Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Levensmiddelenhandel CBL wil strengere eisen aan veevoeder

Datum nieuwsfeit: 01-12-1999
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Hoofd PR en Voorlichting

CBL

070-3376200


PRESENTATIE DOOR SIJA DE JONG VAN HET CENTRAAL BUREAU LEVENSMIDDELENHANDEL TIJDENS DE JONGERENDAG VAN DE COOPERATIE ABC TE RUURLO OP 1 DECEMBER 1999

Dames en heren,

Allereerst wil ik melden dat het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel verheugd is om een bijdrage te kunnen leveren aan uw thema van de dag: "Veilig voedsel voor mens en dier".

Voordat ik inga op het thema van vandaag zal ik eerst kort toelichten waarvoor CBL staat:

Het CBL is de brancheorganisatie van de 5000 supermarkten in Nederland. Ons werk is het behartigen van de gezamenlijke belangen van de levensmiddelenhandel. Het CBL telt 32 leden. Alle supermarktorganisaties in Nederland zijn lid van het CBL. Het CBL is op een groot aantal terreinen actief. Zo houden we ons bezig met hygiëne/HACCP, marktonderzoek, public affairs, winkelcriminialiteit, opleidingen voor het supermarktpersoneel, de Warenwet, enzovoorts. Met een omzet van ruim 45 miljard gulden is de supermarktbranche een belangrijke factor in de Nederlandse economie. Zo'n tweederde van alle bestedingen aan voedings- en genotmiddelen vindt plaats in de supermarkten. De supermarkt is voor consumenten verreweg het belangrijkste aankoopkanaal en het aandeel groeit nog steeds gestaag. De sector is één van de grootste adverteerders, één van de grootste vervoerders en één van de grootste werkgevers. Alles bij elkaar bieden de supermarkten en distributiecentra werk aan ruim 200.000 mensen.

In de dioxinecrisis, die we net achter de rug hebben, vervulde het CBL een belangrijke rol. Als spil van de gehele retailsector coördineerde het CBL de recall-acties van alle Nederlandse supermarkten.

Het CBL gaf de lijst uit van de verdachte producten die mogelijkerwijs met dioxine besmet waren en die uit voorzorg uit de schappen gehaald werden. Mutaties op de lijst werden dagelijks bijgewerkt door het CBL en de consument kon met een gerust hart boodschappen doen.

Consumenten willen natuurlijk een lekker stukje vlees maar ze hebben ook eisen op het gebied van kwaliteit en voedselveiligheid. En als we over kwaliteitseisen spreken moeten we natuurlijk ook niet de voornaamste eis vergeten, die klanten hebben: en dat is de smaak van een product. Na veiligheid, wat voor consumenten trouwens vanzelfsprekend is en geen extra aspect bij het boodschappen doen hoort te zijn is het belangrijkste aspect bij de koop de smaak van een levensmiddel. Negentig percent let bewust op de smaak bij de koop en driekwart vindt de invloed op de gezondheid van belang. Zestig procent let op de prijs van een product. Gemak in de keuken is ook een trend waar consumenten op letten: vlees gesneden in stukjes of reepjes, gekruid of gemarineerd wordt snel aantrekkelijker voor consumenten die weinig tijd in de keuken willen besteden. Op deze eisen kunnen we bij de verwerking en met voorverpakking goed inspelen. Maar ook welzijnseisen of eisen die aan het milieu gesteld worden, tellen wij tot de kwaliteitseisen, die consumenten stellen.

Boven alles spelen voedselveiligheidsaspecten bij de inkoop de belangrijkste rol. Voedselveiligheid vormt de basis van alle eisen. Het is zo vanzelfsprekend, dat de consument het niet eens uitdrukkelijk hoeft te vragen. Stelt u zich voor dat in de winkel niet gevraagd wordt of het lekker of vers is maar dat de klant vraagt of hij van het gekochte vlees niet ziek kan worden.

Dat is toch absurd. Nee, de consument heeft recht op vlees dat geen gezondheidsrisico bevat. De voedselveiligheid is de basisgarantie die wij met ons product aan de consument meegeven. Dit geldt voor alle producten in de winkel maar zeker gaat bijzondere aandacht uit naar de versproducten en in het bijzonder naar vlees. De consument is iets te vaak met problemen in deze sector geconfronteerd.

Hormonen, BSE, salmonella en de recente dioxinecrisis vormen aanleiding voor vragen over het product. Voor de klant zijn wij de eerste die wordt aangesproken. Wij willen daarom als supermarkten liever voorkomen dan genezen en wij willen de consument kunnen garanderen dat hij gecontroleerd vlees koopt. Daarom hebben de Nederlandse retailers ook gekozen voor het IKB-keurmerk.

Het in 1996 in Nederland ingevoerde IKB-keurmerk voor varkensvlees is wat dat betreft een grote stap in de goede richting. Zo hebben onze vleesinkopers een criterium waar ze van uit kunnen gaan. Zij kopen alleen nog bij erkende IKB-deelnemers. Een vleesleverancier die aan IKB deelneemt geeft hiermee aan dat hij serieus met zijn product bezig is, doordat hij zich vrijwillig aan controles onderwerpt, die verder gaan dan de wettelijke eisen. IKB geeft een houvast ten opzichte van het gebruik van medicijnen, van voer-leveranciers en van gecontroleerde wachttijden zodat geen residuen in het vlees zitten. De traceerbaarheid biedt een extra waarborg naar de consument toe, dat hij een veilig geproduceerd stuk vlees gekocht heeft.

De Nederlandse supermarktbranche is al jaren fervent voorstander van integrale ketenbewaking. De onafhankelijke controle op alle onderdelen van het systeem maakt het voor ons tot een ideale tool voor de inkoop. De vleesinkopers kunnen ervan uitgaan dat alleen gecontroleerde programmadeelnemers binnen de IKB-keten leveren. IKB beslaat dan ook alle schakels van de keten.

Het IKB-keurmerk wordt door ons als garantie gezien op de belangrijke weg naar een uitgebreider controlesysteem dat, behalve technische garanties, ook garanties geeft met betrekking tot een milieu- en diervriendelijker productie van varkensvlees.

Consumenten vragen hier steeds vaker om. Dan heb ik het niet alleen over een beperkte groep consumenten, maar ook over de reguliere consumenten. Die willen in toenemende mate de herkomst van bepaalde producten zien. Ze willen antwoord hebben op specifieke vragen. Niet alleen over de samenstelling van producten, maar ook over de manier waarop het tot stand is gekomen. Zijn sojabonen genetisch gemodificeerd? Is er op koffieplantages geen sprake van kinderarbeid? En dus ook: wordt vlees wel milieu- en diervriendelijk genoeg geproduceerd.

De supermarkt is de eerste schakel in de keten tussen producent en klant. Klanten hebben vertrouwen in de artikelen die ze bij ons kopen. Ze verwachten bovendien dat er volop aandacht wordt geschonken aan aspecten als milieu en gezondheid.

Dat vertrouwen brengt grote verantwoordelijkheden met zich mee.

Daarbij moet ik wel toegeven dat de ervaringen die we hebben met diervriendelijke producten aanleiding geven tot enige voorzichtigheid. Klanten kopen weliswaar massaal scharreleieren, maar de verkoop van scharrelkippen is beduidend minder. Datzelfde geldt voor scharrelvarkensvlees. Tijdens enquêtes geven klanten in grote meerderheid aan voor diervriendelijke producten te willen kiezen, ook al zijn deze duurder. Het daadwerkelijke koopgedrag geeft vooralsnog een ander beeld. Het gaat bij scharrelvlees en bij biologisch varkensvlees om een echte nichemarkt. Hoewel de belangstelling voor biologische producten in Nederland sterk toegenomen is de laatste tijd. Het CBL levert ook een belangrijke bijdrage aan de stimulering van de afzet van producten uit de biologische landbouw. Het CBL had een grote inbreng bij het totstandkomen van het convenant "biologische varkenshouderij". In maart van dit jaar is het convenant ondertekend en aangeboden aan de Minister van Landbouw. In het convenant heeft het CBL zich verplicht de afzet van biologisch varkensvlees in de supermarkten te stimuleren. In het afgelopen half jaar is de verkrijgbaarheid van dit bijzondere vlees flink toegenomen. Het biologische vlees is inmiddels in de meeste supermarkten te koop.

Niet alleen bij vlees maar ook bij eieren kiezen de supermarkten voor IKB. Vanaf 1-1-2000 gaan onze ei-inkopers de deelname aan IKB als voorwaarde bij hun leveranciers stellen. IKB is ook hier de basis voor een veilig ei en voor de garantie van traceerbaarheid. Later zullen andere kwaliteitsaspecten toegevoegd worden zoals: dierenwelzijn, milieu, rassen etc. Zo zal de meetlat van IKB hiermee geleidelijk hoger komen te liggen.

Op deze plek wil ik ook ingaan op de communicatie van het keurmerk. In het begin was IKB bedoeld als business-to-business communicatie, een hulp voor inkopers van de supermarkt. Later leek het een logische stap om de zorg die bij de inkoop besteed werd via het keurmerk aan de consument te laten weten.

Op de vleesverpakking en in advertenties etc. maken wij gebruik van de afbeelding van het keurmerk, wat de consument intussen goed herkent. De klant dwingt ons om de weg van de ketenbeheersing op te gaan. Van fok tot kok, zeg maar. Daarbij staat de Nederlandse klant bekend voor zijn prijsbewuste inkoopgedrag. Nederlanders willen de beste kwaliteit voor een gunstige prijs. Doordat veel bedrijven aan IKB deelnemen kunnen wij dit voordeel aan de consument doorgeven. Hij betaalt voor zijn IKB-lapje niet meer.

Het CBL is hier vandaag gevraagd om in te gaan op het thema "Veilig voedsel voor mens en dier."

De recente dioxineaffaire heeft weer eens aangetoond dat voedselveiligheid en kwaliteitsitems ongelofelijk belangrijk zijn. Motorolie werd door een vetsmelter met afgewerkte frituurolie vermengd. Het recyclen van frituurolie ten behoeve van het verkrijgen van een grondstof voor de diervoederindustrie is gangbare praktijk. Nooit had er echter voor die tijd een consument bij stil gestaan dat zijn oude frituurvet nog als voer voor kippen en varkens gebruikt kan worden. Gevaar voor de volksgezondheid ontstond op het moment dat men zich realiseerde dat de gevaarlijke stof dioxine in het veevoer beland was. De verspreiding naar andere mengvoerbereiders, de uitlevering aan honderden veehouders en de verwerking in duizenden voedingsproducten maakten het noodzakelijk dat een gigantische tracking en tracing operatie moest worden uitgevoerd, om mogelijkerwijs met dioxine besmette producten op te sporen en te verwijderen. De dioxineaffaire heeft aangetoond dat de traceerbaarheid van producten goed geregeld moet zijn, om in het geval van een calamiteit de betreffende producten uit de schappen te kunnen verwijderen. Het is echter nog belangrijker om deze incidenten te voorkomen:

Direct na de dioxineaffaire was er sprake van rioolslib in het veevoer.

Het doet er niet toe welke ongewenste stof in het diervoer zit; het mag gewoon helemaal niet gebeuren. Het veevoer staat aan het begin van de voedselketen. De dioxineaffaire heeft aangetoond wat voor een letterlijke olievlekwerking van een fout in een bedrijf uit kan gaan. Ik stel dus: Veilige voeding begint met veevoer, dat veilig moet zijn.

Wij zijn in de afgelopen weken vaak geciteerd met onze eis dat het veevoer beter moet worden; de controles moeten effectiever en onveilig veevoeder moet uitgesloten zijn. Met onze eis steunen wij de veehouders die aan het begin van onze voedselketen staan. De boeren zijn uiteindelijk diegene die het voer moeten vervoederen. Boeren spelen een belangrijke rol spelen in deze vicieuze cirkel door voer te weigeren wat niet voldoet aan minimale kwaliteitseisen: staat op de zak, wat erin zit? Klopt de declaratie? Worden er geen ingrediënten opgevoerd die niet toegestaan zijn? Maakt de leverancier gebruik van gecertificeerde grondstofleveranciers? Wordt de veevoerbereider regelmatig onafhankelijk geaudit?

Leveranciers zullen hun producten zeer zorgvuldig moeten controleren, oftewel zich laten auditen. Zoals dit ook bij onze leveranciers de merk- en huismerkleveranciers het geval is. Indien bij een fabriek tijdens een audit een tekortkoming geconstateerd wordt staat vast welke actie ondernomen moet worden. Indien het om een afwijking van geringe aard gaat, bijvoorbeeld een administratieve fout, zal het bedrijf een kans krijgen om de tekortkoming te verhelpen. Indien het om een zeer ernstige fout gaat, moet het bedrijf rekenen op afkeuring en zal het niet meer mogen leveren. Veel bedrijven in de verwerkende voedingsbranche hebben intussen voor een vrijwillige certificering op HACCP gekozen.

De logische eis die in richting veevoederbereiders gaat en naar de leveranciers van grondstoffen voor veevoederbereiding is dan ook dat deze zich zouden moeten laan certificeren door onafhankelijke instanties.

Veilig veevoer mag geen toeval zijn maar moet de vanzelfsprekende basis vormen in de de landbouw. Eten van vlees mag geen gezondheidsrisico worden. De consument beseft dat alles wat de landbouw aan de dieren vervoedert automatisch op zijn bord terechtkomt. Hij betaalt voor een veilig stuk vlees en heeft recht om dit ook te krijgen.

Bedankt voor uw aandacht.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...