Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Effectiviteit armoedebeleid Tilburg nader onderzocht

Datum nieuwsfeit: 01-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Tilburg

1-12-99

Effectiviteit armoedebeleid Tilburg nader onderzocht

Het gemeentelijke armoedebeleid biedt ondersteuning, maar is zeker voor verbetering vatbaar.

Het PON en Bureau Vertige hebben in opdracht van gemeente in de periode van maart tot september 1999 onderzoek verricht naar de effectiviteit van het gemeentelijke armoedebeleid. Er is een schriftelijke enquête gehouden onder 882 huishoudens en er zijn diepte-interviews gevoerd met 58 huishoudens. Met het onderzoek is de inkomens- en leefsituatie van ten minste 10 procent van de Tilburgse bevolking in beeld gebracht.

Uit het onderzoek blijkt dat van de huishoudens met een inkomen op of rond het sociaal minimum driekwart op de een of andere manier, door zuinig te zijn, met hulp van anderen of op basis van het gemeentelijke beleid, financieel rond kan komen. Het blijft voor nagenoeg iedereen een zaak van 'passen en meten'. Een kwart van de huishoudens blijkt niet rond te kunnen komen en schulden en betalingsachterstand op te lopen.
Naast deze financiële kant van armoede, levert het onderzoek een breder beeld van armoede op. Het betreft zaken als een zwakke gezondheid, een laag niveau van maatschappelijke deelname, de afhankelijkheid van familie, van kennissen en vooral van de sector Sociale Zaken, vereenzaming en minder contacten, de angst voor onvoorziene uitgaven en het verdriet over nu al verminderde kansen van de kinderen.

De gemeente heeft de laatste jaren een serie inkomensondersteunende instrumenten ingezet. De bekendste regelingen zijn: de bijzondere bijstand, de subjectsubsidie, en de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Deze gemeentelijke instrumenten zijn in het onderzoek tegen het licht gehouden.
Uit het onderzoek blijkt dat de bekendheid met de gemeentelijke maatregelen, de subjectsubsidie uitgezonderd, gering is. Het gebruik van de maatregelen blijft laag, maar is de afgelopen jaren wel toegenomen. Naast niet-gebruik, is ook sprake van onvolledig gebruik. Over de effecten van de maatregelen zijn burgers over het algemeen positief. Het beleid verruimt hun mogelijkheden om lid te worden van een vereniging, een abonnement te nemen, huisraad te kopen, de telefoonrekening te betalen of iets voor de kinderen te doen. Al is de ruimte voor dat laatste beperkt. De invloed op deelname aan vrijwilligerswerk of het zoeken naar betaald werk is miniem. Dat betekent niet dat het gebruik van de maatregelen burgers afhoudt van het aanvaarden van een betaalde baan.

De invloed van de ondersteuning op de financiële zorgen vormt een 'druppel op de gloeiende plaat'. Burgers beleven de ondersteuning als een welkom ruggesteuntje. Het beleid levert niet alleen in materiële zin enige steun, burgers voelen zich ook moreel gesteund door de inspanningen van de gemeente. De keerzijde van deze uitkomst vormen de minder prettige ervaringen van burgers met de gemeentelijke instituties. Dat betreft naast stroeve persoonlijke contacten, vooral het invullen van ingewikkelde formuleren en het feit dat burgers vaak hun 'hebben en houden' bloot moeten leggen'.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie