Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Overheden presenteren gezamenlijke visie op jeugdbeleid

Datum nieuwsfeit: 01-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE BZK

www.minbzk.nl

Overheden presenteren gezamenlijke visie op jeugdbeleid

Gezamenlijk persbericht van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) , het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

OVERHEDEN PRESENTEREN GEZAMENLIJKE VISIE OP JEUGDBELEID

Het Rijk, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben vandaag tijdens het Overhedenoverleg de volgende afspraken gemaakt: . Er is een gezamenlijke visie op jeugdbeleid ontwikkeld op basis van vijf criteria. Als eerste aanzet
voor de uitwerking van deze visie zal op lokaal niveau worden gewerkt aan een sluitende aanpak voor jeugd van 0 tot 6 jaar. . Rijk, provincies en gemeenten geven een impuls aan de vitalisering van het platteland via pilotprojecten.
Rijk, gemeenten en provincies zullen hun beleid rondom armoedebestrijding en sociale activering
verder op elkaar afstemmen.
Het Overhedenoverleg vindt ieder half jaar plaats om heldere afspraken te maken over de inhoud van het Bestuursakkoord-nieuwe-stijl dat Rijk, IPO en VNG op 4 maart 1999 ondertekenden.

Het Rijk, het IPO en de VNG hebben een gezamenlijke visie op jeugdbeleid ontwikkeld: jeugd in ba(la)ns. Deze zal als leidraad dienen voor het jeugdbeleid van de verschillende overheden en is gericht op versterking van de samenhang in het aanbod van voorzieningen voor de categorieën jeugd van 0 tot 6 jaar, 6 tot 12 jaar en 12 tot 18 jaar. De kern van de visie bestaat uit vijf toetsbare criteria. In de visie is tevens overeengekomen dat de komende jaren er in elke gemeente een netwerk van voorzieningen voor jeugd van 0 tot 6 jaar tot stand komt of dat bestaande netwerken worden versterkt. Consultatiebureaus, peuterspeelzalen en kinderopvangvoorzieningen, GGD'en(jeugdgezondheidszorg) en (eerste klassen van) de basisschool vormen de kern van deze netwerken. Zij zorgen ervoor dat alle kinderen optimale ontwikkelingskansen en een goede toerusting voor het basisonderwijs krijgen, met bijzondere aandacht voor kinderen die iets extra's nodig hebben. De gemeenten zorgen voor een structuur van samenwerking tussen betrokken instellingen waardoor een effectief en doelmatig functioneren van deze netwerken mogelijk wordt. In de komende Overhedenoverleggen zal de aandacht worden gericht op het maken van afspraken over de aanpak van de categorieën 6 tot 12 jaar en 12 tot 18 jaar.

Voor het platteland hebben Rijk, IPO en VNG afspraken gemaakt gericht op de selectie van een tiental pilotgebieden, waarin de aandacht gericht wordt op de versterking van de sociale vitaliteit en de economische vitaliteit in onderlinge samenhang. Deze pilots moeten aansluiten bij bestaande locale en regionale initiatieven en deze verder versterken en faciliteren. De verschillende overheden hebben hun bereidheid uitgesproken om daar waar ten onrechte belemmeringen in het streven naar die versterking van de sociale en economische vitaliteit aan de orde zijn in de pilots weg te nemen. Het werken met een gebiedsvisie vormt hierbij het uitgangspunt. De BANS-partners willen de pilotgebieden niet van bovenaf, maar juist in samenspraak met de betreffende gemeenten en provincies selecteren. De selectie van de tien gebieden zal door de VNG en IPO plaatsvinden in de komende maanden zodat op korte termijn aan de slag gegaan kan worden met het maken van de gebiedsvisies en de daaruit voortvloeiende realisering van te maken plannen. In het volgende overhedenoverleg (voorjaar 2000) zullen voor de belangrijkste knelpunten zoals die zijn geïnventariseerd en die om een oplossing in heel Nederland vragen (ook buiten de pilot-gebieden) oplossingrichtingen worden uitgewerkt. Daarbij kan gedacht worden aan generieke zaken zoals het vinden van ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe economische dragers en de bereikbaarheid van voorzieningen. Tevens hebben alle partijen bevestigd dat een uitvoerbaar stankbeleid een voorwaarde is voor plattelandsvernieuwing.

In het Overhedenoverleg is tevens gesproken over de aanpak van het onderwerp sociale activering, dat is gericht op maatschappelijke participatie van werklozen, ook diegenen die wat verder van de arbeidsmarkt afstaan. Dit thema raakt met name de beleidsterreinen van VWS(welzijn) en SZW(tegengaan van sociale uitsluiting) en is thans sterk in ontwikkeling. Per 1 januari 2000 zal het Informatie- en Servicepunt Sociale Activering (ISSA) worden ingesteld, waaraan naast de ministeries van SZW en VWS ook de VNG en het IPO zullen deelnemen. Afgesproken is dat dit onderwerp inhoudelijk zal worden uitgewerkt voor het komende voorjaarsoverleg van april 2000. Daarnaast is het inkomensondersteuningsbeleid van mensen met de laagste inkomens aan de orde geweest. Belangrijk is dat Rijk en gemeenten rekening houden met onbedoelde effecten van dit beleid, zoals 'armoedeval'. De bestuurspartijen willen de resultaten van een studie afwachten, alvorens hier nader op in te gaan. Een interdepartementale Werkgroep Harmonisatie van Inkomensafhankelijke Regelingen komt binnenkort met een rapportage.

Rijk, IPO en VNG bespreken twee keer per jaar in het Overhedenoverleg met elkaar problemen die de drie partijen gemeenschappelijk raken. Doel van dit halfjaarlijkse Overhedenoverleg is onder meer concrete en resultaatgerichte afspraken te maken over drie beleidsthema's waaraan elke van de drie overheden hoge prioriteit toekent: sociale infrastructuur en veiligheid, ruimtelijk-economische infrastructuur en de kwaliteit van het openbaar bestuur. De intentie van het overleg is de bestuurlijke slagkracht te vergroten. Namens het Rijk zijn in het overleg permanent vertegenwoordigd: de premier (voorzitter) en de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor Grote Steden- en Integratiebeleid en van Financiën. De voorzitters van het IPO en de VNG zijn eveneens vaste vertegenwoordigers in het Overhedenoverleg. Afhankelijk van de agenda nemen ook andere bewindslieden en/of leden van de dagelijkse besturen van IPO en VNG aan het overleg deel.

Informatie over dit persbericht:
Ministerie van VWS, Pieter Idenburg, tel: 070 - 340 50 72 Ministerie van LNV, Jeroen Nugteren, tel. 070 - 378 40 18 Ministerie van SZW, Steyn Terlingen, tel. 070 - 333 55 10 Ministerie van BZK, Ger Bodewitz, tel. 070 - 426 60 43 VNG, Judith van den Heuvel, tel. 070 - 373 85 13 IPO, Jan van der Heyden, tel. 070 - 314 34 45

01 dec 99 14:08

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...