Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Belastingverhogingen Den Helder

Datum nieuwsfeit: 01-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Helder

Wat betaald u aan belastingen?

betreft:
week: week 48

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor een aantal gemeentelijke belastingen voor 2000 te verhogen.

De belangrijkste zijn:

* de onroerende-zaakbelastingen (+ 5,4 %)

* de afvalstoffenheffing (+ 2,25 %) en

* het rioolrecht (+ 7 %).

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)
Iedereen die in het bezit is of gebruik maakt van een onroerende zaak (woning, bedrijf en dergelijke) krijgt een aanslag OZB. U betaalt een tarief per f. 5.000,-- van de getaxeerde waarde. Voor de eigenaar van een onroerende zaak is dat in 2000

f 12,78; huurders (gebruikers) betalen f 10,25. Bent u zowel eigenaar als gebruiker dan betaalt u dus aan OZB f 23,03 per f 5.000,-- van de getaxeerde waarde.

Daarnaast krijgt u voor het jaar 2000 op de ozb een korting van f 100,-- per woning, de zogenaamde Zalm-snip.

De stijging van de OZB-tarieven ten opzichte van 1999 bestaat uit twee delen. Een deel (3,9 %) ter compensatie van de gestegen lonen en prijzen en de overige 1,5 % in verband met de dekking van de gemeentelijke bijdrage in de investeringen van de Oude Rijkswerf Willemsoord.

Afvalstoffenheffing
U betaalt deze belasting voor het ophalen en verwerken van het afval. Het verwerken van het afval is duur. Daarom is het scheiden van afval belangrijk, want hoe meer er gescheiden wordt aangeleverd, des te goedkoper zijn de verwerkingskosten. En dit heeft grote invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing.

Het kringloopbedrijf "in de tweede hand" haalt in heel Den Helder glas, papier, kleinmetaal en textiel bij u aan huis op.

Onder meer hogere lonen en prijzen maken een lichte stijging van de tarieven noodzakelijk. Dit betekent dat u in 2000 f 518,-- betaalt. Eénpersoonshuishoudens betalen f 358,-- .

Rioolrecht
Met de inkomsten uit de rioolrechten betaalt de gemeente de kosten voor het onderhouden en het vernieuwen van de riolering. Als gevolg van nieuwe milieuvoorschriften moeten hemel- en rioolwater gescheiden worden afgevoerd. Hiervoor is een meerjarenplan vastgesteld. Hierin is ook vastgelegd dat het tarief voor het rioolrecht elk jaar stijgt met 5 % en met een percentage ter compensatie van loon- en prijsstijgingen. Voor 2000 komt dit in totaal neer op 7 %.

Hondenbelasting
Als u een of meer honden heeft, ontvangt u een aanslag voor hondenbelasting. Voor 2000 betaalt u voor de eerste hond f. 121,-- en voor elke volgende hond f. 163,--.

Ook de overige gemeentelijke heffingen als leges voor bouwvergunningen en een aantal andere vergunningen, toeristen- en forensenbelasting, markt- en havengeld- tarieven ontkomen in het voorstel van b & w niet aan verhogingen.

HOEVEEL MOET IK DAN BETALEN????

Hieronder ziet u wat u het komende jaar aan gemeentelijke heffingen te wachten staat. U treft ook een overzicht aan van voorgaande jaren. Hierdoor krijgt u een globaal overzicht in de ontwikkeling over een aantal jaren.

Voor de goede orde merken wij nog op dat de hierbij gebruikte tarieven voor 2000 voorstellen zijn van het college aan de gemeenteraad. Het is dus mogelijk dat de raad anders besluit.

Hoeveel betaalt u?

Gezin met eigen woning met een getaxeerde waarde van f. 143.000,--

jaar

2000

1999

1998

1997

OZB-eigendom

357,--

339,--

324,--

320,--

OZB-gebruik

287,--

272,--

260,--

256,--

rioolrechten

183,--

171,--

160,--

152,--

afvalstoffenheffing

518,--

507,--

478,30

459,90

vermindering lokale lasten


-100,--


-100,--


-100,--

totaal


1.245,--


1.189,--


1.122,30


1.187,90

bij betaling in 10 termijnen met automatische incasso

124,50

n.v.t

n.v.t

n.v.t

Alleenstaande met hond in huurwoning van f. 143.000,--

jaar

2000

1999

1998

19997

OZB-gebruik

287,--

272,--

260,--

256,--

afvalstoffenheffing

358,--

350,--

329,50

316,80

hondenbelasting

121,--

117,--

112,--

112,--

vermindering lokale lasten


-100,--


-100,--


-100,--

n.v.t.

totaal

666,--

639,--

601,50

684,80

bij betaling in 10 termijnen met automatische incasso

66,60

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Hertaxatie naar de situatie per 1-1-1999
De gemeente is samen met taxatiebureau Houdringe BV bezig al de onroerende zaken in Den Helder opnieuw te taxeren. Het is nu nog niet duidelijk wat de totale effecten van deze hertaxatie zullen zijn.

Kwijtschelding
Hebt u een minimuminkomen en kunt u de OZB, de afvalstoffenheffing en / of de hondenbelasting niet betalen, dan kan de gemeente u kwijtschelding verlenen.

Het rijk heeft hiervoor richtlijnen opgesteld.

Wilt u hierover meer weten, dan kunt u bellen met de afdeling Financiën, telefoon (0223-) 671376.

Automatische incasso van gemeentelijke heffingen Vanaf het jaar 2000 ontvangt u één aanslagbiljet voor diverse gemeentelijke heffingen. Dit zijn de OZB, de rioolrechten, de afvalstoffenheffing, de hondenbelasting en de forensenbelasting.

Forensenbelasting is alleen van toepassing voor eigenaren van vakantiebungalows.

U kunt de gecombineerde aanslag in 10 termijnen betalen; hiervoor machtigt u de gemeente om het bedrag van de aanslag in 10 gedeelten automatisch in 10 achtereenvolgende maanden van uw bank- of postbankrekening te incasseren.

_________________________________________________________________

laaste verandering: december 01, 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie