Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede Kamer: versterking organisaties etnische minderheden

Datum nieuwsfeit: 01-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


00000000.121 brief sts vws versterking van eigen organisaties van etni sche minderheden

Gemaakt: 13-12-1999 tijd: 16:31


3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


1 december 1999

kamervragen inzake notitie «Met vereende kracht

In antwoord op uw brief van 26 november 1999, nummer VWS/99/64/LD, deel ik u mede dat de vragen van uw Kamer over mijn notitie «Met vereende kracht» inzake mijn beleidsvoornemens om te komen tot een versterking van eigen organisaties van etnische minderheden en de ondersteuning die daarbij nodig is, worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

Margo Vliegenthart

Bijlage bij brief DBO-CB-U-2022813

Antwoorden op vragen aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de notitie «Met vereende kracht» over de versterking van eigen organisaties van minderheden en de ondersteuningsstructuur die daarbij nodig is.

Op welke wijze zijn de organisaties in het voortraject betrokken en wat was de reactie van de desbetreffende organisaties?

Bij aanvang van het eerste onderzoek van Muskens is op ambtelijk niveau in een gezamenlijk overleg gesproken met de samenwerkingsverbanden in het Landelijk Overleg Minderheden (LOM). Afzonderlijk is voorts nog gesproken met twee van deze samenwerkingsverbanden, te weten: het Landelijk Inspraakorgaan Zuid-Europeanen (LIZE) en Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON). Daarbij is een eerste ruw idee van een platform, zoals nu uitgewerkt in «Met vereende kracht», ter tafel gekomen. De reacties daarop waren verdeeld en liepen sterk uiteen. Voor een deel wenste men in het geheel nog niet te reageren en de uitkomsten van de evaluatie af te wachten. Voor een ander deel bepleitte men enkel een verruiming van de subsidiecriteria, zonder in te gaan op het idee van een platform. Bij de verdere uitwerking van de ideeën rond het platform is ambtelijk diverse malen, zowel individueel als gezamenlijk, met FORUM, VON, NOV en sVM overlegd. In grote lijnen kon men zich vinden in de plannen.

Het ontwerp van de onderhavige notitie is op 15 september jl. naar de samenwerkings-verbanden verstuurd en op 22 september jl. in een ambtelijk LOM-vooroverleg besproken. Tot slot hebben de Minister voor GSI en ik op 28 september jl. overleg gevoerd met het LOM over een concept van «Met vereende kracht». In dit LOM-overleg hebben de samenwerkingsverbanden kritisch gereageerd op de notitie, hetgeen aanleiding is geweest de notitie op diverse punten bij te stellen.

Op welke wijze wordt in de beleidsvoornemens invulling gegeven aan de uitzonderingspositie (geen vrijwilligersorganisaties zoals geconstateerd in de onderzoeken van Muskens) die het VON inneemt?

Zoals terecht is opgemerkt is de VON geen vrijwilligersorganisatie. De VON wordt door mij structureel gesubsidieerd voor de ondersteuning van zelforganisaties van vluchtelingen. Dat geschiedt buiten het budget van f 2 miljoen dat beschikbaar is voor zelforganisaties, en zal worden voortgezet. Daarnaast ontvangt de VON evenals FORUM tijdelijk subsidie voor de helpdesk voor zelforganisaties. Daarvoor wordt wel geput uit de f 2 miljoen. Bij de totstandkoming van het in «Met vereende krachten» aangekondigde platform komt deze helpdesk op termijn te vervallen. Deze is immers ingericht om zelforganisaties te ondersteunen bij het aanvragen van subsidie.

Op welke wijze wordt de beschikbare 2 miljoen gulden nu verdeeld over respectievelijk gemeenten, provincies en FORUM? Welke verdeelsleutel wordt daarbij gehanteerd en op welke wijze vindt verantwoording plaats, en betekent dat dan dat er geen sprake meer zal zijn van subsidiëring van en daarmee niet verdergaand voortbestaan van landelijke zelforganisaties van minderheden?

Er is geen sprake van verdeling van de middelen over gemeenten, provincies en FORUM. De f 2 miljoen zal op termijn in zijn geheel ter beschikking van het platform worden gesteld om daarmee de in «Met vereende kracht» opgenomen taken ten behoeve van zelforganisaties uit te voeren.

Afgezien van een overgangsregeling (zie ook het antwoord op vraag 7) zal er inderdaad geen directe subsidiëring van landelijke zelforganisaties meer plaats vinden. Landelijke zelforganisaties kunnen dan terecht bij het platform voor inhoudelijke en logistieke ondersteuning, voor uitwisseling van informatie op landelijk niveau en voor de uitvoering van activiteiten. Het platform is er dus juist om meer en langer kansen te bieden aan (onder andere) de landelijke zelforganisaties dan door de subsidieregeling kan worden geboden. Die regeling kent immers slechts een maximale subsidietermijn van vijf jaar.

Wordt het voortbestaan van de belangenbehartigingsfunctie van de zelforganisaties van minderheden op landelijk niveau in de voortgezette opzet gegarandeerd gelet op hun representerende functie?

De representerende functie van organisaties van minderheden wordt uitgeoefend in het kader van het LOM. Daarin komt met de komst van het platform en het afschaffen van de subsidieregeling geen verandering.

Waarom worden, redenerend vanuit de stelling dat zelforganisaties van minderheden als vrijwilligersorganisaties kunnen worden beschouwd, het NOV en de sVM slechts op de achterhand betrokken?

De primaire taak van het platform is één op één ondersteuning geven aan vrijwilligers-organisaties van minderheden. Daarvoor is kennis van de doelgroep een eerste vereiste. Vandaar dat FORUM en de VON het voortouw hebben. Betrokkenheid op de achterhand dient in deze niet verstaan te worden als geen of een zeer geringe betrokkenheid. Juist vanwege hun kennis van vrijwilligerswerk wordt ook van NOV en sVM de nodige inbreng verwacht. Het platform kan daarvoor die kennis doorgeleiden vanwege diens expertise over de doelgroep. Omgekeerd moet het platform wensen en behoeften van de desbetreffende vrijwilligersorganisaties op het gebied van informatievoorziening (subsidiabele taak van NOV) en methodiek-ontwikkeling (subsidiabele taak van sVM) aan NOV en sVM overbrengen zodat zij daar in hun programmering rekening mee kunnen houden.

In de voorgestelde opzet worden Zuid-Europeanen weer meegenomen. Kan hieruit worden afgeleid dat daardoor relatief sprake is van een teruglopend budget? Wat zijn de overwegingen en effecten hierbij?

Ten opzichte van de huidige subsidieregeling krijgt het platform inderdaad een uitgebreidere doelgroep. Echter, aangezien in de nieuwe opzet niet langer individuele zelforganisaties instellingssubsidie zullen ontvangen, kan niet gezegd worden dat er relatief sprake is van een teruglopend budget. Het platform zal weliswaar alle groepen moeten bedienen. Daar staat tegenover dat met de gekozen opzet, anders dan bij de huidige subsidieregeling, geen sprake meer zal zijn van (aanzienlijke) onderbesteding. Zo bezien is er zelfs sprake van een relatief oplopend budget.

Wat zijn de gevolgen van de in de notitie voorgestelde wijzigingen voor de organisaties die thans wel gefinancierd worden?

In «Met vereende kracht» staat al aangegeven dat er sprake zal zijn van een overgangsregeling. Zelforganisaties die thans subsidie ontvangen, behouden de subsidie volgens de in de huidige subsidieregeling vastgelegde systematiek. Dat wil zeggen dat zij gedurende maximaal vijf jaar subsidie kunnen ontvangen. Het jaar 2000 is het laatste jaar dat nieuwe organisaties een subsidieaanvraag kunnen indienen. Die organisaties ontvangen dan uiterlijk in 2004 voor het laatst subsidie.

Daarnaast kunnen organisaties die nu subsidie ontvangen, ook een beroep blijven doen op het platform. Dat is winst ten opzichte van de huidige situatie.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...