Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

BUZA: VN-rapport over sancties voormalig Joegoslavie

Datum nieuwsfeit: 01-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

Directie Integratie Europa

Associatie en Andere Bijzondere Betrekkingen

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Nederland
Datum 1 december 1999 Behandel P. J. Kleiweg de Zwaan Kenmerk DIE/1653 Telefoon 31-70-348 5819
/1 Fax 31-70-348 6381
Bijlage(n) 2 (p.kleiwegde.zwaan@die.minbuza.nl)
Betreft VN-rapport inzake energietekorten FRJ en overzicht van EU-sancties tegen de FRJ
C.c.

Zeer geachte Voorzitter,

Met verwijzing naar mijn toezegging aan de Algemene Commissie voor Europese Zaken en de Vaste Commissie Buitenlandse Zaken tijdens het Algemeen Overleg van 11 november jl. (voorbereiding Algemene Raad van
15-16 november), gaan U hierbij toe:


- een VN-rapport getiteld 'Electricity and heating in the Federal Republic of Yugoslavia' (september 1999);


- een beknopt overzicht van het EU-sanctieregime tegen de FRJ, met als bijlagen de betreffende uitvoeringsverordeningen.

Een bredere notitie over het vraagstuk van economische en andere sancties wordt thans voorbereid en zal Uw Kamer begin volgend jaar toegaan.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

EU-Sanctieregime FRJ

Het EU-sanctieregime tegen de FRJ bestaat thans uit zes sancties:


1) Wapenembargo (Gemeenschappelijk Standpunt/96/184/GBVB)

In februari 1996 werd het verbod d.d. juni 1991 op verkoop of levering van wapens aan de landen van voormalig Joegoslavië herbevestigd. Slovenië is hiervan in augustus 1998 uitgezonderd.


2) Verbod levering/verkoop van goederen die gebruikt kunnen worden voor binnenlandse repressie of terrorisme (Verordening nr.
926/1998)

Deze sanctie is sinds april 1998 van kracht. Het verbod heeft onder meer betrekking op levering of verkoop van uitrusting t.b.v. politie en mobiele eenheid, surveillance- benodigdheden alsmede communicatie- en opsporingsapparatuur.


3) Luchtvaartboycot (Verordening nr. 2151/1999)

Sinds april 1999 is een verbod van kracht op alle vluchten tussen landen van de Europese Unie en de FRJ. Dit verbod is van toepassing op zowel Joegoslavische als niet-Joegoslavische luchtvaartmaatschappijen. In de verordening is een uitzonderingsbepaling opgenomen voor vluchten met een zuiver humanitair karakter. Sinds juni 1998 bestond reeds een verbod op vluchten van Joegoslavische luchtvaartmaatschappijen tussen de FRJ en de Europese Unie.

In september 1999 werden vluchten tussen de EU en de deelrepublieken Montenegro en Kosovo van deze sanctie uitgezonderd. Montenegro Airlines en niet in de FRJ geregistreerde toestellen kunnen sindsdien verbindingen onderhouden tussen Montenegro/Kosovo en de EU.

De Commissie heeft aangekondigd met cijfers te komen over de financiële voordelen die de Joegoslavische autoriteiten zouden genieten bij mogelijke opheffing van de luchtvaartboycot.


4) Olieboycot (Verordening nr. 2421/99)

Sinds april 1999 is een verbod van kracht op de verkoop en levering van aardolie en bepaalde aardolieproducten aan de FRJ. Uitzonderingen zijn toegestaan voor strict humanitaire doeleinden.

In september 1999 werden Montenegro en Kosovo van deze sanctie uitgezonderd. In november 1999 werd de verordening aangepast teneinde leveranties met als eindbestemming de twee steden Nis en Pirot mogelijk te maken in het kader van de pilot-fase van het initiatief 'Energie voor Democratie'.


5) Financiële sancties (Verordening nr. 1294/1999)

In juni 1999 werden de financiële sancties (voorheen: investeringsverbod, bevriezing buitenlandse tegoeden en aanvullende beperkende maatregelen) t.a.v. de FRJ gebundeld in één alomvattende verordening. Deze heeft betrekking op:

a. De bevriezing van buitenlandse tegoeden van de regeringen van de FRJ of Servië, entiteiten -bijvoorbeeld (semi) staatsbedrijven- die eigendom zijn van, of gecontroleerd worden door, de regeringen van FRJ of Servië en van personen opgenomen in de bijbehorende lijst;

alsmede

b. Verbod om "middelen" (ruim gedefinieerd, inclusief onder meer investeringen en exportfinanciering) beschikbaar te stellen aan de regeringen van FRJ of Servië, entiteiten


-bijvoorbeeld (semi) staatsbedrijven- die eigendom zijn van, of gecontroleerd worden door, de regeringen van FRJ of Servië en van personen opgenomen in de bijbehorende lijst.


6) Visumrestricties (Besluit van de Raad nr. 1999/424/GBVB)

Deze lijst is in fasen tot stand gekomen. Oorspronkelijk beperkten de restricties zich tot personen in de FRJ of Servië die verantwoordelijk waren voor de mensenrechtenschendingen in Kosovo. Daarna werd de restrictie ook van toepassing op personen in de FRJ die verantwoordelijk waren voor de repressie van de onafhankelijke media.

Inmiddels zijn visumrestricties van toepassing op President Milosevic, zijn familie, ministers / hoge functionarissen van de regeringen van de FRJ en Servië, veiligheidsfunctionarissen alsmede voor bij naam genoemde personen die dicht bij het regime staan onder wie lokale politici en zakenlieden (in totaal ca. 600 namen). Deze lijst wordt periodiek herzien.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie