Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kennisgeving GS Friesland beschikking Berkhof te Heerenveen

Datum nieuwsfeit: 01-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Kennisgevingen

Kennisgeving beschikking Berkhof te Heerenveen

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben aan Berkhof Heerenveen B.V. een Wet milieubeheervergunning verleend. De vergunning heeft betrekking op het veranderen en in werking hebben van een autobusbouwbedrijf. De verandering houdt in, dat in verband met een bodemsanering op het terrein een zuiveringsinstallatie wordt geplaatst, bestaande uit een pomp, een ventilator en een striptoren. Het bedrijf is gelegen aan de Wetterwille 12 te Heerenveen
(Industrieterrein Kanaal).
Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden om het milieu te beschermen. De vergunning is ten opzichte van de ontwerp-vergunning ongewijzigd.

U kunt de stukken inzien!
De aanvraag, de beschikking en de overige stukken die van belang zijn liggen vanaf

6 december tot 17 januari 2000 ter inzage:

- in het Provinsjehûs, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden, bij de afdeling Milieuvergunningen op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (tel. 058 292 51 28);

- bij de afdeling Milieu- en bouwtoezicht van de gemeente Heerenveen, Crackstraat 2 te
Heerenveen, op werkdagen van 08.00 tot 12.30 en van 12.30 tot 17.00 uur op afspraak (vrijdag tot 16.00 uur op afspraak);
- in de leeszaal aan het Burgemeester Kuperusplein 48 te Heerenveen, op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 20.00 uur, woensdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.

Wie kunnen er beroep instellen?
Tegen het besluit kan tot en met 17 januari 2000 beroep worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage door:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking;

- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerp-beschikking;

- de belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking.

Gedurende de beroepstermijn kan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De indiener van het verzoekschrift moet daarbij een afschrift (kopie) van het beroepschrift meesturen.
Het beroepschrift en/of het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet/moeten worden ondertekend en moet/moeten tenminste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de datum;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; d. de gronden van het beroep.
De beschikking treedt pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, treedt de beschikking niet eerder in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie:
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer M. v/d Akker, afdeling
Milieuvergunningen, tel. 058 292 58 67.


1 december 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie