Datum nieuwsfeit: 01-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Socialistische Partij afdeling Utrecht

MONDELINGE VRAGEN OVER NEVENFUNCTIES BURGEMEESTER Utrecht, 01 december 1999.

Geacht college,

Hierbij zend ik u namens de SP-fractie bijgaande vragen bedoeld voor het 'Vragen- uurtje' van de raadsvergadering van 2 december 1999.

Hoogachtend,

R.F. Ruers

Vragen van R.F. Ruers

Uit het overzicht van functies, als bedoeld in de artikelen 12 en 67, derde lid Gemeentewet - zie ook de lijst van mededelingen GV 1999,371
- blijkt dat mevrouw mr A.H. Brouwer-Korf naast haar functie van burgemeester een aantal q.q.neven-functies en 10 niet-q.q.nevenfuncties vervult.

Tot de niet-q.q.nevenfuncties behoren de functies van:
- lid van de Raad van Commissarissen van Shell Nederland (bezoldigd), en

- secretaris van de Stichting Cultuurfonds Bouwfonds Nederlandse Gemeenten (bezoldigd).

Naar ik begrepen heb worden de inkomsten uit de twee voornoemde bezoldigde niet-q.q.nevenfuncties door de burgemeester niet afgedragen aan de gemeente.
Overigens ben ik niet bekend met de omvang van deze neveninkomsten.

Onlangs heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) als zijn mening uitgesproken dat het de voorkeur verdient dat burgemeesters en commissa-rissen van de koningin openheid betrachten omtrent hun nevenfuncties en de daaruit voortvloeiende neveninkomsten.

Dat brengt mij tot de volgende vragen:


1. Deelt u de opvatting van de minister van BZK inzake de nevenfuncties en neveninkomsten van burgemeesters? Zo ja, welke consequenties verbindt het college daaraan m.b.t. de nevenfuncties van de burgemeester?
Zo nee, waarom niet?

2. Is het college bereid volledige openheid van zaken te geven over de aan de neven-functies van de burgemeester verbonden neveninkomsten en de raad te informeren over de hoogte van deze neveninkomsten?
3. Is het college het met de SP-fractie eens dat de financiele voordelen, voort-vloeiende uit de niet-q.q.nevenfuncties van de burgemeester, ten goede behoren te komen aan de gemeentekas? Zo ja, met ingang van welke datum?
Zo nee, waarom niet?

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie