Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst gemeenteraad Borsele

Datum nieuwsfeit: 02-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Borsele

Uit de raad van 2 december 1999

Op 2 december 1999 heeft de vergadering van de gemeenteraad plaatsgevonden. Wat is er besloten in die vergadering? We hebben een aantal besluiten voor u op een rijtje gezet.

Belastingverordeningen 2000
De raad heeft de belastingverordeningen 2000 vastgesteld. De belastingtarieven voor 2000 stijgen met het inflatiepercentage (2,4%). Voor de onroerende-zaakbelastingen stijgen de tarieven met 1% extra.

Beleidsnota Bijzondere bijstand
Besloten is de beleidsnota Bijzondere bijstand te wijzigen. Er zijn mogelijkheden voor de burgers die op het minimumniveau leven om hiervoor een aanvraag in te dienen. Binnenkort leest u meer hierover de Borselse Bode.
Besloten is ook via een amendement (ingediend door de fracties van D66, P.v.d.A., CDA en VVD) om een wijziging niet door te voeren. Een uitkeringsgerechtigde kan nu - net als voorheen - eenmaal per jaar aanspraak maken op bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen.

Beleidsverslag Algemene bijstandswet 1998
De afdeling Sociale Zaken is verplicht de raad mee te delen wat voor werkzaamheden ze in een jaar heeft gedaan op het gebied van de Algemene bijstandswet. In genoemd verslag staan de werkzaamheden voor
1998 vermeld. De raad heeft het verslag vastgesteld.

Beleidsnota Minimabeleid 2000
De beleidsnota Minimabeleid 2000 is gewijzigd. Mensen die langer dan 3 maanden op het maximum van 110% van het minimuminkomen zitten, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding voor maatschappelijke participatie en voor nominale ziekenfondspremie.

Blusvoertuig `s-Gravenpolder
Het uit 1986 daterende blusvoertuig van de groep `s-Gravenpolder is aan vervanging toe. Bovendien voldoet het voertuig niet meer aan de eisen van de tijd. De raad heeft f 400.000,- beschikbaar gesteld om het blusvoertuig te vervangen.

Evaluatie Recreatievisie
De uitgangspunten van het beleid, zoals dat in 1997 vorm heeft gekregen, zijn gehandhaafd. In de zonering en quotering wordt geen wijziging aangebracht. Binnen de randvoorwaarden zijn enkele aanpassingen aangebracht om afstemming te bereiken tussen vraag en aanbod. Zo wordt de koppeling kleinschalig kamperen-agrarische sector losgelaten en worden er mogelijkheden geschapen voor 3 horecavoorzieningen langs de spoorlijn van de SGB en voor kleinschalige voorzieningen voor koffie, thee en een sanitaire stop. Een en ander vergt aanpassingen die meegenomen worden bij de herziening van het Bestemmingsplan.

Herschikking welzijnstaken
De nieuwe opzet van het welzijnswerk heeft in beleidsmatige, ondersteunende en uitvoerende zin definitief zijn beslag gekregen.

Noordzak II
De Ontwikkelingsmaatschappij Noordzak BV in oprichting (Holding P.L. Rijk BV te Goes en Minnaard Holding BV te Goes) en de gemeente hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten inzake de verdere ontwikkeling van het bedrijfsterrein Noordzak te Heinkenszand. Op korte termijn zal worden gestart met de wijziging van het bestemmingsplan, waarna door Noordzak BV de gronden aan geïnteresseerde bedrijven te koop zal worden aangeboden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie