Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inspectie vindt geen onregelmatige invoer van rundervlees

Datum nieuwsfeit: 01-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van VWS

Verslag onderzoek invoer srm-materiaal

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

GZB/VVB 2019642

1 december 1999

In mijn brief van 12 oktober 1999 kenmerk GZB/VVB/20006187 heb ik u toegezegd dat ik u nader zal informeren over de resultaten van een specifiek onderzoek van de Inspectie W & V naar de invoer, vanuit de lidstaten, van onder andere runderkarkassen en de mogelijke aanwezigheid van gespecificeerd hoog-risico-materiaal (srm-materiaal), in het bijzonder ruggenmerg, in deze producten.

De aanleiding van dit onderzoek waren de tijdens een hoorzitting bij de Tweede Kamer d.d. 6 oktober 1999 door de financieel directeur van runderslachterij Weyl Beef Product B.V. in Enschede naar voren gebracht opmerkingen over mogelijke invoer van srm-materiaal uit onder meer Duitsland. De Inspectie heeft een gesprek gehad met de directie van de desbetreffende runderslachterij. Van die zijde werd naar voren gebracht dat het in het bijzonder ging om srm-materiaal, zoals ruggenmerg, dat in Duitse slachterijen tussen het vet zou komen, en dat in karkassen van geslachte runderen zou zitten. Nadere gegevens werden niet verschaft en een specifiek onderzoek naar aanleiding van de opmerkingen van de voornoemde financieel directeur kon derhalve niet plaatsvinden.

Een onderzoek is vervolgens ingesteld bij bedrijven, die volgens eigen informatie betreffende producten uit, onder andere, Duitsland invoeren. Het onderzoek is uitgevoerd bij 5 uitsnijderijen, 4 koel/vrieshuizen en 1 vetsmelterij in het Oosten van het land. Bij de onderzochte bedrijven is, naast een controle van de aanwezige producten, ook een administratieve controle van de invoerpapieren uitgevoerd. Op basis van deze gegevens is uiteindelijk bij één bedrijf de invoer van vlees, in dit geval runderkarkassen, uit Duitsland geconstateerd. Bij de in dat bedrijf ongeveer 200 aanwezige voor-en achtervoeten, afkomstig van slachterij Steineman uit Steinfeld (Duitsland) zijn geen restanten ruggenmerg, i.c. srm-materiaal, aangetroffen.

Onregelmatigheden zijn door de Inspectie derhalve niet vastgesteld. Bij toekomstige inspecties zal de mogelijke invoer van srm-materiaal als aandachtspunt worden meegenomen.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie