Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarverslag 1998-1999 Amsterdam Anders/De Groenen

Datum nieuwsfeit: 01-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Controleer uw stem!

Jaarverslag 1998-1999 van de gemeenteraadsfractie Amsterdam Anders/De Groenen

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1998 stemden 15.082 Amsterdammers op Amsterdam Anders/De Groenen. Misschien gaf u ook uw stem voor een ecologische, rechtvaardige en democratische stad en een stem voor oppositie, in en buiten de gemeenteraad. Roel van Duijn, Ernst van Lohuizen en fractievoorzitster Hansje Kalt hebben nu ruim een jaar lang oppositie gevoerd in de gemeenteraad van Amsterdam. Met dit jaarverslag willen we iedere Amsterdammer laten weten hoe we werken en wat we doen. Zo kunt u zelf bepalen of we uw stem waard zijn. Een kwestie van een andere, meer democratische manier van aan politiek doen. Controleer uw stem!


De krenten uit de pap

Amsterdam Anders/De Groenen stelde vele kritische vragen in de gemeenteraad over het parkeerbeleid, Schiphol, het politieoptreden en over de manier waarop de gemeente met haar geld omgaat. We namen initiatieven rond democratie, de `witte illegalen', groen in de stad en internationale solidariteit. Hieronder volgt een kleine bloemlezig, de krenten uit de pap.

Autovrije binnenstad

Autovrije zondag

Sluipenderwijs blijft de stad vollopen met auto's. Hoewel het college van B&W zegt minder parkeerplaatsen op straat te willen, komt niets terecht van het doel om minder auto's in de stad te hebben. Veel auto's parkeren nu ondergronds. De stad wordt er niet minder vol van. Amsterdam Anders zette daarom ook zelf een straat af tijdens de autovrije zondag van 19 september, in samenwerking met kunstenaars uit Amsterdam. Want een binnenstad zonder auto's is niet alleen rustiger en veiliger. Met de vrijgekomen ruimte wordt de stad ook leuker.

Parkeerplaatsen en Noord-Zuidlijn

Bijna overbodig te zeggen, dat de fractie van Amsterdam Anders/De Groenen zich in de gemeenteraad keert tegen ieder voorstel om meer parkeerplaatsen te creëren. Tegelijkertijd vinden we, dat het alternatief aantrekkelijk moet zijn. We pleiten voor gratis openbaar vervoer. De Noord-Zuidlijn is geen goed alternatief: een lijn van niks naar nergens, en veel te duur. In de gemeenteraad herinneren we het college er iedere keer aan dat ze haar beloften - tijdens het referendum gedaan - breekt. Nu al is duidelijk, dat er tramlijnen opgeheven gaan worden, dat er bezuinigd gaat worden op de sociale veiligheid van de metrostations en dat de kosten veel hoger zullen uitvallen dan geraamd.

Wibaut-as

De gemeente is druk bezig met het ontwikkelen van plannen voor de Wibaut-as, de brede verkeersroute tussen het Amstelstation en de Binnenstad. Amsterdam Anders vormde een denktank-groep, die contact zocht met buurtbewoners uit de Binnenstad en stadsdeel Oost/Watergraafsmeer om samen de plannen van de gemeente kritisch te bekijken. Hieruit ontstond de werkgroep Weesper Wibaut Leefbaar. WWL kreeg van de gemeente een subsidie van f 45.000,- voor (tegen)onderzoek naar de plannen van de gemeente. Samen zorgen we ervoor, dat de ideeën van de buurtbewoners een belangrijke rol kunnen spelen bij het vaststellen van de uiteindelijke plannen.

Speelse stad

In een nota aan de raad met de titel `Speelse stad' deed ons raadslid Ernst van Lohuzien voorstellen om de openbare ruimte in Amsterdam op een `speelse' manier te verlevendigen door op open plekken spelobjecten te plaatsen, die ook aantrekkelijk zijn voor volwassenen. Een schaakkuil op de Dam met zitgelegenheid rondom; een overdekte galerij met banken en tafels met ingelegde dam- en schaakborden; midgetgolf- en jeu de boules-baantjes; een `Creatief plein', waar objecten vrij beschilderd mogen worden; enz.

Ontwerpers moeten samenwerken met kunstenaars om dit op een creatieve manier in te passen in de omgeving. We willen dat Amsterdam een ontwerpwedstrijd uitschrijft, waarbij de winnende ontwerpen uitgevoerd worden. Ook buurtbewoners willen we bij de plannen betrekken. Als de openbare ruimte aantrekkelijker wordt voor kinderen als volwassenen, ontstaat er een beter gebruik, wat de leefbaarheid en veiligheid van plein, parken en plantsoenen ten goede komt.


Democratie en burgerschap

Referendum

Wij zien het referendum als een goed middel om burgers te betrekken bij belangrijke gemeentelijke besluiten. De gemeente wist de correctieve referenda over IJburg en de Noord-Zuidlijn te `winnen' door tussentijds de regels te veranderen, waardoor het in feite onmogelijk geworden is om via dit middel nog besluiten van de gemeenteraad terug te draaien.

Wij willen het referendum weer teruggeven aan Amsterdam! In 1997 stelde ons raadslid Roel van Duijn voor om in Amsterdam ook een referendum op `volksinitiatief' mogelijk te maken. Daarbij kunnen burgers zélf een vraag voorleggen aan de stad, als ze daarvoor voldoende handtekeningen verzameld hebben.

Begin 1999 evalueerde de gemeenteraad de IJburg- en Noord-Zuidlijn-referenda. Men klopte zichzelf op de borst. Het succes van de correctieve referenda toont volgens hen aan, dat er `dus' ook geen behoefte aan een referendum op volksinitiatief nodig is... Die logica ontgaat ons. Wij zullen de discussie over referenda levend houden en met voorstellen blijven komen.

Witte illegalen

Ruim een jaar geleden was de kleermaker Gümüs nog een burger van deze stad. Vandaag worden, net zoals hem overkomen is, meer Amsterdamse burgers met uitzetting bedreigd: de zogenaamde `witte illegalen'. Amsterdam Anders was een van de initiatiefnemers van het comité `Geen mens is illegaal', dat streeft naar een verblijfsvergunning voor iedereen die kan aantonen, dat hij of zij vóór de invoering van de Koppelingswet in Nederland een bestaan had opgebouwd, en afschaffing van de Koppelingswet. Raadslid Ernst van Lohuizen sprak de hongerstakende Turkse vrouwen toe tijdens een grote demonstratie in februari 1999.

In de gemeenteraad hebben we ons sterk gemaakt voor het niet uitvoeren van de Koppelingswet. We hebben B&W gevraagd om er bij staatssecretaris Cohen van Justitie op aan te dringen een verblijfsvergunning te geven aan alle `witte illegalen'. De burgemeester werd opgeroepen tot `burgemeesterlijke ongehoorzaamheid': als hoofd van de politie kan hij weigeren om mee te werken aan het uitzetten van `witte illegalen'.

Op ons initiatief heeft de gemeente f 4,35 mln. vrijgemaakt om `witte illegalen' te helpen, die als gevolg van de Koppelingswet zonder inkomen zijn komen te zitten. Op die manier kunnen ze in Nederland overleven, totdat er een definitieve beslissing is gevallen over hun mogelijk verblijf in Nederland.

Wie controleert de politie?

Eu-rot-op

Tijdens de `Eurotop' van 1997 trad de Amsterdamse politie hard op tegen demonstranten en tegen mensen, die nog niet eens aan demonstreren waren toegekomen. Burgemeester Patijn beriep zich op Aartikel 140" (het lidmaatschap van een criminele organisatie) om grote aantallen mensen te kunnen arresteren. Arrestanten werden slecht behandeld. Het regende klachten over de politie. De klagers kregen gelijk van de rechter en de Nationale Ombudsman. Zij oordeelden dat de arrestaties onrechtmatig waren. Alle arrestanten kregen een schadevergoeding.

De fractie van Amsterdam Anders/De Groenen veroordeelde het optreden van de politie vanaf de eerste dag. We protesteerden tegen het gebruik van Aartikel 140" en het uitzetten van een groep Italianen op basis van een zogenaamd Noodbevel. Op aandringen van onze fractie kregen ook deze Italiaanse EU-critici een schadevergoeding van Patijn.

Rellen in West

Het afgelopen jaar waren er enkele `rellen' in Amsterdam West en in andere delen van de stad. De politie legde de schuld bij de Marokkaanse jongeren. De bevolking moet geloven, dat Marokkaanse jongeren overal in de stad voor steeds meer problemen zorgen. Op die manier probeert de politie, inclusief Patijn, een sfeer te scheppen, waarin het gerechtvaardigd lijkt dat zij steeds meer manschappen en meer bevoegdheden krijgen.

Wij vinden dat het zo de verkeerde kant opgaat. Het zogenaamde `zero-tolerance' beleid van de politie werkt provocerend en lost niets op. In feite is maar een kleine groep van maximaal 100 jongeren werkelijk crimineel. De tienduizenden andere jongeren leiden een normaal bestaan. Politici moeten jongeren serieus nemen en beter luisteren naar wat jongeren zelf willen.

Onze fractie trok aan de alarmbel en onze leden namen deel aan de demonstratie van buurtbewoners kort na het gewelddadige politieoptreden in West. We pleitten voor meer buurtvoorzieningen voor en door jongeren. Naar aanleiding van deze affaire stelde Amsterdam Anders ook de rol van politievoorlichter Klaas Wilting ter discussie. Burgemeester Patijn moest later toegeven dat Wilting buiten zijn boekje was gegaan met zijn gekleurde `voorlichting'.

Inhakken op `autolozen'

De fractie van Amsterdam Anders/De Groenen stelde vragen over het politieoptreden tegen de Amsterdamse `autolozen'. Elke eerste vrijdag van de maand demonstreren de `autolozen' op de fiets voor een stad zonder auto-overlast. Politie en justitie vinden dit maar niks en besloten in april 1999 om hen het actievoeren onmogelijk te maken. Daarbij hakte de politie hard los op een groepje vreedzame demonstranten. Zeven mensen werden gearresteerd, die echter nooit ergens voor vervolgd zijn. De politie verhinderde bovendien, dat een cameraman de demonstraties en het politie-optreden kon optreden. Wij hebben de burgemeester en wethouders kritische vragen gesteld over deze inperking van grondrechten (recht op demonstratie, recht op vrije nieuwsgaring). Aan de volgende autolozendemonstratie dede twee (duo)raadsleden van Amsterdam Anders/De Groenen mee. Het beleid lijkt bijgesteld te zijn: De demonstraties verlopen nu rustig, zonder politiegeweld.

Politieklachtenregeling

Het optreden van de Amsterdamse politie is vaak provocerend. D vraag die centraal stond op de Open Vergadering van Amsterdam Anders in december 1998 - `Wie controleert de politie?' - is dan ook meer dan gerechtvaardigd. Temeer daar veel klachten over politieoptreden niet of onvoldoende serieus worden behandeld. Na de Open Vergadering is een werkgroep ontstaan, waarin Amsterdam Anders samen met de Stichting Searchweb, het Klachten- en Adviesburo Politieoptreden en het Meldpunt Discriminatie Oost werkte aan een raadsnotitie voor verbeteringen in de Amsterdamse Klachtenregeling. De nota is in september 1999 aan de gemeenteraad aangeboden.


Schiphol

Geen verdere groei

Schiphol probeert het toegestane aantal starts en landingen voortdurend uit te breiden. In 1998 moesten extra vliegtuigen op Schiphol landen voor fans van de Rolling Stones en bezoekers van de Champions League-finale tussen Juventus en Real Madrid. Het Rijk stond die overschrijding toe en Amsterdam steunde dat. De fractie van Amsterdam Anders/De Groenen verzette zich. Niet omdat we tegen de Stones of voetbal zijn, maar omdat we ons niet op zo'n goedkope manier willen laten chanteren tot het tolereren van meer vluchten dan wettelijk zijn toegestaan.

Stop de overlast

B&W is niet van plan om stappen tegen Schiphol te ondernemen, als de luchthaven meer vliegtuigen over de binnenstad laat vliegen dan afgesproken. Met een motie in de gemeenteraad hebben we geprobeerd om B&W te dwingen tot juridische stappen tegen Schiphol. Maar het College en de andere partijen wilden de motie niet bespreken.

Bijlmerramp

De Bijlmerramp liet zien hoe rampzalig een fout kan zijn. Slachtoffers van de ramp mogen niet in de kou blijven staan. Gezondheid is te belangrijk om nonchalant over te doen. Onze (deel)raadsleden stelden afgelopen jaren vele vragen hierover aan het gemeentebestuur. Gezondheid is te belangrijk om nonchalant over te doen.

Wij hebben voorgesteld dat vliegtuigen die boven Amsterdam komen, extra gaan betalen voor starts en landingen op Schiphol. Verder willen we het gevaarlijk manoeuvreren en het vliegen met gevaarlijke stoffen boven Amsterdam indammen. Dit als opstapje naar een algemeen vliegverbod boven de stad.

Werkgelegenheid

De fractie van Amsterdam Anders/De Groenen stelde schriftelijke vragen aan B&W over de werkgelegenheidseffecten van Schiphol. Uit onderzoek blijkt dat een arbeidsplaats op Schiphol de overheid ongeveer vier keer zo veel kost als een gemiddelde arbeidsplaats elders in Nederland. Waarom dan altijd weer ermee schermen dat Schiphol zo'n belangrijke `banenmotor' is? Onlangs liet Schiphol zelfs weten, dat men honderd mensen wil ontslaan.

Vliegtax

De werkgroep Milieu van Amsterdam Anders heeft de gemeenteraad en alle stadsdeelbesturen het voorstel gedaan om voor ambtelijke reizen een `vliegtax' in te voeren. Dit is een initiatief van Aktie Strohalm. Het is de bedoeling dat bij het kopen van een vliegticket voor ambtelijke doeleinden een extra geldbedrag apart wordt gelegd. Dit geld wordt gebruikt voor milieubeschermende maatregelen zoals bijvoorbeeld de aanschaf van zonnepanelen. Daardoor wordt een deel van de schade door vliegreizen `compenseert'. In september 1999 werd het voorstel door de gemeenteraad aangenomen.


Groen in de stad

Ruigoord

Jarenlang hebben we de bewoners van Ruigoord geholpen in hun strijd voor behoud van hun dorp en de waardevolle natuurgebieden er omheen. Procederen, moties, vragen, een referendumverzoek, een voorstel voor een `gedraaide haven', die minder natuur zou aantasten... In februari 1999 voeren leden van Noord-Holland Anders, Amsterdam Anders en De Groenen als geuzen verkleed met schepen vanuit Amsterdam naar Ruigoord om de geuzen-Ruigoorders een hart onder de riem te steken en het gebied uit te roepen tot culturele enclave binnen het grondgebied van Amsterdam. Helaas, de gemeenteraad wil niet wijken: die overbodige Afrikahaven móet er komen. Onze fractie zal echter alles blijven proberen om het verdwijnen van Ruigoord tegen te gaan.

Schooltuinen

Bij de behandeling van de gemeentebegroting voor 1999 stelde de fractie van Amsterdam Anders/De Groenen voor om meer geld uit te trekken voor schooltuinwerk voor 4 tot 8-jarigen in de binnenstad. Door Natuur- en Milieu-onderwijs leren kinderen hun omgeving beter waarderen en gaan ze bewuster met het milieu om. In alle stadsdelen zijn er voor de onderbouw schooltuinen, behalve in de binnenstad. De scholen willen graag meer doen, maar kregen geen geld. Ons voorstel werd overgenomen door de gemeenteraad. Daardoor kan nu gewerkt worden aan beter natuuronderwijs voor de onderbouw van basisscholen. Dat gebeurt onder andere door aan te sluiten op hoe kinderen de seizoenen beleven.

Binnentuinen

De binnentuinen van Amsterdam vormen gezamenlijk een enorme groene long binnen de stad. Veel van die tuinen worden bedreigd met bebouwing. De werkgroep Milieu van Amsterdam Anders heeft een Open Vergadering en een aantal discussie-avonden georganiseerd over dit probleem. Er wordt gewerkt aan voorstellen om de binnentuinen meer bescherming te bieden. Samen met een groot aantal organisaties in de stad zullen deze plannen aangeboden worden aan de politiek. Vervolgens zal er in de vorm van een stedelijk platform verder gelobbyed worden om deze plannen ook werkelijk uitgevoerd te krijgen.


Internationale solidariteit

Derde Wereld

Jaarlijks geeft de gemeente ongeveer 600.000 gulden uit aan ontwikkelingssamenwerking. Dit gaat o.a. naar projecten in Managua (Nicaragua) en Beira (Mozambique), steden waarmee Amsterdam een stedenband heeft. Een ander deel wordt gebruikt voor bewustwordingsprojecten in Amsterdam, die aansluiten bij de projecten in Managua en Beira. De gemeente wil ook meer doen in Suriname. Er zijn projecten, maar er was nog geen geld voor de uitvoering. Door ijverig lobbyen door de fractie Amsterdam Anders/De Groenen komt dit geld er in 1999 uiteindelijk toch.

Verder hebben wij voorstellen gedaan om de stadsdelen en de centrale stad beter met elkaar te laten samenwerken op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Stadsdelen kunnen activiteiten steunen door subsidies te geven, gebouwen ter beschikking te stellen, materiaal te leveren voor infomarkten en acties, enz.

MAI

Amsterdam Anders/De Groenen heeft de gemeenteraad voorgesteld om Amsterdam tot `MAI-vrije zone' te verklaren. Het MAI (Multilateraal Akkoord op Investeringen) is een internationaal plan om vrije investeringen zoveel mogelijk te bevorderen, en is uitgedopkterd door de rijkste landen ter wereld.

Invoering van het MAI betekent dat de deelnemende landen en lokale overheden geen voorwaarden meer mogen stellen inzake arbeidsvoorwaarden en het milieu, als bedrijven zich hier willen vestigen. Het verbiedt ook om sancties in te stellen tegen staten en bedrijven, die meewerken aan schendingen van mensenrechten. De MAI-onderhandelingen zijn vastgelopen, omdat Frankrijk niet langer wil meewerken. Maar achter de schermen blijft het broeien. Men wil nu een investeringsakkoord binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO, 130 aangesloten landen). Met ons voorstel om Amsterdam tot MAI-vrije zone te verklaren, maken we duidelijk dat we af willen van dit soort onzinnige beperkingen van de lokale autonomie en van de ongeremde groei- en winstmogelijkheden voor de kleine zakenelite.

Kosovo

Na de bombardementen op Joegoslavië kreeg ons raadslid Roel van Duijn unanieme steun in de gemeenteraad voor het voorstel om een team van Amsterdamse ambtenaren in te zetten bij de wederopbouw van het getroffen Pristina.


Schandalen

Vaak zijn we de enige partij in de gemeenteraad, die kritiek heeft op hoe de gemeente omgaat met geld en de privacy van Amsterdammers.

Miljoenen gratis wegggeven

Wethouder Stadig beloofde de Hogeschool van Amsterdam (HvA) gratis de grond onder twee van haar panden. De HvA verkocht de grond aan speculanten, die het nog een paar keer doorverkochten voor een steeds hogere prijs. Ze verdienden daarmee miljoenen. Toen Hansje Kalt van Amsterdam Anders/De Groenen de gemeente op haar fout wees (afgesproken is dat de gemeente zoveel mogelijk grond in eigen bezit houdt en in erfpacht uitgeeft), `herstelde' men dit door de fout goed te keuren en alsnog de grond gratis weg te geven!! Zo raakt de stad miljoenen kwijt en de verantwoordelijke wethouder mag rustig blijven zitten.

Steun aan kraakpanden

De fractie van Amsterdam Anders/De Groenen heeft zich het laatste jaar regelmatig verzet tegen de ontruiming van kraakpanden, die vervolgens leeg blijven staan. Dit was onder meer het geval met de Dikke Daan in de Pijp en het Paard van Amstel aan de Amstel. Dit laatste pand staat al meer dan 10 jaar leeg te verkrotten. Na herhaalde malen aandringen van Amsterdam Anders/De Groenen heeft de gemeente nu eindelijk besloten het pand te kopen en te gaan verbouwen tot woonruimte.

Big Brother

De gemeente wil allerlei gegevensbestanden standaardiseren en aan elkaar koppelen. Eerst gebeurde dit alleen om zware, georganiseerde criminaliteit op de Wallen te bestrijden. Nu gaat men het echter uitbreiden naar de hele binnenstad en alle stadsdelen. Onduidelijk is waarvoor het nieuwe systeem (de Basisvoorziening Vastgoed Amsterdam) gebruikt zal worden. Het College heeft het over `allerlei projecten'. In feite zijn de plannen illegaal. Er is een meldingsplicht, maar de gemeente trekt zich daar niets van aan. Ook moeten de doelen duidelijk omschreven zijn, wat de gemeente niet doet. Amsterdam Anders/De Groenen protesteerde, maar de rest van de raad is niet geïnteresseerd. Een makkelijker handlanger als onze gemeenteraad kan Big Brother zich niet wensen...


Samenwerken met de stad

Open vergaderingen

Tijdens de verkiezingscampagne werden actiepunten geformuleerd, waar we als gemeenteraadsfractie aan willen werken. Het eerste actiepunt, `De burger serieus nemen', is meteen een belangrijke bestaansreden voor het platform Amsterdam Anders: naar een betere dialoog tussen Amsterdammers en hun gemeentebestuur én meer zeggenschap voor burgers bij het nemen van besluiten.

Na de verkiezingen is Amsterdam Anders begonnen met het organiseren van de `Open vergaderingen', waar iedereen kan mee discussiëren over actuele thema's in de stad. In 1998 organiseerden we Open Vergaderingen over het Amsterdamse huisvestingsbeleid, het mediabeleid (wie bepaalt het radio- en TV-aanbod?) en de rol van de politie in de stad (wie controleert de politie?).

De bijeenkomsten worden goed bezocht. Het is de bedoeling, dat steeds meer actieve Amsterdammers hun weg vinden naar deze Open vergaderingen en samen met ons ideeën uitwerken en verdere acties plannen. Voor de komende tijd staan in ieder geval Open Vergaderingen op het programma over de Amsterdamse binnentuinen, over Sociaal Amsterdam en over de 'Geïllegaliseerden' in onze stad.

Werkgroepen

Bij het voorbereiden van de Open vergaderingen en het organiseren van acties worden de gemeenteraadsfractie en het bestuur van Amsterdam Anders geholpen door 3 speciale werkgroepen: de Werkgroep Milieu, de Werkgroep Sociaal-economisch en de Werkgroep Democratie. Zij verzamelen informatie en werken voorstellen uit. Wie regelmatig wil meedenken én meedoen, is welkom bij vergaderingen van de werkgroepen. Je kunt je hiervoor opgeven bij de gemeenteraadsfractie.

Samenwerking

Behalve op vergaderingen ontmoeten we ook veel actieve Amsterdammers in het stadhuis. Onze fractiekamer staat altijd open. Wij helpen met advies over acties in de stad, bij vragen over gemeentelijke procedures of bij het schrijven van een brief aan de gemeenteraad. Ook nemen we vaak vragen van burgers of actiegroepen over en stellen ze namens hen in de gemeenteraad of in een van de raadscommissies. Op die manier vormen we een brug tussen burgers en gemeentebestuur.

Verder gaan we ook voortdurend de stad in om te kijken wat er leeft, om discussies te volgen en acties te steunen. In de werkgroep Weesper Wibaut Leefbaar werken we bijvoorbeeld samen met buurtbewoners aan alternatieven voor de'Wibautas'. Verder hebben we nauw contact met de zgn. `witte illegalen', met woonbootbewoners, met natuurwerkgroepen in de stadsdelen, enz. Door aanwezig te zijn op de plaatsen waar het erom spant kunnen we snel helpen, wanneer dat nodig is.

Om op de hoogte te blijven van de activiteiten van onze fractie kun je een abonnement krijgen op `De Andere Krant', het kwartaalblad van Amsterdam Anders. Dit blad is gratis verkrijgbaar, maar vrijwillige bijdragen zijn natuurlijk altijd heel welkom. Voor een abonnement kun je terecht bij de fractie.


De toekomst

De gemeenteraadsfractie van Amsterdam Anders/De Groenen is goed ingewerkt. We reageren op wat er speelt in de gemeente en komen met eigen voorstellen. Om kritisch te blijven over wat we voor de stad doen, kijken we regelmatig naar onze uitgangspunten en ons verkiezingsprogramma. Voor de komende periode hebben we een lijst van speerpunten gemaakt. Dat betekent niet dat andere onderwerpen blijven liggen. We blijven snel reageren op problemen in de stad, zoals bij de `witte illegalen', het politie-optreden tegen de `autolozen' of als mensen op een zijspoor worden gezet bij de herinrichting van hun buurt.

We staan altijd open voor ideeën van Amsterdammers, die iets positiefs willen doen in de stad. Laat ons daarom uw mening horen over ons beleid van het afgelopen jaar en over onze speerpunten voor het komende jaar. Blijf uw stem laten horen.

Speerpunten * Vrij baan voor referendum * Betaalbare huisvesting * Goede jongerenvoorzieningen * Meer groen in de stad * Versterk de multiculturele stad * Geen Noord-Zuidlijn, beter Openbaar Vervoer * Verbouwing van de A10 * Politie onder controle * Behoud Ruigoord * Beperking ruimtegebruik haven * Stop groei van Schiphol * Kansen door de `Speelse' stad * Leefbare Wibaut-as * Autovrije Binnenstad * Rechten voor Witte Illegalen * Behoud van woonwerkpanden

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...