Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Milieudienst Den Helder millenium-proof

Datum nieuwsfeit: 01-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Helder

MILIEUDIENST: MILLENIUM-PROOF

betreft: BEGROTING
week: week 48

Van BNLS naar beeldkwaliteit en heldere afspraken met bewoners

De Milieudienst gebruikt de aanloop van het nieuwe millenium om een aantal zaken te her-ijken. Een van de belangrijkste punten daarbij is de aanpak van de woonomgeving. Na een optimistische start begin jaren `90 met het Beleidsplan Natuur, Landschap en Stedelijk groen, ontdekten we de laatste jaren steeds meer dat theorie en praktijk uit de pas liepen. De plaatjes in het beleidsplan, met name in het stedelijk groen, kwamen in schrille tegenstelling met het dagelijks beeld van een verpauperde woonomgeving. Het uitgangspunt van het BNLS
- het idee dat je met minder geld tòch een verbetering van het groenbeeld kunt realiseren, als je het maar efficiënter besteedt - bleek een illusie...

Beeldkwaliteit: de kosten bij het plaatje

Wethouder Milieuzaken Eljo Vos-Brandjes vertelt waarom de discussie over uw buurtgroen zo belangrijk is. `Als gemeente werk je met gemeenschapsgelden, dus is het zaak de "kosten" die je bij het "plaatje" doet helder in beeld te brengen. Als je met z'n allen kiest voor een bepaalde kwaliteit, moeten de gevolgen (het beslag op de gemeenschapsgelden) volstrekt duidelijk zijn. Een week geleden hebben we daarvoor met gemeenteraadsleden een eerste vingeroefening gehouden'. De komende maanden werkt de Milieudienst dit beeldkwaliteitsplan verder uit in plannen per wijk en biedt dit aan de gemeenteraad aan. De bewoners worden bij het maken van de wijkplannen tijdig betrokken.

Churchillpark

Het werken aan de beeldkwaliteitplannen betekent niet dat de Milieudienst nu pas op de plaats maakt. Dit winterseizoen wordt het achterstallig groenonderhoud grootschalig aangepakt. Een plek waar dat
-zeker bij de eerste aanblik - ingrijpende gevolgen zal hebben, is het Churchillpark. Dit park, aangelegd begin jaren `30 als landschapspark in Engelse stijl, verkeert in bedroevende staat. een explosie van iepziekte vormde dit jaar de druppel die de emmer deed overlopen. Fasegewijs - om budgettaire reden maar ook om het park tijdens het onderhoud in functie te laten - worden nu de plantvakken en lanen opgeknapt.

Begraafplaats en aula

Voor de restauratie van de aula en het "drenkelingenhuisje" op de Huisduiner begraafplaats, heeft de Milieudienst een drietal varianten ontwikkeld. In 2000 moeten beide panden in de steigers. Aansluitend en in overleg met de vereniging Helderse Historische Grafmonumenten, zoeken we naar mogelijkheden om het historische deel van de begraafplaats beter te kunnen presenteren. Tot slot pakken we de bewegwijzering en het planten van hagen aan.

Duinzoomplan krijgt vorm

Dit najaar is het gelukt om de eerste stap te maken in de richting van het Duinzoomplan. Het komende jaar gaan we van papier naar uitvoering: de aanplant van het eerste stuk bos en het begin van de aanleg van fiets- en kanoroute. De entree van de Donkere Duinen en de dierenverblijven worden opgeknapt als voorschot op de plannen voor de kinderboerderij en het natuur- en milieu-educatief centrum in Mariëndal.

Spelen

De voor afgelopen jaar toegezegde inhaalslag in het onderhoud van de speelterreinen is tot ergernis van velen niet waargemaakt. Aanstaand voorjaar komt die inhaalslag er alsnog, gecombineerd met een plan van aanpak voor nieuwe speelterreinen en regels voor onderhoud.

Onkruidbestrijding

Den Helder is bijna 15 jaar gifvrij en dat houden we graag zo. Dat betekent ook dat we blijven zoeken naar alternatieven om straat en stoep tegen zo laag mogelijke kosten schoon te houden. Samen met de Dienst Stadsontwikkeling & Beheer experimenteren we in 2000 voort met nieuwe technieken om het onkruid uit de verharding te houden.

Huishoudelijk afval

Het aanbod GFT-afval is het afgelopen jaar gedaald en de hoeveelheid "grijs" afval navenant gestegen. Dit betekent niet alleen een teruglopend milieu-rendement, maar heeft ook financiële gevolgen. Zeker omdat de rijksoverheid plannen heeft een toeslag op bedrijfsafval te heffen. Extra voorlichting en strengere handhaving worden ingezet om een beter scheidingsgedrag te bevorderen.

De inzameling en verwerking van het afval wordt voor 100% betaald uit de afvalstoffenheffing. Loon- en prijsstijgingen noodzaken ons tot een tariefsverhoging van 2,25%, oftewel: een verhoging van fl. 11,40 voor een meerpersoonshuishouden en fl. 7,87 voor een eenpersoonshuishouden.

Wethouder Vos blikt nog eventjes vooruit: `wijkgericht werken, klantenservice, wandelroutes zoals de in 1999 gepresenteerde routes door de Donkere Duinen en Noorderhaven, plannen voor de zuidrand De Schooten en vergroten van het Refugium....aan de vooravond van 2000 staat er veel op stapel en met al die plannen bewegen we ons in de openbare ruimte, in uw en onze straat. Het belangrijkste is dat we daar goede afspraken over maken en daar mag u ons op aanspreken'. De Milieudienst sluit zich daar graag bij aan.

_________________________________________________________________

laaste verandering: december 01, 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie