Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Raadsvergadering Gemeente Borsele

Datum nieuwsfeit: 02-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Borsele

Nieuw telefoonnummer gemeente Borsele (0113) 238383

Raadsvergadering 2 december 1999

Op donderdag 2 december 1999 is de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Borsele om 20.00 uur in het gemeentehuis te Heinkenszand. De agenda is - onder voorbehoud - als volgt.

A. Opening.
B.

1. Spreekrecht publieke tribune.

2. Orde van de vergadering.
C. Besluitvorming.

1. Notulen van de raadsvergadering van 4 november 1999.
2. Ingekomen stukken.

3. Voorstel tot vaststelling van de belastingverordeningen 2000.
4. Voorstel tot wijziging van de gemeentelijke Verordening voorzieningen gehandicapten en het gemeentelijk Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen gehandicapten.

5. Voorstel tot wijziging van de beleidsnota Bijzondere bijstand.
6. Voorstel tot vaststelling van het bijstandsbeleidsplan 2000.
7. Voorstel tot vaststelling van het beleidsverslag van de Algemene bijstandswet 1998.

8. Voorstel tot het benoemen van een lid in de commissie Sociale Zaken.

9. Voorstel tot wijziging van de beleidsnota Minimabeleid 2000.
10. Voorstel tot wijziging van de Verordening Toeslagen en Verlagingen.

11. Voorstel inzake verkoop van grond nabij de Stenevate te Heinkenszand voor de realisering van een parkeerterrein.
12. Voorstel tot vaststelling van de Verordening brandveiligheid en hulpverlening en de Verordening brandweerrechten 2000 en intrekking van de Organisatieverordening brandweer 1987.

13. Voorstel om een krediet beschikbaar te stellen voor de vervanging van een blusvoertuig te `s-Gravenpolder.

14. Voorstel tot het aanwenden van een krediet en het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het verbouwen van de boerderij Stenevate 9 tot raad-en trouwzaal.

15. Voorstel tot aanvraag van een krediet voor nieuw-verbouw van het Ontmoetingscentrum "De Stenge" te Heinkenszand.
16. Voorstel tot wijziging van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Borsele.

17. Voorstel tot voorlopige vaststelling uitgaven en inkomsten personeel en materiele instandhouding ex artikel 144 van de Wet op het primair onderwijs over 1998.

18. Voorstel met betrekking tot Evaluatie Recreatievisie.
19. Voorstel tot goedkeuring van de ontwerp regionale paragraaf 2000 van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio.
20. Voorstel met betrekking tot herschikking welzijnstaken per
1-1-2000.

21. Voorstel tot verhoging van het subsidie aan de stichting Slachtofferhulp.

22. Voorstel over vergaderstukken van de aandeelhoudersvergadering van NV Delta Nutsbedrijven van 20 december 1999.

23. Voorstel tot het aangaan van een samenwerkingsverband inzake Noordzak II.

24. Voorstel tot afsluiting van diverse exploitaties.
25. Voorstel tot vaststelling van de 2e Berap 1999.
26. Voorstel tot het afgeven van een borgstelling voor het ADZ. D. Gemeenschappelijke regelingen.
E. Rondvraag.
F. Sluiting.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie